Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
HORMON BİYOKİMYASI II 2+0 2 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Gözde ÜLFER
Dersi Verenler Prof.Dr. Neslin EMEKLİ, Prof.Dr. Türkan YİĞİTBAŞI, Doç.Dr. Sultan Sibel ERDEM, Dr.Öğr.Üye. Gözde ÜLFER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Hormonların sınıflandırılmalarını, etki mekanizmalarını, özelliklerini, etkilerini,düzenlenmelerini detaylı bir açıklamak ve klinikteki yerini öğretmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Hormonların sınıflandırılması,Hormonların moleculer yapısı,Hücrede sinyal iletim yolları,Hormon etki mekanizmaları,Hormonların membran düzeyinde etki mekanizması,Hormonların nüklear düzeyde etki mekanizmaları,Kalsiyum ve fosfat metabolizması ile ilgili hormonlar,Pankreas ve gastrointestinal hormonlar,Katekolaminler,Hipofiz ve hipotalamus hormonları,Tiroid hormonları,Steroid hormonlar,Üreme hormonları,Hormonların regülasyonu; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci:
1-Hormonların sınıflandırmasını ve moleküler yapısını tanımlayabilir. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2-Hücre sinyal iletim yollarını anlayabilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.2.Tirozin kinaz yolunu sorgular
3-Hormon üreten organları fonksiyonları ile birlikte tanımlayabilir 10, 2, 4, 5 A, B
3.1.Hipofiz ve hipotalamusdan salınan hormonların fonkisoyon ve etkilerini tarif eder
3.2.Adrenal medulla ve korteksden salınan hormonların etki ve fonksiyonlarını tanımlar
3.3.Katekolaminlerin biyosentezini, yıkılmasını ve etkisini tarif eder
4-Hormonlarla ilgili replasman tedavisini çözümleyebilir. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.1.Gonadal hormonların replasman tedavisini sorgular
5-Hormonların değerlendirilmesinde kullanılan laboratuar testlerini tarif edebilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5.1.Hipofiz ve hipotalamus hormonları için kullanılan rutin testleri sorgular
5.2.Büyüme hormonu ve prolaktin ile ilgili laboratuar ölçümlerini sorgular
6-Hormon regülasyonunu tarif edebilir. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
6.2.Membran reseptörlerinde down regülasyonu sorgular
1.1. Salgılandığı organa gööre hormonları tarif eder
1.2. Küçük molekül ağırlıklı hormonları tanımlar
1.3. Büyük molekül ağırlıklı hormonları tanımlar
1.4. Lokal hormanları tanımlar
2.1. cAMP sinyal iletimini rapor eder
2.3. İnozitol fosfat yolunu tanımlar
2.4. Kalsiyumun sinyal iletim yollarındaki etkisini sorgular
3.4. Tiroid hormonların etki ve fonksiyonlarını tanımlar
3.5. Ovarium ve testis hormonlarının etkisini ve fonksiyonlarını tanımlar
3.6. Erkekde ve dişide pübertal gelişimde hormonların etkisini sorgular
3.7. Menstrual siklüsde hormonların kontrolunu ve anomalilerini sorgular
3.8. Kalsiyum ve fosfat regülasyonunda hormonal etkiyi sorgular
4.2. Tiroid hormonlarda replasman tedavisini sorgular
4.3. Kalsiyum metabolizmasını etkileyen medikal tedavileri sorgular
4.4. Diğer hormonlarla ilgili replasman tedavisini sorgular
5.3. Adrenal yetmezlikle ilgili laboratuar testlerini sorgular
5.4. İdrar ve plazmada katekolamin ölçümlerini tarif eder
5.5. Hipo ve hipergonadismde diagnozu sorgular
5.6. Tiroid hormonların testlerini tarif eder
6.1. Membran reseptörlerini sorgular
6.3. Membran reseptör döngülerini sorgular
6.4. Hormonların feed back kontrolunu sorgular
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Hormonların sınıflandırılması 1, 2, 3, 4, 5
2 Hormonların moleculer yapısı 1, 2, 3, 4, 5
3 Hücrede sinyal iletim yolları 1, 2, 3, 4, 5
4 Hormon etki mekanizmaları 1, 2, 3, 4, 5
5 Hormonların membran düzeyinde etki mekanizması 1, 2, 3, 4, 5
6 Hormonların nüklear düzeyde etki mekanizmaları 1, 2, 3, 4, 5
7 Kalsiyum ve fosfat metabolizması ile ilgili hormonlar 1, 2, 3, 4, 5
8 Pankreas ve gastrointestinal hormonlar 1, 2, 3, 4, 5
9 Katekolaminler 1, 2, 3, 4, 5
10 Hipofiz ve hipotalamus hormonları 1, 2, 3, 4, 5
11 Tiroid hormonları 1, 2, 3, 4, 5
12 Steroid hormonlar 1, 2, 3, 4, 5
13 Üreme hormonları 1, 2, 3, 4, 5
14 Hormonların regülasyonu 1, 2, 3, 4, 5
Kaynaklar
Henry's Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods
Temel ve Uygulamalı Biyokimya (Prof.Dr.Nesrin Emekli) Biyokimya(Prof.Dr.Fiğen Gürdöl,Prof.Dr.Evin Ademoğlu)

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Hücre ve vücut sıvılarında bulunan makro ve mikromolekülleri ileri düzeyde tanımlar.
0
Analiz edilecek materyalın nasıl saklanacağını, korunacağını bilir.
0
Hücre ve vücut sıvılarında bulunan moleküllerin nasıl tanımlanabileceğini bilir .
0
Rutin ve araştırma amaçlı kullanılacak teknolojilerin prensiplerini bilir.
0
Çalışma sonuçlarını nasıl değerlendireceğini bilir, yorumlar ve sorgular.
0
Alana özgü araç ve gereçlerin nasıl kullanılacağını bilir
0
Alana özgü kaynak ve bilgilere nasıl ulaşacağını ve nasıl yorumlanacağını bilir
0
Alanla ilgili disiplinlerle bilgi paylaşımı yapar
0
Kuramsal ve olgusal bilgilerini, eleştirisel düşünceleri ile birleştirerek bağımsız çalışma yapar, sonuçlarını değerlendirir, literatür bilgileri ile karşılaştırır, yazar ve bilimsel dergilere kabul ettirir.
0
Bilimsel ve teknik bir sorunu çözer, nereden yardım alması gerektiğini bilir.
0
Ortak bilimsel çalışmalarda sorumluluk alır, katkıda bulunur ve uyum içinde çalışır.
0
Biyokimya alanı ile ilgili toplantılara katılır, bildiri sunar, tartışmalara katılır, konferanslar verir, çalışmalarını alan özgü itibarlı dergilerde yayınlar
0
Biyokimya alanı ile ilgili verileri toplar, yorumlar, uygular, duyurur, , toplumsal kültürel çalışmalarda bulunur, bu çalışmaları bilimsel ve sosyal anlamda denetleyebilir.
0
Yönetim aktivitelerinde bulunabilir, elde ettiği sonuçları kaliteyi yükseltmek için değerlendirebilir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 4 56
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 2 2 4
Proje Sunumu / Seminer 2 1 2
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 4 4
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 5 5
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 99
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu