Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BAŞ - BOYUN TOPOGRAFİK KLİNİK ANATOMİSİ 2+0 2 8,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Bayram Ufuk ŞAKUL
Dersi Verenler Prof.Dr. Bayram Ufuk ŞAKUL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Yüz ve boyun bölgesindeki anatomik yapıları tanımak ve öğrenmek. Topografik olarak bu bölgelerde yer alan yapıların yerleşimlerini, diğer anatomik yapılarla olan ilişkisini anlamak ve açıklayabilmek, baş ve boyun bölgesinde yer alan potansiyel boşlukları tanımlamak ve bu boşluklar sayesinde, oluşan enfeksiyon yayılımlarını anlayabilmek.
Dersin İçeriği Bu ders; Baş ve Neurocranium'un Topografik Bölgeleri,Yüz ve Yüzün Yüzeyel Topografik Bölgeleri,Yüzün Derin Bölgeleri,Boyun,Boyun Bölgeleri,Baş ve Boyun Bölgesinde Potansiyel Boşluklar ile Bu Boşluklardaki Enfeksiyonların Yayılımı,Lokal Anestezi Anatomisi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu bölgelerde yer alan anatomik yapıları dıştan içe ya da içten dışa yerleşimi bilir ve gösterir. 1, 12, 5 A, B
Boyun bölgesinde yer alan fasciaları tanımlar ve bu fasciaların birbirleri ile olan bağlantılarını bilir. 1, 12, 5 A, B
Baş ve boyun bölgesini topografik olarak bölgelere ayırır ve isimlendirir. 1, 12, 5 A, B
Yüz bölgesi ile baş bölgesinin sınırlarını tanımlar, bu iki bölgenin kendi içerisindeki sınırlarını öğrenir, innervasyonu ve damarlanma yapılarını açıklar. 1, 12, 5 A, B
Baş ve Boyun bölgesinin lenf drenajını öğrenir 1, 12, 5 A, B
Baş ve Boyun bölgesinde meydana gelebilecek enfeksiyonların yayılım yolları hakkında bilgi sahibi olur. 1, 12, 5 A, B
Larinks ve Farinks anatomisini ve bu bölgede meydana gelebilecek hastalıkları öğrenir 1, 12, 5 A, B
Anestezi uygulama yöntemlerini ve bölgelerini bilir 1, 12, 5 A, B
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 5: Gösteri
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Baş ve Neurocranium'un Topografik Bölgeleri Baş ve Boynun Klinik Bölgesel Anatomisi - S.9-38
2 Yüz ve Yüzün Yüzeyel Topografik Bölgeleri Baş ve Boynun Klinik Bölgesel Anatomisi - S.46-131
3 Yüzün Derin Bölgeleri Baş ve Boynun Klinik Bölgesel Anatomisi - S.133-159
4 Boyun Baş ve Boynun Klinik Bölgesel Anatomisi - S.170-180
5 Boyun Bölgeleri Baş ve Boynun Klinik Bölgesel Anatomisi - S.180-236
6 Baş ve Boyun Bölgesinde Potansiyel Boşluklar ile Bu Boşluklardaki Enfeksiyonların Yayılımı Baş ve Boynun Klinik Bölgesel Anatomisi - S.236-256
7 Lokal Anestezi Anatomisi Baş ve Boynun Klinik Bölgesel Anatomisi - S.256-277
Kaynaklar
Ders Notu Öğrenciye verilir- Gray’s Anatomy, Susan Standring et. al. - Atlas of Human Anatomy, FH Netter -Baş ve Boynun Klinik Bölgesel Anatomisi - Anatomi Cilt: 1-2, Prof. Dr. Kaplan Arıncı, Prof. Dr. Alaittin Elhan.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Çene cerrahisine ilişkin temel ve ileri cerrahi tekniklere yönelik kapsamlı bilgiye sahiptir. Alanıyla ilgili ile ilgili temel bilimsel soruları ve güncel araştırma başlıklarını bilir, bunlarla ilgili yeni hipotezler üretebilir. Araştırma alanında ilgili tüm literatüre hakimdir ve yeni gelişmeleri takip edebilir.
X
0
Çene cerrahisinin temel ve ileri cerrahi tekniklerini uygulayabilir, ve ilgili temel araştırmaları yapabilir. Yeni yöntem ve teknikler geliştirebilir. Araştırma alanıyla ilgili araştırma projeleri tasarlayabilir, bunları proje önerisi halinde sunabilir. Araştırma sonuçlarını sözlü ve yazılı bildiri ve makale formuna aktarabilir.
X
0
Ekip içinde ve bağımsız olarak klinik uygulama yapabilir ve bilimsel araştırma tasarlayabilir, yürütebilir. Çene cerrahisi operasyonlarını planlayabilir ve uygulayabilir.
X
0
Her seviyedeki yeni bilgiyi alanla ilgili mevcut bildikleriyle yorumlayabilir ve birleştirebilir.
X
0
Bilimsel ve klinik çalışmalarda iletişim kurar ve yeni teknolojik gelişmeleri verimli olarak kullanır.
X
0
Teorik bilgiyi ve araştırma sonuçlarını sözel ya da yazılı olarak aktarabilir; bunu Türkçe olduğu kadar İngilizce olarak da yapabilir. Etik değerlere bağlıdır ve kurumsal sosyal sorumluluğa uygun davranır.
X
0
Hem klinik hem temel araştırmalara önem vererek çene cerrahisi araştırmalarının esas hedefi olan klinik uygulama ve faydayı hedefleme ilkesine uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Ders Saati 0 0 0
Ders Saati 0 0 0
Ders Saati 0 0 0
Ders Saati 0 0 0
Ders Saati 0 0 0
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu