Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TIP FAKÜLTESİ ROTASYONU 0+10 5 10,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. İbrahim Sina UÇKAN
Dersi Verenler Prof.Dr. İbrahim Sina UÇKAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı tıp fakültesi kbb, genel cerrahi, anesteziyoloji ve plastik cerrahi bölümlerinde temel cerrahi nosyonu almak ve branşımızı ilgilendiren ameliyatları takip etmek
Dersin İçeriği Bu ders; 1. anestezik ilaçlar,2. genel anestezi evreleri,3. anestezide hasta takibi,4. genel anestezi komplikasyonları,5. insizyon prensipleri,6. sert ve yumuşak dokuyu tanıma ve ayırt etme,7. sütür prensipleri,8. cerrahi yoğun bakım,9. baş boyun anatomisi,10. tükürük bezi cerrahisi,11. baş boyun tümörleri,12. çene kırıkları,13. rinoplasti teknikleri,14. yüz estetiği,15. yüz dolgu ve estetik materyalleri,16. sınav; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
bu dersi alan öğrenciler,
1. farklı doku katmanlarını ayırt eder
2. sütür tekniklerini uygular
3. anestezik ilaçları bilir
4. anestezi evrelerini takip eder
5. yüz estetiği kriterlerini bilir
6. temel yüz estetiği ameliyatlarını bilir
7. baş boyun bölgesi anatomisini bilir
8. baş boyun ameliyatlarının aşamalarını bilir
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. anestezik ilaçlar
2 2. genel anestezi evreleri
3 3. anestezide hasta takibi
4 4. genel anestezi komplikasyonları
5 5. insizyon prensipleri
6 6. sert ve yumuşak dokuyu tanıma ve ayırt etme
7 7. sütür prensipleri
8 8. cerrahi yoğun bakım
9 9. baş boyun anatomisi
10 10. tükürük bezi cerrahisi
11 11. baş boyun tümörleri
12 12. çene kırıkları
13 13. rinoplasti teknikleri
14 14. yüz estetiği
15 15. yüz dolgu ve estetik materyalleri
16 16. sınav
Kaynaklar
verilmeyecektir

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Çene cerrahisine ilişkin temel ve ileri cerrahi tekniklere yönelik kapsamlı bilgiye sahiptir. Alanıyla ilgili ile ilgili temel bilimsel soruları ve güncel araştırma başlıklarını bilir, bunlarla ilgili yeni hipotezler üretebilir. Araştırma alanında ilgili tüm literatüre hakimdir ve yeni gelişmeleri takip edebilir.
0
Çene cerrahisinin temel ve ileri cerrahi tekniklerini uygulayabilir, ve ilgili temel araştırmaları yapabilir. Yeni yöntem ve teknikler geliştirebilir. Araştırma alanıyla ilgili araştırma projeleri tasarlayabilir, bunları proje önerisi halinde sunabilir. Araştırma sonuçlarını sözlü ve yazılı bildiri ve makale formuna aktarabilir.
0
Ekip içinde ve bağımsız olarak klinik uygulama yapabilir ve bilimsel araştırma tasarlayabilir, yürütebilir. Çene cerrahisi operasyonlarını planlayabilir ve uygulayabilir.
0
Her seviyedeki yeni bilgiyi alanla ilgili mevcut bildikleriyle yorumlayabilir ve birleştirebilir.
0
Bilimsel ve klinik çalışmalarda iletişim kurar ve yeni teknolojik gelişmeleri verimli olarak kullanır.
0
Teorik bilgiyi ve araştırma sonuçlarını sözel ya da yazılı olarak aktarabilir; bunu Türkçe olduğu kadar İngilizce olarak da yapabilir. Etik değerlere bağlıdır ve kurumsal sosyal sorumluluğa uygun davranır.
0
Hem klinik hem temel araştırmalara önem vererek çene cerrahisi araştırmalarının esas hedefi olan klinik uygulama ve faydayı hedefleme ilkesine uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 16 10 160
Rehberli Problem Çözme 16 5 80
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 240
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 8,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu