Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KLİNİK ENZİMOLOJİ 2+2 3 8,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Gözde ÜLFER
Dersi Verenler Prof.Dr. Neslin EMEKLİ, Prof.Dr. Türkan YİĞİTBAŞI, Doç.Dr. Sultan Sibel ERDEM, Dr.Öğr.Üye. Gözde ÜLFER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Enzimleri ve enzim reaksiyonlarının mekanizmasını anlamak, sorgulamak ve yeni ilaç keşfi ile ilgili fikirler ortaya atmak
Dersin İçeriği Bu ders; 1-Enzimlerin genel özellikleri,2-Enzimlerin sınıflandırılması,3-Enzim izozimleri,4-Enzimler ve kofatörleri,5-Enzim reaksiyonlara etki eden faktörler,6-Enzim Kinetiği,7-Enzim inhibitörleri,8-Enzimlerin katalitik aktivitesi ve ilaç üretimleri,9-Enzim aktivitelerinin ölçülmesi,10-Asid ve alkali fosfatazlar (3.1.3.2 ve 3.1.3.1),11-ACE (3.4.15.1),12-Laktat dehidrogenaz (EC 1.1.1.27),13-5’Nükleotidazlar (EC 3.1.3.5),14-Diğer enzimlere genel bakış; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1-Enzimlerin genel özellikleri 1, 2 A, C
1.1.Katalizör olarak enzimin özelliklerini tartışır
1.2.Enzimlerin spesifikliğini substratına özgünlüğünü kavrar
1.3.Katalizör özelliğin moleküler temelini kavrar
1.4.İzoenzimleri ve ilgili patolojik durumları tartışır
1.5.Koenzim ve kofaktörleri tartışır
1.6.Kandaki enzimlerin yaşam ömürlerini tartışır
2-Enzim sınıflandırılmalarını sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.2.Sınıflandırmada karbon bağlarının spesifikliğini kavrar
2.3.Kanda, hücrede ve diğer vücut sıvılarında enzimlerin nasıl saflaştırılacağını ve aktivitelerenin nasıl ölçüleceğini bilir
3-Enzim reaksiyonlarını sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.1.Enzim reaksiyonlarına etki eden faktörleri tartışır
3.2.Michaelis-Menten sabitini ve enzimler için önemini kavrar
3.3.Lineweaver-Burk doğrusalının nasıl çizildiğini ve ne anlama geldiğini tartışır
3.4.Km’i sorgular
4-Enzim aktivatör ve inhibitörleri sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.1.Kompotetif inhibisyonu tartışır burada Km’in nasıl değiştiğini tartışır
4.2.Unkompotetif inhibisyonu tartışır burada Km’in nasıl değiştiğini tartışır
4.4.Bu bilgilerden yararlanarak yeni fikirler ortaya atar, enzim reaksiyonlarına bağlı olarak nasıl ilaç üretildiğini sorgular
5-Besinlerin enerjiye dönüşümü ile ilgili bazı enzimleri sorgulayabilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5.1.Birinci ana gruptaki enzimlere örnek verir etki mekanizmalarını sorgular
5.2.İkinci ana gruptaki enzimlere örnek verir ve etki mekanizmalarını sorgular
5.3.Üçüncü ana gruptaki enzimlere örnek verir ve etki mekanizmalarını sorgular
5.4.Dördüncü, Beşinci ve Altıncı ana gruptaki enzimlere örnek verir ve etki mekanizmalarını sorgular
2.1. Enzimlerin ana ve alt grupların nasıl oluşturulduğunu bilir
4.3. Nonkompotetif inhibisyonu tartışır burada Km’in nasıl değiştiğini tartışır
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1-Enzimlerin genel özellikleri 1, 2, 3, 4, 5
2 2-Enzimlerin sınıflandırılması 1, 2, 3, 4, 5
3 3-Enzim izozimleri 1, 2, 3, 4, 5
4 4-Enzimler ve kofatörleri 1, 2, 3, 4, 5
5 5-Enzim reaksiyonlara etki eden faktörler 1, 2, 3, 4, 5
6 6-Enzim Kinetiği 1, 2, 3, 4, 5
7 7-Enzim inhibitörleri 1, 2, 3, 4, 5
8 8-Enzimlerin katalitik aktivitesi ve ilaç üretimleri 1, 2, 3, 4, 5
9 9-Enzim aktivitelerinin ölçülmesi 1, 2, 3, 4, 5
10 10-Asid ve alkali fosfatazlar (3.1.3.2 ve 3.1.3.1) 1, 2, 3, 4, 5
11 11-ACE (3.4.15.1) 1, 2, 3, 4, 5
12 12-Laktat dehidrogenaz (EC 1.1.1.27) 1, 2, 3, 4, 5
13 13-5’Nükleotidazlar (EC 3.1.3.5) 1, 2, 3, 4, 5
14 14-Diğer enzimlere genel bakış 1, 2, 3, 4, 5
Kaynaklar
Öğrencilerin ders anlatım esnasında tutmuş olduğu notlar
Henry's Klinical diagnosis and Managemen by laboratory methods Lehninger Biyokimyanın İlkeleri Kaplan & Pesce Clinical Biochemistry ve ilgili diğer biyokimya kitapları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Hücre ve vücut sıvılarında bulunan makro ve mikromolekülleri ileri düzeyde tanımlar.
0
Analiz edilecek materyalın nasıl saklanacağını, korunacağını bilir.
0
Hücre ve vücut sıvılarında bulunan moleküllerin nasıl tanımlanabileceğini bilir .
0
Rutin ve araştırma amaçlı kullanılacak teknolojilerin prensiplerini bilir.
0
Çalışma sonuçlarını nasıl değerlendireceğini bilir, yorumlar ve sorgular.
0
Alana özgü araç ve gereçlerin nasıl kullanılacağını bilir
0
Alana özgü kaynak ve bilgilere nasıl ulaşacağını ve nasıl yorumlanacağını bilir
0
Alanla ilgili disiplinlerle bilgi paylaşımı yapar
0
Kuramsal ve olgusal bilgilerini, eleştirisel düşünceleri ile birleştirerek bağımsız çalışma yapar, sonuçlarını değerlendirir, literatür bilgileri ile karşılaştırır, yazar ve bilimsel dergilere kabul ettirir.
0
Bilimsel ve teknik bir sorunu çözer, nereden yardım alması gerektiğini bilir.
0
Ortak bilimsel çalışmalarda sorumluluk alır, katkıda bulunur ve uyum içinde çalışır.
0
Biyokimya alanı ile ilgili toplantılara katılır, bildiri sunar, tartışmalara katılır, konferanslar verir, çalışmalarını alan özgü itibarlı dergilerde yayınlar
0
Biyokimya alanı ile ilgili verileri toplar, yorumlar, uygular, duyurur, , toplumsal kültürel çalışmalarda bulunur, bu çalışmaları bilimsel ve sosyal anlamda denetleyebilir.
0
Yönetim aktivitelerinde bulunabilir, elde ettiği sonuçları kaliteyi yükseltmek için değerlendirebilir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 12 168
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 196
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 7,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu