Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
FONKSİYONEL MORFOLOJİ 3+0 3 8,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Bayram Ufuk ŞAKUL
Dersi Verenler Prof.Dr. Gürkan ÖZTÜRK, Doç.Dr. İlknur KESKİN, Prof.Dr. Bayram Ufuk ŞAKUL, Prof.Dr. Alper ATASEVER, Prof.Dr. Ertuğrul KILIÇ, Dr.Öğr.Üye. Taha KELEŞTEMUR, Dr.Öğr.Üye. Deniz DURALI, Doç.Dr. Şule AYLA, Prof.Dr. Cafer MARANGOZ, Öğr.Gör.Dr. Mehmet Şerif AYDIN, Dr.Öğr.Üye. Mustafa Çağlar BEKER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Anatomi , fizyoloji ve histoloji çevresinde tüm vücut sistemlerinin gelişimi, yapıları ve fonksiyonlarını kavramak
Dersin İçeriği Bu ders; Merkezi sinir sistemi anatomisi,Merkezi sinir sistemi fizyolojisi, Merkezi sinir sistemi histoloji ve embriyolojisi,Solunum sistemi anatomisi,Solunum sistemi fizyolojisi,Solunum sistemi histoloji ve embriyolojisi,Sindirim sistemi anatomisi,Sindirim sistemi fizyolojisi,Sindirim sistemi histoloji ve embriyolojisi,Kardiyovasküler sistem anatomisi, Kardiyovasküler sistem fizyolojisi,Kardiyovasküler sistem histoloji ve embriyolojisi,Ürogenital sistem anatomi ve fizyolojisi,Ürogenital sistem histoloji ve embriyolojisi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Merkezi sinir sisteminin gelişimini, anatomik yapılarını ve fonksiyonel özelliklerini açıklayabilir. 1, 12, 5, 8 A
1.1. Merkezi sinir sistemine ait anatomik yapıları anlatır. 1, 12, 5, 8 A
1.2. Sinir sistemi gelişiminin embriyolojisini bilir. 1, 12, 5, 8 A
1.3. Merkezi sinir sisteminin fizyolojik yapısını açıklar. 1, 12, 5, 8 A
2. Sindirim sisteminin embriyolojik gelişimini, anatomik yapılarını ve fizyolojik mekanizmasını tanımlayabilir. 1, 12, 5, 8 A
2.1. Sindirim sistemine ait anatomik yapıları sayar. 1, 12, 5, 8 A
2.2. Sindirim sisteminin embriyolojik gelişimini anlatır. 1, 12, 5, 8 A
2.3. Sindirim sisteminin fizyolojik mekanizmasını açıklar. 1, 12, 5, 8 A
3. Ürogenital sistemin embriyolojik gelişimini, anatomik yapılarını ve fizyolojik özelliklerini özetleyebilir. 1, 12, 5, 8 A
3.1. Üriner sistem ve genital sisteme ait anatomik yapıları sayar. 1, 12, 5, 8 A
3.2. Üriner sistem ve genital sistemin embriyolojik kökenini açıklar. 1, 12, 5, 8 A
3.3. Ürogenital sistemin fonksiyonel mekanizmasını anlatır. 1, 12, 5, 8 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 5: Gösteri, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Merkezi sinir sistemi anatomisi
2 Merkezi sinir sistemi fizyolojisi
3 Merkezi sinir sistemi histoloji ve embriyolojisi
4 Solunum sistemi anatomisi
5 Solunum sistemi fizyolojisi
6 Solunum sistemi histoloji ve embriyolojisi
7 Sindirim sistemi anatomisi
8 Sindirim sistemi fizyolojisi
9 Sindirim sistemi histoloji ve embriyolojisi
10 Kardiyovasküler sistem anatomisi
11 Kardiyovasküler sistem fizyolojisi
12 Kardiyovasküler sistem histoloji ve embriyolojisi
13 Ürogenital sistem anatomi ve fizyolojisi
14 Ürogenital sistem histoloji ve embriyolojisi
Kaynaklar
Öğrencilere verilir
- Gray’s Anatomy, Susan Standring et. al. - Atlas of Human Anatomy, FH Netter - Fonksiyonel Nöroanatomi, Prof. Dr. Doğan Taner - Anatomi Cilt: 1-2, Prof. Dr. Kaplan Arıncı, Prof. Dr. Alaittin Elhan.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Hücre ve vücut sıvılarında bulunan makro ve mikromolekülleri ileri düzeyde tanımlar.
X
0
Analiz edilecek materyalın nasıl saklanacağını, korunacağını bilir.
X
0
Hücre ve vücut sıvılarında bulunan moleküllerin nasıl tanımlanabileceğini bilir .
X
0
Rutin ve araştırma amaçlı kullanılacak teknolojilerin prensiplerini bilir.
X
0
Çalışma sonuçlarını nasıl değerlendireceğini bilir, yorumlar ve sorgular.
0
Alana özgü araç ve gereçlerin nasıl kullanılacağını bilir
X
0
Alana özgü kaynak ve bilgilere nasıl ulaşacağını ve nasıl yorumlanacağını bilir
X
0
Alanla ilgili disiplinlerle bilgi paylaşımı yapar
X
0
Kuramsal ve olgusal bilgilerini, eleştirisel düşünceleri ile birleştirerek bağımsız çalışma yapar, sonuçlarını değerlendirir, literatür bilgileri ile karşılaştırır, yazar ve bilimsel dergilere kabul ettirir.
X
0
Bilimsel ve teknik bir sorunu çözer, nereden yardım alması gerektiğini bilir.
X
0
Ortak bilimsel çalışmalarda sorumluluk alır, katkıda bulunur ve uyum içinde çalışır.
X
0
Biyokimya alanı ile ilgili toplantılara katılır, bildiri sunar, tartışmalara katılır, konferanslar verir, çalışmalarını alan özgü itibarlı dergilerde yayınlar
0
Biyokimya alanı ile ilgili verileri toplar, yorumlar, uygular, duyurur, , toplumsal kültürel çalışmalarda bulunur, bu çalışmaları bilimsel ve sosyal anlamda denetleyebilir.
0
Yönetim aktivitelerinde bulunabilir, elde ettiği sonuçları kaliteyi yükseltmek için değerlendirebilir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 72 72
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 92 92
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 234
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 8,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu