Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
DİYABET BİYOKİMYASI II 2+0 2 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Türkan YİĞİTBAŞI
Dersi Verenler Prof.Dr. Neslin EMEKLİ, Doç.Dr. Sultan Sibel ERDEM, Prof.Dr. Türkan YİĞİTBAŞI, Dr.Öğr.Üye. Gözde ÜLFER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Şeker metabolizmasını daha ileri düzeyde anlamak, düşünmek ve araştırmak.
Dersin İçeriği Bu ders; Diyabetin sınıflandırılması,Hiper ve hipoglisemi,Kana geçen glukozun akibeti,Glukoz metabolizmasının regülasyonu,İnsülin sentezi ve etki mekanizması,Hiperglisemide laboratuar bulguları,Prediyabet ve diyabet bulguları,Diyabet ve nonenzimatik glikasyon,Diyabet ve ateroskleroz,Diyabet ve yağ metabolizması,Diyabetde deneysel hayvan modelleri,Obezite ve diyabet,Glukoz ölçüm yöntemleri,Diyabetde keton cisimleri ve mikroalbuminüri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1-Diyabetin biyokimyasal mekanizmasını diğer mekanizmalarla detaylı olarak karşılaştırabilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.1.Tip 1 diyabetin biyokimyasal mekanizmasını yorumlar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.3.Tip 2 diyabetin biyokimyasal mekanizmasını yorumlar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.3.Diyabetin sekonder nedenlerini sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.4.Gestational diyabeti tasvir eder 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2-Hiperglisemideki laboratuar bulgularını ileri düzeyde tartışır 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.1.Kan ve idrardaki şeker düzeylerini sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.2.Serum ve idrarın osmolalitesini yorumlar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.3.Serum ve idrardaki keton cisimlerini tasvir eder 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.4.Kan ve idrar pH’larını kritize eder 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.5.Diyabet sırasında kandaki elektrolit dengesini sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3-Kan glukozunun regülasyonunu çözebilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.1.Glukozun kullanım yollarını sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.4.Glukozun kullanım yollarını sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4- Diyabet ve obezitede yağ metabolizmasını tanımlayabilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.1.Yağ metabolizması ile eksersiz arasındaki ilişkiyi sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.2.Enerji metabolizması ve eksersiz arasındaki ilişkiyi sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.3.Yağ metabolizmasında leptini tartışır 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.4.Diğer hormonların yağ metabolizmasındaki etkilerini ilişkilendirir. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.5.Diyabet ve ateroskleroz arasında ilişki kurar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5-Glukoz ve HbAıc ölçümlerini yorumlayabilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5.1.Glukoz oksidaz yöntemini sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5.2.Hekzokinaz yöntemini sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
6-Bu bilgilerle analitik düşünceler geliştirir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
7-Basılı ve elektronik bilgi kaynaklarına ulaşabilir, biyokimya ve ilişkili alanlardaki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde bilgi okur ve yazar. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.6. Diyabet ve prediyabetin kriterlerini tartışır 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.7. Diyabetdeki mikroalbuminüriyi sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.2. Glukoz depolama yollarını sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.3. Glukozun kandaki kaynaklarını sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5.3. Kimyasal yöntemleri sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5.4. Glike protein ölçümlerini sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5.5. Diyabetde deneysel hayvan modellerini tanımlar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Diyabetin sınıflandırılması 1, 2, 3
2 Hiper ve hipoglisemi 1, 2, 3
3 Kana geçen glukozun akibeti 1, 2, 3
4 Glukoz metabolizmasının regülasyonu 1, 2, 3
5 İnsülin sentezi ve etki mekanizması 1, 2, 3
6 Hiperglisemide laboratuar bulguları 1, 2, 3
7 Prediyabet ve diyabet bulguları 1, 2, 3
8 Diyabet ve nonenzimatik glikasyon 1, 2, 3
9 Diyabet ve ateroskleroz 1, 2, 3
10 Diyabet ve yağ metabolizması 1, 2, 3
11 Diyabetde deneysel hayvan modelleri 1, 2, 3
12 Obezite ve diyabet 1, 2, 3
13 Glukoz ölçüm yöntemleri 1, 2, 3
14 Diyabetde keton cisimleri ve mikroalbuminüri 1, 2, 3
Kaynaklar
1) Prof. Dr. Nesrin Emekli ve Doç.Dr. Türkan Yiğitbaşı'nın ders kitapları 2) Biyokimya Prof. Dr. Figen Gürdöl ve Evin Ademoğlu 3) Theory, Analysis Correlation Clinical Chemistry Ed. Lawrence A. Kaplan ve Amadeo Pesce

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Hücre ve vücut sıvılarında bulunan makro ve mikromolekülleri ileri düzeyde tanımlar.
X
0
Analiz edilecek materyalın nasıl saklanacağını, korunacağını bilir.
X
0
Hücre ve vücut sıvılarında bulunan moleküllerin nasıl tanımlanabileceğini bilir .
X
0
Rutin ve araştırma amaçlı kullanılacak teknolojilerin prensiplerini bilir.
X
0
Çalışma sonuçlarını nasıl değerlendireceğini bilir, yorumlar ve sorgular.
X
0
Alana özgü araç ve gereçlerin nasıl kullanılacağını bilir
X
0
Alana özgü kaynak ve bilgilere nasıl ulaşacağını ve nasıl yorumlanacağını bilir
X
0
Alanla ilgili disiplinlerle bilgi paylaşımı yapar
X
0
Kuramsal ve olgusal bilgilerini, eleştirisel düşünceleri ile birleştirerek bağımsız çalışma yapar, sonuçlarını değerlendirir, literatür bilgileri ile karşılaştırır, yazar ve bilimsel dergilere kabul ettirir.
X
0
Bilimsel ve teknik bir sorunu çözer, nereden yardım alması gerektiğini bilir.
X
0
Ortak bilimsel çalışmalarda sorumluluk alır, katkıda bulunur ve uyum içinde çalışır.
X
0
Biyokimya alanı ile ilgili toplantılara katılır, bildiri sunar, tartışmalara katılır, konferanslar verir, çalışmalarını alan özgü itibarlı dergilerde yayınlar
X
0
Biyokimya alanı ile ilgili verileri toplar, yorumlar, uygular, duyurur, , toplumsal kültürel çalışmalarda bulunur, bu çalışmaları bilimsel ve sosyal anlamda denetleyebilir.
X
0
Yönetim aktivitelerinde bulunabilir, elde ettiği sonuçları kaliteyi yükseltmek için değerlendirebilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 2 3 6
Proje Sunumu / Seminer 2 2 4
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 35 35
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 45 45
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 146
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu