Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
LİTERATÜR 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Barış Çağrı DELİLBAŞI
Dersi Verenler Prof.Dr. Barış Çağrı DELİLBAŞI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Doktora düzeyinde literatür araştırmasını ve yorumlamasını öğretmek, güncel bilgiye ulaşım ve kaynak taramasını göstermektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Anesteziye giriş ve tarihçe,Diş ağrısı ve sinir iletimi,Sinir fizyolojisi,Lokal anestezik ilaçların etki mekanizması ve farmakokinetiği,loakl anestezik ilaçlar,Vazokonstriktörler,Lokal anestezi teknikleri,Esktraoral lokal anestezi teknikleri,Lokal anesteziklere karşı gelişen lokal komplikasyonlar,Lokal anesteziklere karşı gelişen lokal komplikasyonlar,Sedatif ilaçlar,Çene cerrahisinde sedasyon uygulamaları,Dişhekimliğinde genel anestezi,Postoperatif hasta takibi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Sinir hücrelerini ve lokal anesteziklerin sinir hücreleri üzerine etkilerini açıklayabilecektir. 1.1. Sinir hücresinin genel özelliklerini açıklar. 1.2. Sinir impulsunun oluşumu ve iletimini yorumlar. 1.3 Lokal anestezik ilaçların kimyasal yapısını ve özelliklerini tanımlar. 1.4 Lokal anestezik ve vazokonstrüktör seçimini etkileyen kriterleri tartışır 2. Hangi lokal anestezi tekniğini uygulayacağını değerlendirir. 2.1. lokal anestezi tekniklerini açıklar. 2.2. ileri lokal anestezi gereksinimini değerlendirir 3. Sedasyon, lokal veya genel anestezi sonrası oluşabilecek lokal ve sistemik komplikasyonları değerlendirebilecektir. 3.1 Anestezik maddelere antagonist etki gösteren ilaçları açıklar 3.2 Komplikasyonların vücut sistemleri üzerine etkisini yorumlar. 3.3 Oluşabilecek komplikasyonların tedavi aşamalarını açıklar. 3.4 Postoperatif hasta takibini yapar
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Anesteziye giriş ve tarihçe
2 Diş ağrısı ve sinir iletimi
3 Sinir fizyolojisi
4 Lokal anestezik ilaçların etki mekanizması ve farmakokinetiği
5 loakl anestezik ilaçlar
6 Vazokonstriktörler
7 Lokal anestezi teknikleri
8 Esktraoral lokal anestezi teknikleri
9 Lokal anesteziklere karşı gelişen lokal komplikasyonlar
10 Lokal anesteziklere karşı gelişen lokal komplikasyonlar
11 Sedatif ilaçlar
12 Çene cerrahisinde sedasyon uygulamaları
13 Dişhekimliğinde genel anestezi
14 Postoperatif hasta takibi
Kaynaklar
BUILDING A SUCCESSFUL CAREER IN SCIENTIFIC RESEARCH: A GUIDE FOR PHD STUDENTS AND POSTDOCS BY PHIL DEE How to Write a Scientific Paper An Academic Self-Help Guide for PhD Students

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Çene cerrahisine ilişkin temel ve ileri cerrahi tekniklere yönelik kapsamlı bilgiye sahiptir. Alanıyla ilgili ile ilgili temel bilimsel soruları ve güncel araştırma başlıklarını bilir, bunlarla ilgili yeni hipotezler üretebilir. Araştırma alanında ilgili tüm literatüre hakimdir ve yeni gelişmeleri takip edebilir.
0
Çene cerrahisinin temel ve ileri cerrahi tekniklerini uygulayabilir, ve ilgili temel araştırmaları yapabilir. Yeni yöntem ve teknikler geliştirebilir. Araştırma alanıyla ilgili araştırma projeleri tasarlayabilir, bunları proje önerisi halinde sunabilir. Araştırma sonuçlarını sözlü ve yazılı bildiri ve makale formuna aktarabilir.
X
0
Ekip içinde ve bağımsız olarak klinik uygulama yapabilir ve bilimsel araştırma tasarlayabilir, yürütebilir. Çene cerrahisi operasyonlarını planlayabilir ve uygulayabilir.
X
0
Her seviyedeki yeni bilgiyi alanla ilgili mevcut bildikleriyle yorumlayabilir ve birleştirebilir.
0
Bilimsel ve klinik çalışmalarda iletişim kurar ve yeni teknolojik gelişmeleri verimli olarak kullanır.
0
Teorik bilgiyi ve araştırma sonuçlarını sözel ya da yazılı olarak aktarabilir; bunu Türkçe olduğu kadar İngilizce olarak da yapabilir. Etik değerlere bağlıdır ve kurumsal sosyal sorumluluğa uygun davranır.
0
Hem klinik hem temel araştırmalara önem vererek çene cerrahisi araştırmalarının esas hedefi olan klinik uygulama ve faydayı hedefleme ilkesine uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu