Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BİYOKİMYADA ENSTRÜMENTAL ANALİZ II 2+2 3 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Neslin EMEKLİ
Dersi Verenler Prof.Dr. Neslin EMEKLİ, Prof.Dr. Türkan YİĞİTBAŞI, Doç.Dr. Sultan Sibel ERDEM, Dr.Öğr.Üye. Gözde ÜLFER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Biyokimyasal araştırmalarda kullanılan analitik tetkikleri ve işletimine ilişkin ana prensipleri ileri düzeyde öğretmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Spektrometrik yöntemlere giriş,Optik cihazlar,Moleküler absorpsiyon ve görünür bölge,Atomik spektroskopi,Floresans spektrometri,Atomik emisyon spektrometri,Atomik kütle spektrometri,Moleküler spektroskopi,İnfrared spektrometri,Moleküler luminesans spektrometri,X-Işını kristalografisi,Mikroçip teknolojisi,Elektroanalitik yöntemler ve pH,Nüklear magnetik rezonans spektrometri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1-Elektromanyetik ışıma ve çeşitli spektrofotometrileri sorgulayabilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.1.Görünür ışın, X ışınları, Ultraviyole, kızılötesi, mikrodalga ve radyo dalgaları sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.2.Işının yansıması, saçılması, polarizasyonu ve absorblanmasını kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.4.Spektrometri ve fotometri kavramlarını sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.5.Spektrofotometrenin temel parçalarını kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.6.Tercih edilen spektrometrelerin özelliklerini ve spektrofotometrenin kalibrasyonunu kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.7.Nefolometri, florometri, atomik spektrometri, flame ve inifraret spektrometriyi sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2-Kütle spektrometresini tartışabilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.2.Matriks ile desteklenmiş lazer desorpsiyon/iyonizasyon uçus süresi kütle spektrometresinin (MALDİ ) lazer ışınları ile ilişkisini iyonların detektöre uçuş süresini (TOF) kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.3.MALDİ-TOF’un kullanım alanlarını anlatır 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.5.Protein çip teknolojileri ile 2 dimensiyonlu elektroforez yöntemi ilişkisini kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.6.Elektrospray iyonizasyon kütle spektrometresinin özelliklerini kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.7.Gaz kromatografisi-kütle spektrometresi ilişkisini kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3-Elektroanalitik yöntemler ve pH kavramlarını sorgulayabilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.1.Çözeltinin elektrokimyasal özelliklerini kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.2.Elektroanalitik yöntemlerin çalışma prensiplerini sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.4.pH ölçümünün kullanım alanlarının önemini sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4-Nüklear manyetik rezonans spektrometresini sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.1.Radyo dalgasi manyetik alan ilişkisini kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.2.Elektromanyetik bir alana konulan yüklü bir çekirdekteki enerji seviyesi değişimini sorgular
4.3.Nüklear manyetik rezonans spektrometresinde kullanılan Hidrojen, karbon, azot gibi radyoaktif çekirdek tiplerini sorgular
4.4.Nüklear manyetik rezonans spektrometrisinin uygulama alanlarını anlatır
4.5.X-ışını kristalografisi yöntemi ile enzim-protein yapılarının aydınlatılmasını kavrar
1.3. Lambert-Beer yasasını sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.1. Kütle spektrometresinin prensibini ve çalışma alanlarını kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.4. SELDİ-TOF kütle spektrofotometresini ve kullanım alanlarını sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.8. Sıvı kromatografisi-kütle spektrometresi ilişkisini kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.9. Ardışık kütle spektrometresinin (TANDEM ) özelliklerini ve kullanım alanlarını sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.3. İşlemsel pH ölçümü için gerekli bilgi ve beceriyi kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Spektrometrik yöntemlere giriş 1, 2
2 Optik cihazlar 1, 2
3 Moleküler absorpsiyon ve görünür bölge 1, 2
4 Atomik spektroskopi 1, 2
5 Floresans spektrometri 1, 2
6 Atomik emisyon spektrometri 1, 2
7 Atomik kütle spektrometri 1, 2
8 Moleküler spektroskopi 1, 2
9 İnfrared spektrometri 1, 2
10 Moleküler luminesans spektrometri 1, 2
11 X-Işını kristalografisi 1, 2
12 Mikroçip teknolojisi 1, 2
13 Elektroanalitik yöntemler ve pH 1, 2
14 Nüklear magnetik rezonans spektrometri 1, 2
Kaynaklar
1) Clinical chemistry ; Theory , analysis , correlation ed.Lawrence A.Kaplan, Amadeo J.Pesce , Mosby Elsevier 5. Baskı, 2010Tietz, 2) Klinik kimyada temel ilkeler 5.baskı çeviri ed. Carl A. Burtis , ER, Ashwood çeviri ed. Diler Aslan Palme Yayıncılık, 2005
Enstrümental Analiz ilkeleri(Prof.Dr.Sema Kılıç,Prof.Dr.Fitnat Köseoğlu,Doç.Dr.Hamza Yılmaz)

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Hücre ve vücut sıvılarında bulunan makro ve mikromolekülleri ileri düzeyde tanımlar.
X
0
Analiz edilecek materyalın nasıl saklanacağını, korunacağını bilir.
X
0
Hücre ve vücut sıvılarında bulunan moleküllerin nasıl tanımlanabileceğini bilir .
X
0
Rutin ve araştırma amaçlı kullanılacak teknolojilerin prensiplerini bilir.
X
0
Çalışma sonuçlarını nasıl değerlendireceğini bilir, yorumlar ve sorgular.
X
0
Alana özgü araç ve gereçlerin nasıl kullanılacağını bilir
X
0
Alana özgü kaynak ve bilgilere nasıl ulaşacağını ve nasıl yorumlanacağını bilir
X
0
Alanla ilgili disiplinlerle bilgi paylaşımı yapar
X
0
Kuramsal ve olgusal bilgilerini, eleştirisel düşünceleri ile birleştirerek bağımsız çalışma yapar, sonuçlarını değerlendirir, literatür bilgileri ile karşılaştırır, yazar ve bilimsel dergilere kabul ettirir.
X
0
Bilimsel ve teknik bir sorunu çözer, nereden yardım alması gerektiğini bilir.
X
0
Ortak bilimsel çalışmalarda sorumluluk alır, katkıda bulunur ve uyum içinde çalışır.
X
0
Biyokimya alanı ile ilgili toplantılara katılır, bildiri sunar, tartışmalara katılır, konferanslar verir, çalışmalarını alan özgü itibarlı dergilerde yayınlar
X
0
Biyokimya alanı ile ilgili verileri toplar, yorumlar, uygular, duyurur, , toplumsal kültürel çalışmalarda bulunur, bu çalışmaları bilimsel ve sosyal anlamda denetleyebilir.
X
0
Yönetim aktivitelerinde bulunabilir, elde ettiği sonuçları kaliteyi yükseltmek için değerlendirebilir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 4 56
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 5 10
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 2 5 10
Proje Sunumu / Seminer 2 1 2
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 25 25
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 35 35
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 166
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu