Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
HEMOSTAZ BİYOKİMYASI II 2+2 3 8,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Neslin EMEKLİ
Dersi Verenler Prof.Dr. Neslin EMEKLİ, Prof.Dr. Türkan YİĞİTBAŞI, Doç.Dr. Sultan Sibel ERDEM, Dr.Öğr.Üye. Gözde ÜLFER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Hemostaz biyokimyasında gerçekleşen reaksiyonları ve klinikte günümüzün uygulamalarını öğretmek.
Dersin İçeriği Bu ders; Endotelin biyokimyasal özellikleri (II),Trombosit metabolizması ve fonksiyonları (II),Trombosit fonksiyonlarının ölçülmesi (II),Koagulasyon proteinleri,Koagulasyon proteinleri ile ilgili laboratuar testleri,Oral antikoagulanlar,Doku faktörü ve doku faktörü yolu inhibitörü (II),Koagulasyon proteinlerinin izolasyonu (1),Koagulasyon proteinlerinin izolasyonu (2),Heparin yapısı fonkisyonları ve klinikte takibi,Protein C yapısı ve fonksiyonları (II),Koagulasyon inbitiörlerine topluca bakış,Fibrinolitik sistem,Hemostatik yönden ateroskleroz (II); konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1-Endotelin fonksiyonunu sorgulayabilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.1.Endotel hasarının ne olduğunu anlar sonuçlarını tartışır 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.2.Subendotelde bulunan hemostatik faktörlerin ne olduğunu bilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.3.Endotelden salınan proteinlerin fonksiyonlarını kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.4.Kanın damarda neden pıhtılaşmadan dolaştığını tartışır 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2-Trombositleri tanır metabolik özelliklerini sorgulayabilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.1.Trombositlerin adezyonunu kavrar patolojisini tartışır 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.2.Trombosit sekresyonunu bilir patolojisini tartışır 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.3.Trombositlerin agregasyonunu kavrar patolojisi tartışır 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.4.Trombusa meyilli durumlarda trombosit fonksiyonlarını tartışır 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.5.Trombus oluşumunu önlemek için yeni yöntemleri düşünür 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3-Trombosit fonksiyonlarının nasıl ölçüldüğünü sorgulayabilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.1.Trombosit adezyonunun nasıl ölçüldüğünü kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.2.Trombosit sekresyonunun nasıl ölçüldüğünü anlar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.4.Antiagregan trombosit ilişkisini kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.Koagulasyon sisteminin nasıl işlediğin sorgulayabilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.2.Ekstrensek sistem ve intrensek sistem proteinlerinin farkını anlar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.3.Ortak yoldaki proteinleri ve trombositlerin etkinliğini kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.4.Trombin ve fibrinin patolojik durumlarda dengelenmesi ile ilişkili düşünceler geliştirir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.5.Oral antikoagulanlarla koagulasyon ilişkini kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5- Doku faktörünün önemini ve özelliklerini sorgulayabilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5.1.Doku faktörünün molekül yapısını ve bulunduğu yerleri kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5.4.Doku faktörü inflamasyon ilişkisini kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5.5.Doku faktörü inhibitörünün önemini ve özelliklerini tartışabilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
6-Koagulasyon proteinlerinin nasıl izole edildiğini sorgulayabilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
6.1.Fibrinojenin izolasyonu ve klinikte kullanımını kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
6.2.Protrombinin izolasyonunu ve klinikte kullanımını kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
6.3.Hemofilik faktörlerin izolasyonunu ve klinikte kullanımını kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
6.4.Diğer koagulasyon proteinlerinin izolasyonunu tartışabilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
7-Heparin yapısını ve fonksiyonlarını tartışabilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
7.1.Heparinin yapısını ve fonksiyonlarını kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
8-Koagulasyon inhibitörlerini sorgulayabilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
8.4.Koagulasyon inhibitörlerini topluca değerlendirir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
9-Fibrinolitik sistemi sorgulayabilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
9.1.Aterosklerotik endotelin biyokimyasal değerlendirmesini bilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
9.2.Ateroskleroz trombosit ilişkisini kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
9.3.Ateroskleroz koagulasyon sistemini bilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
9.4.Aterosklerozu hemostatik yönden topluca kavrayıp klinik uygulamada yeni yöntemler geliştirebilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
10-Ateroskleroza hemostatik yönden bakışı sorgulayabilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
10.1.Plazminojen plazmin ilişkisini kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
10.2.Plazminojen ve plazmin inhibitörlerini bilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
10.3.Fibrinolitik yönden trombusu değerlendirir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
10.4.Fibrinolitik sistemin laboratuvarda değerlendirilmesi bilir ve yeni fikirler ve uygulamalar ortaya atabilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
11-Hemostaz alanında basılı ve elektronik kaynakları okur ve yazar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
12-Yönetim aktivitelerinde sorumluluk alır, hemostaz ile ilgili süreçleri kalite yönünden değerlendirebilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.3. Trombosit agregasyonun nasıl ölçüldüğünü bilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.5. Trombosit fonksiyonlarının ölçülmesinde daha etkin yöntemler geliştirebilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.1. Kontakt aktivasyon proteinlerin önemini kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.6. Oral antikoagulanların değerlendirilmesinde yeni fikirle ortaya atabilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5.2. Vücuttaki doku faktörü yerleşiminin nedenini düşünür 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5.3. Doku faktörü kanser ilişkisini kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5.6. Doku faktörü hemostaz ilişkisi ile ilgili uygulamaya yönelik yeni fikirler geliştirebilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
7.2. Heparin ve koagulasyon ilişkisindeki özellikleri bilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
7.3. Heparinin koagulasyon sistemindeki etkisinin nasıl ölçüldüğünü bilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
7.4 Heparinin diğer etkilerini tartışır 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
7.5. Heparinin klinik değerlendirilmesinde daha üstün teknikleri tartışabilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
8.1. Protein C ve özelliklerini kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
8.2. Antitrombin heparin ilişkisini bilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
8.3. Heparin antitrombin ilişkisini tartışır 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Endotelin biyokimyasal özellikleri (II) 1, 2, 3
2 Trombosit metabolizması ve fonksiyonları (II) 1, 2, 3
3 Trombosit fonksiyonlarının ölçülmesi (II) 1, 2, 3
4 Koagulasyon proteinleri 1, 2, 3
5 Koagulasyon proteinleri ile ilgili laboratuar testleri 1, 2, 3
6 Oral antikoagulanlar 1, 2, 3
7 Doku faktörü ve doku faktörü yolu inhibitörü (II) 1, 2, 3
8 Koagulasyon proteinlerinin izolasyonu (1) 1, 2, 3
9 Koagulasyon proteinlerinin izolasyonu (2) 1, 2, 3
10 Heparin yapısı fonkisyonları ve klinikte takibi 1, 2, 3
11 Protein C yapısı ve fonksiyonları (II) 1, 2, 3
12 Koagulasyon inbitiörlerine topluca bakış 1, 2, 3
13 Fibrinolitik sistem 1, 2, 3
14 Hemostatik yönden ateroskleroz (II) 1, 2, 3
Kaynaklar
1)Temel ve uygulamalı biyokimya (Türkçe ve İngilizce ) Akademi kitapevi,-Prof. Dr. Nesrin Emekli 2)Williams Hematoloji, Nobel kitapevleri 3)Wintrobe Hematoloji İlgili diğer kaynaklar ve yayınlar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Hücre ve vücut sıvılarında bulunan makro ve mikromolekülleri ileri düzeyde tanımlar.
X
0
Analiz edilecek materyalın nasıl saklanacağını, korunacağını bilir.
X
0
Hücre ve vücut sıvılarında bulunan moleküllerin nasıl tanımlanabileceğini bilir .
X
0
Rutin ve araştırma amaçlı kullanılacak teknolojilerin prensiplerini bilir.
X
0
Çalışma sonuçlarını nasıl değerlendireceğini bilir, yorumlar ve sorgular.
X
0
Alana özgü araç ve gereçlerin nasıl kullanılacağını bilir
X
0
Alana özgü kaynak ve bilgilere nasıl ulaşacağını ve nasıl yorumlanacağını bilir
X
0
Alanla ilgili disiplinlerle bilgi paylaşımı yapar
X
0
Kuramsal ve olgusal bilgilerini, eleştirisel düşünceleri ile birleştirerek bağımsız çalışma yapar, sonuçlarını değerlendirir, literatür bilgileri ile karşılaştırır, yazar ve bilimsel dergilere kabul ettirir.
X
0
Bilimsel ve teknik bir sorunu çözer, nereden yardım alması gerektiğini bilir.
X
0
Ortak bilimsel çalışmalarda sorumluluk alır, katkıda bulunur ve uyum içinde çalışır.
X
0
Biyokimya alanı ile ilgili toplantılara katılır, bildiri sunar, tartışmalara katılır, konferanslar verir, çalışmalarını alan özgü itibarlı dergilerde yayınlar
X
0
Biyokimya alanı ile ilgili verileri toplar, yorumlar, uygular, duyurur, , toplumsal kültürel çalışmalarda bulunur, bu çalışmaları bilimsel ve sosyal anlamda denetleyebilir.
X
0
Yönetim aktivitelerinde bulunabilir, elde ettiği sonuçları kaliteyi yükseltmek için değerlendirebilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 6 10 60
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 5 10 50
Proje Sunumu / Seminer 2 2 4
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 35 35
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 45 45
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 250
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 8,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu