Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ÜREME BİYOKİMYASI 2+0 2 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Türkan YİĞİTBAŞI
Dersi Verenler Prof.Dr. Neslin EMEKLİ, Prof.Dr. Türkan YİĞİTBAŞI, Doç.Dr. Sultan Sibel ERDEM, Dr.Öğr.Üye. Gözde ÜLFER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Kadın ve erkek üreme sistemi fonksiyonlarını ve anormal durumları biyokimyasal açıdan değerlendirmek
Dersin İçeriği Bu ders; 1-Kadın ve erkek üreme sistemine biyokimyasal açıdan genel bakış,2-Gonadial steroidler,3-Hipotalamik hormonlar,4-Hipofizer hormonlar,5-Glikoprotein hormonları,6-Gonadotropinler,7-Menstrüel siklus,8-Erkek üreme sisteminin fonksiyonları,9-Erkek üreme sistemini hormonları,10-Gebelik ve doğum olaylarına genel bakış,11-Kadınlarda üreme fonksiyonu laboratuvar testleri,12-Erkeklerde üreme fonksiyonu laboratuvar testleri,13-Gebelik laboratuvar testleri,14-Üreme sistemi ile ilişkili tümor belirteçleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1-Üreme sisteminde bulunan gonadial steroidleri kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.3.Progesteronun etkilerini öğrenir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.4.Kadın üreme sisteminde androjenlerin fonksiyonlarını tanımlar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2-Hipaotalamusun üreme sistemi açısından fonksiyonlarını ve önemini araştırır 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.1.Hipotalamik hormonları ve etkilerini kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.2.Hipofizer hormonları ve yolaklarını öğrenir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.3.Bu hormonların birbirine olan etkilerini ve ilişkilerini tanımlar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3-Hormonların üreme sistemindeki rolünü belirler 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.1.Glkoprotein yapısındaki hormonları ve etkilerini tanımlar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.2.Gonadotropinleri öğrenir, etkilerini kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.3.Prolaktin ve oksitosin hormonlarının fonksiyonlarını tanımlar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4-Üreme sistemi açısından menstrüel siklüsü değerlendirir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.1.Menstrüel siklüsün düzenlenmesini kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.2.Normal bir ovulasyonun evrelerini öğrenir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.3.Menstrüel siklus boyunca salgılanan hormonları ve değerlerini araştırır 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5-Erkek üreme sistemini inceler 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5.1.Erkek üreme sisteminin fonksiyonunu inceler 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5.2.Erkek üreme sisteminin normal fonksiyonu sırasında rol alan hormonları inceler 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5.3.Erkek üreme sistemindeki enzimatik reaksiyonları değerlendirir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
6-Gebelik ve doğum olaylarını biyokimyasal açıdan sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
6.1.Kadınlarda üreme fonksiyonun değerlendirilmesinde kullanılan laboratuvar testlerini inceler 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
6.2.Erkeklerde üreme fonksiyonun değerlendirilmesinde kullanılan laboratuvar testlerini inceler 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
6.3.Gebelik ve gebelikle ilişkili durumlarda kullanılan laboratuvar testlerini değerlendirir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
7-Tümor belirteçleri ve üreme sistemi arasındaki ilişkiyi araştırır 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
8-Üreme sistemini biyokimyasal açıdan değerlendirerek anormallikleri tespit eder 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.1. İki hücre teorisinin üreme sistemi açısından önemini öğrenir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.2. Üreme sistemi açısından östrojenin etkilerini sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1-Kadın ve erkek üreme sistemine biyokimyasal açıdan genel bakış 1, 2
2 2-Gonadial steroidler 1, 2
3 3-Hipotalamik hormonlar 1, 2
4 4-Hipofizer hormonlar 1, 2
5 5-Glikoprotein hormonları 1, 2
6 6-Gonadotropinler 1, 2
7 7-Menstrüel siklus 1, 2
8 8-Erkek üreme sisteminin fonksiyonları 1, 2
9 9-Erkek üreme sistemini hormonları 1, 2
10 10-Gebelik ve doğum olaylarına genel bakış 1, 2
11 11-Kadınlarda üreme fonksiyonu laboratuvar testleri 1, 2
12 12-Erkeklerde üreme fonksiyonu laboratuvar testleri 1, 2
13 13-Gebelik laboratuvar testleri 1, 2
14 14-Üreme sistemi ile ilişkili tümor belirteçleri 1, 2
Kaynaklar
1) Klinik Biyokimya kitabı 2015 (Doç.Dr.Türkan Yiğitbaşı,Prof.Dr.Nesrin Emekli) 2) Öğretim üyelerinin basılı kitapları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Hücre ve vücut sıvılarında bulunan makro ve mikromolekülleri ileri düzeyde tanımlar.
X
0
Analiz edilecek materyalın nasıl saklanacağını, korunacağını bilir.
0
Hücre ve vücut sıvılarında bulunan moleküllerin nasıl tanımlanabileceğini bilir .
X
0
Rutin ve araştırma amaçlı kullanılacak teknolojilerin prensiplerini bilir.
X
0
Çalışma sonuçlarını nasıl değerlendireceğini bilir, yorumlar ve sorgular.
X
0
Alana özgü araç ve gereçlerin nasıl kullanılacağını bilir
X
0
Alana özgü kaynak ve bilgilere nasıl ulaşacağını ve nasıl yorumlanacağını bilir
X
0
Alanla ilgili disiplinlerle bilgi paylaşımı yapar
X
0
Kuramsal ve olgusal bilgilerini, eleştirisel düşünceleri ile birleştirerek bağımsız çalışma yapar, sonuçlarını değerlendirir, literatür bilgileri ile karşılaştırır, yazar ve bilimsel dergilere kabul ettirir.
X
0
Bilimsel ve teknik bir sorunu çözer, nereden yardım alması gerektiğini bilir.
X
0
Ortak bilimsel çalışmalarda sorumluluk alır, katkıda bulunur ve uyum içinde çalışır.
X
0
Biyokimya alanı ile ilgili toplantılara katılır, bildiri sunar, tartışmalara katılır, konferanslar verir, çalışmalarını alan özgü itibarlı dergilerde yayınlar
0
Biyokimya alanı ile ilgili verileri toplar, yorumlar, uygular, duyurur, , toplumsal kültürel çalışmalarda bulunur, bu çalışmaları bilimsel ve sosyal anlamda denetleyebilir.
0
Yönetim aktivitelerinde bulunabilir, elde ettiği sonuçları kaliteyi yükseltmek için değerlendirebilir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 7 98
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 2 4 8
Proje Sunumu / Seminer 2 3 6
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 5 9 45
Genel Sınav ve Hazırlığı 5 11 55
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 240
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 8,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu