Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
BESLENME DURUMUNUN SAPTANMASI2+028
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Gülgün ERSOY
Dersi VerenlerProf.Dr. Gülgün ERSOY
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı toplumda tüm yaş grupları ve özel gruplarda beslenme durumunun değerlendirilmesine yönelik kullanılan yöntemleri öğretmek ve bunu pratikte uygulayabilme becerisinin geliştirilmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Toplum beslenmesi,Beslenme epidemiyolojisi ve tıbbi istatistiksel veriler,Beslenme durumunun saptanması yöntemleri genel sınıflama (direkt ve indirekt yöntemler),Antropometrik ölçümler-1,Antropometrik ölçümler-2,Klinik belirtiler,Sağlık öyküsü, biyokimyasal ve laboratuar yöntemleri,Beslenmenin değerlendirilmesi, besin tüketimlerinin saptanması,Beslenme durumunun saptanmasında indirekt yöntemler,Enerji Harcanmasının Saptanması,Beslenme durumunun saptanmasına yönelik pratik uygulamalar- antropometrik ölçümler,Beslenme durumunun saptanmasına yönelik pratik uygulamalar- beslenmenin değerlendirilmesi,Özel gruplarda (sporcu, yaşlı vb.) beslenme durumunun değerlendirilmesi,Besin tüketim araştırmaları ve sonuçları; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Beslenme durumunun saptanmasında kullanılan farklı yöntemleri değerlendirebilecektir.11, 2, 3A
1.1. Beslenme durumunun saptanmasında kullanılan direkt yöntemleri uygular.11, 2, 3A
1.2. Beslenme durumunun saptanmasında kullanılan indirekt yöntemleri uygular.11, 2, 3A
1.3. Direkt ve indirekt yöntemleri birbirleriyle karşılaştırır.11, 2, 3A
2. Diyetisyenin çalışabileceği tüm gruplarda, beslenme durumunun saptanması yöntemlerinin uygulama becerilerini geliştirebilecektir.11, 2, 3A
2.1. Antropometrik ölçümleri uygular.11, 2, 3A
2.2. Sağlık öyküsü doğrultusunda beslenme durumuyla ilişkili klinik belirtileri çözümler.11, 2, 3A
2.3. Bireylerin besin tüketim durumlarını değerlendirir.11, 2, 3A
3. Basit antropometrik teknikleri, uygulamaları ve referans standartlarını değerlendirebilecektir.11, 2, 3A
3.1. Bireyin enerji harcamasını değişik yöntemler kullanarak tahmin eder.11, 2, 3A
3.2. Özel grupların (sporcu, yaşlı vb.) beslenme durumunu değerlendirir.11, 2, 4A
3.3. Besin tüketim araştırmalarının sonuçlarını yorumlar.11, 2, 3A
Öğretim Yöntemleri:11: Seminer, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Toplum beslenmesiKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2Beslenme epidemiyolojisi ve tıbbi istatistiksel verilerKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Beslenme durumunun saptanması yöntemleri genel sınıflama (direkt ve indirekt yöntemler)Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4Antropometrik ölçümler-1Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5Antropometrik ölçümler-2Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Klinik belirtilerKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Sağlık öyküsü, biyokimyasal ve laboratuar yöntemleriKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8Beslenmenin değerlendirilmesi, besin tüketimlerinin saptanmasıKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9Beslenme durumunun saptanmasında indirekt yöntemlerKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10Enerji Harcanmasının SaptanmasıKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11Beslenme durumunun saptanmasına yönelik pratik uygulamalar- antropometrik ölçümlerKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12Beslenme durumunun saptanmasına yönelik pratik uygulamalar- beslenmenin değerlendirilmesiKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Özel gruplarda (sporcu, yaşlı vb.) beslenme durumunun değerlendirilmesiKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14Besin tüketim araştırmaları ve sonuçlarıKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
Powerpoint sunum dosyaları
1. Pekcan G (2002) Hastanın Beslenme Durumunun Saptanması, Diyet El Kitabı, Hatipoğlu Yayınevi, Ankara 2. Gibney MJ, Margetts BM, Kearney JM, Arab L (2004), Public Health Nutrition, Blackwell Science. 3. Lee RD, Nieman DC (2009), Nutritional Assessment, Tht Edition, Mc Graw-Hill Higher Education.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
X
0
Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
0
Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
0
Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
X
0
Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
0
En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
X
0
Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
0
Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
X
0
Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu