Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
BESLENME EPİDEMİYOLOJİSİ2+028
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Gülgün ERSOY
Dersi VerenlerProf.Dr. Gülgün ERSOY
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencileri beslenme durumunu saptama yöntemleri, toplumda beslenme ile ilişkili olarak karşılaşılan sorunlar ve çözüm yöntemleri hakkında bilgilendirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Toplum beslenmesinin tanımı ve içeriği,Beslenme epidemiyolojisi,Toplum beslenmesi konusunda dünya çapında çalışmalar yürüten kurum ve kuruluşlar ile bunların görevleri,Beslenme durumunu saptama yöntemleri, Beslenme antropometrisinde kullanılan altın standartlar,Toplumda beslenmeye bağlı görülen sorunlar, Beslenme yetersizliğinin klinik belirtileri,Biyomarkerlar: Biyokimyasal yöntemler, Hematolojik yöntemler,Sağlık istatistikleri, Yaşa özgü mortalite ve morbidite hızları,Besin tüketim araştırmaları,Ekolojik etmenler,Sunumlar,Sunumlar,Sunumlar,Sunumlar,Ödevlerin değerlendirilmesi; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Risk gruplarının beslenme sorunlarını tanımlayabilecek ve değerlendirebilecektir.1, 10, 11, 16, 2, 3A, B, C, D
1.1. Risk gruplarını ifade eder.1, 10, 11, 16, 2, 3A, B, C, D
1.2. Risk gruplarında görülen beslenme sorunlarını çözümler.1, 10, 11, 16, 2, 3A, B, C, D
1.3. Risk gruplarında görülen beslenme sorunlarını değerlendirir.1, 10, 11, 16, 2, 3A, B, C, D
2. Beslenme sorunlarına yönelik çözüm yolları geliştirebilecektir.1, 10, 11, 16, 2, 3A, B, C, D
2.1. Risk gruplarında karşılaşılan beslenme sorunlarını sınıflandırır.1, 10, 11, 16, 2, 3A, B, C, D
2.2. Risk gruplarının beslenme sorunlarına yönelik çözümleri geliştirir.1, 10, 11, 16, 2, 3A, B, C, D
2.3. Risk gruplarında karşılaşılan beslenmeyle ilgili sorunlar için toplum bazında çözüm önerileri üretir.1, 10, 11, 16, 2, 3A, B, C, D
3. Beslenme plan ve politikaları için öneri geliştirebilecektir.1, 10, 11, 16, 2, 3A, B, C, D
3.1. Beslenme plan ve politikaları hazırlanması ilkelerini değerlendirir.1, 10, 11, 16, 2, 3A, B, C, D
3.2. Beslenme plan ve politikalarının uygulanmasında ekip çalışmaları geliştirir.1, 10, 11, 16, 2, 3A, B, C, D
3.3. Beslenme plan ve politikalarının uygulanması sırasında karşılaşılan sorunları çözer.1, 10, 11, 16, 2, 3A, B, C, D
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 11: Seminer, 16: Proje Temelli Öğrenme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Toplum beslenmesinin tanımı ve içeriğiKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2Beslenme epidemiyolojisiKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Toplum beslenmesi konusunda dünya çapında çalışmalar yürüten kurum ve kuruluşlar ile bunların görevleriKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4Beslenme durumunu saptama yöntemleri, Beslenme antropometrisinde kullanılan altın standartlarKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5Toplumda beslenmeye bağlı görülen sorunlar, Beslenme yetersizliğinin klinik belirtileriKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Biyomarkerlar: Biyokimyasal yöntemler, Hematolojik yöntemlerKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Sağlık istatistikleri, Yaşa özgü mortalite ve morbidite hızlarıKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8Besin tüketim araştırmalarıKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9Ekolojik etmenlerKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10SunumlarKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11SunumlarKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12SunumlarKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13SunumlarKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14Ödevlerin değerlendirilmesiKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
Powerpoint sunum dosyaları
1. Gibson RS (2005). Principles of Nutritional Assessment. Oxford University Press, Newyork, 2nd Ed. 2. Toplumun Beslenmede Bilinçlendirilmesi. Şentürk Ş., Yüksel B., Özer H., Çakır B. 3.Baskı. Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, Ankara, 2002. 3. Community Nutrition: Planning Health Promotion And Disease Prevention. Nnakwe N. Jones & Bartlett Learning; 2 edition. 2012. 4. Community Nutrition in Action: An Entrepreneurial Approach. Boyle M.A., Holben D.H.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
X
0
Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
0
Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
X
0
Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
X
0
Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X
0
En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
X
0
Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
0
Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
X
0
Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu