Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
UYGULAMALI BİYOKİMYA II 2+4 4 11,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Türkan YİĞİTBAŞI
Dersi Verenler Prof.Dr. Neslin EMEKLİ, Prof.Dr. Türkan YİĞİTBAŞI, Doç.Dr. Mukaddes ÇOLAKOĞULLARI, Doç.Dr. Sultan Sibel ERDEM, Dr.Öğr.Üye. Gözde ÜLFER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Laboratuvarda teorik ve pratik olarak çalışma kural, kavram ve tekniklerini ögretmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Laboratuvar kazaları ve alınması gereken önlemler,2. Laboratuvarda kullanılan malzemeler ve temizliği,3. Distile su ve deionize su, teraziler ve tartım, santrifüjler,4. Çözeltilerin yoğunluğu ve % konsantrasyonlar,5. Konsantrasyonlar (Molarite,Normalite,Osmolarite),6. Asid, baz ve pH kavramları, tampon sistemler,7. Işık şiddetinden faydalanarak yapılan ölçümler,8. Düşük konsantrasyonlu maddelerin ölçümü için kullanılan yöntemler,9. Protein elektroforezi,10.Hasta başı biyokimyasal tetkikler,11.Vücut sıvılarından örnek toplanması ve saklanması,12.Antikoagulanlar ve kullanımı,13.Kan proteinleri, ayrılması ve ölçüm yöntemleri,14.Kan lipitleri ayrılması ve ölçüm yöntemleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olur:
1-Klinik biyokimya laboratuarının çalışma koşullarını sorgulayabilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.1.Laboratuarda çalışma kurallarını çözümler 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.2.Bireysel emniyet kurallarını karşılaştırır 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.3.Kimyasallarla çalışmada dikkat edilecek noktaları sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.4.Kanserojen maddeleri, özel ekstra tehlikeli maddeleri karşılaştırır 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.5.Yangın ve diğer zararlı maddelerden korunma yollarını sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2- Klinik biyokimya laboratuarında kullanılan malzemeleri karşılaştırabilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.1, Laboratuarda kullanılan cam malzemeleri sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.2.Laboratuarda kullanılan temizlik malzemelerini sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.3.Laboratuarda kullanılan metal malzemeleri sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3-Çözelti ve konsantrasyon kavramlarını karşılaştırabilir. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.1.% çözeltilerin nasıl hazırlandığını sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.2.Molar ve Normal çözeltilerin nasıl hazırlandığını sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.6.Preanalitik, analitik ve post analitik hataları sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.Filebotomi ve örnek toplanmasını sorgulayabilir. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.1.Filebotomi uygular ve ilgili vasküler anatomiyi sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.2.Filebotomi sırasında infeksiyon kontrolunu sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.3.Venöz alma materyallerini sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.3.Kapiler kan alma materyellerini sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.4.Kan örneklerine hangi işlemleri yapacağını sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.5.Hemolizi sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.6.Kanın saklanma ve nakil koşullarını sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5-Biyokimya laboratuarında kullanılan aletleri karşılaştırabilir. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5.2.Hassas terazide ve desikatörleri sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
6.1.Karbonhidratların laboratuarda ölçümlerini sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
6.2.Lipidlerin laboratuarda ölçümlerini sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
6.3.Proteinlerin laboratuarda ölçümlerini ve elektroforezi sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
6.4.Enzimlerin ölçüm prensiplerini sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
7-Basılı ve elektronik bilgi kaynaklarına ulaşabilir, biyokimya ve ilişkili alanlardaki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde bilgi okur ve yazar. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
8-Bu alan ile ilgili verileri toplar, etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
9-Elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.4. Laboratuarda kullanılan filtre kağıtlarını, pH kağıdını sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.3. İzotonik ve osmolar çözeltileri sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.4. Tampon çözeltileri sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.5. pH ölçülmesini ve önemini sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5.1. Distile su cihazını sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5.3. Spektrofotometrik, kolorimetrik ve fotometrik ölçümleri sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5.4. Klinik kimyada kullanılan otoanalizörün prensibini sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
6. Klinik biyokimyada makro moleküllerin ölçümlerini karşılaştırabilir. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Laboratuvar kazaları ve alınması gereken önlemler 1, 2, 3, 4, 5, 6
2 2. Laboratuvarda kullanılan malzemeler ve temizliği 1, 2, 3, 4, 5, 6
3 3. Distile su ve deionize su, teraziler ve tartım, santrifüjler 1, 2, 3, 4, 5, 6
4 4. Çözeltilerin yoğunluğu ve % konsantrasyonlar 1, 2, 3, 4, 5, 6
5 5. Konsantrasyonlar (Molarite,Normalite,Osmolarite) 1, 2, 3, 4, 5, 6
6 6. Asid, baz ve pH kavramları, tampon sistemler 1, 2, 3, 4, 5, 6
7 7. Işık şiddetinden faydalanarak yapılan ölçümler 1, 2, 3, 4, 5, 6
8 8. Düşük konsantrasyonlu maddelerin ölçümü için kullanılan yöntemler 1, 2, 3, 4, 5, 6
9 9. Protein elektroforezi 1, 2, 3, 4, 5, 6
10 10.Hasta başı biyokimyasal tetkikler 1, 2, 3, 4, 5, 6
11 11.Vücut sıvılarından örnek toplanması ve saklanması 1, 2, 3, 4, 5, 6
12 12.Antikoagulanlar ve kullanımı 1, 2, 3, 4, 5, 6
13 13.Kan proteinleri, ayrılması ve ölçüm yöntemleri 1, 2, 3, 4, 5, 6
14 14.Kan lipitleri ayrılması ve ölçüm yöntemleri 1, 2, 3, 4, 5, 6
Kaynaklar
1) Öğrenciler İçin Biyokimya Laboratuvarı(Doç.Dr.Türkan Yiğitbaşı,Prof.Dr.Nesrin Emekli)Medipol Üniversitesi Yayınları 2) Basic and Applied Biochemistry,Prof. Dr. Nesrin Emekli, Nobel Tıp Kitapevleri 3) Tietz Klinik Kimyada Temel İlkeler Çeviri Diler Aslan 4) Theory, Analysis Correlation Clinical Chemistry Ed. Lawrence A. Kaplan ve Amadeo Pesce 5) Klinik Biyokimya kitabı 2015(Doç.Dr.Türkan Yiğitbaşı,Prof.Dr.Nesrin Emekli) 6) Yüz yüze eğitim sırasında öğrencilerin kaydettiği bilgilere ilave olarak basılı kitaplarımız önerilmiştir.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Hücre ve vücut sıvılarında bulunan makro ve mikromolekülleri ileri düzeyde tanımlar.
X
0
Analiz edilecek materyalın nasıl saklanacağını, korunacağını bilir.
X
0
Hücre ve vücut sıvılarında bulunan moleküllerin nasıl tanımlanabileceğini bilir .
X
0
Rutin ve araştırma amaçlı kullanılacak teknolojilerin prensiplerini bilir.
X
0
Çalışma sonuçlarını nasıl değerlendireceğini bilir, yorumlar ve sorgular.
X
0
Alana özgü araç ve gereçlerin nasıl kullanılacağını bilir
X
0
Alana özgü kaynak ve bilgilere nasıl ulaşacağını ve nasıl yorumlanacağını bilir
X
0
Alanla ilgili disiplinlerle bilgi paylaşımı yapar
X
0
Kuramsal ve olgusal bilgilerini, eleştirisel düşünceleri ile birleştirerek bağımsız çalışma yapar, sonuçlarını değerlendirir, literatür bilgileri ile karşılaştırır, yazar ve bilimsel dergilere kabul ettirir.
X
0
Bilimsel ve teknik bir sorunu çözer, nereden yardım alması gerektiğini bilir.
X
0
Ortak bilimsel çalışmalarda sorumluluk alır, katkıda bulunur ve uyum içinde çalışır.
X
0
Biyokimya alanı ile ilgili toplantılara katılır, bildiri sunar, tartışmalara katılır, konferanslar verir, çalışmalarını alan özgü itibarlı dergilerde yayınlar
X
0
Biyokimya alanı ile ilgili verileri toplar, yorumlar, uygular, duyurur, , toplumsal kültürel çalışmalarda bulunur, bu çalışmaları bilimsel ve sosyal anlamda denetleyebilir.
X
0
Yönetim aktivitelerinde bulunabilir, elde ettiği sonuçları kaliteyi yükseltmek için değerlendirebilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 3 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 8 10 80
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 7 10 70
Proje Sunumu / Seminer 2 10 20
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 40 40
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 324
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 11,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu