Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAĞLIK EKONOMİSİ VE ANALİZLER3+038
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Abdulbari BENER
Dersi VerenlerProf.Dr. Mehmet KOÇAK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDers, sağlık hizmetlerinin organizasyonu, finansmanı ve sağlanmasındaki temel kavramlara, modellemeye ve sorunlara bir giriş sağlar.
Dersin İçeriğiBu ders; Sağlık Ekonomisi Temel Kavramlar ,SAĞLIK VE SAĞLIK ÇIKTILARININ ÖLÇÜLMESİ,SAĞLIK ÜRETİMİ,SAĞLIK TALEBİ,THE MARKET FOR HEALTH SERVICES,SAĞLIK FİNANSMANI VE SAĞLIK SİGORTASI,SAĞLIK TEDARİĞİ,İLAÇ PAZARI ,EKONOMİK DEĞERLENDİRME,SAĞLIK SİSTEMLERİ VE YAŞLANMA,SAĞLIK KURUMLARINDA VERİMLİLİK ,KÜRESELLEŞME VE SAĞLIK EKONOMİSİ,PROJE SUNUMLARI ,PROJE SUNUMLARI-2; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
2) Sağlık hizmetlerinin finansmanı, uzun süreli bakım ve bilgi asimetrisini ayrıntılı olarak açıklar.1, 14, 16, 2, 22A, C
Ekonomik bir mal olarak sağlığın belirli özellikleri, ölçümü, sağlık talebinin dolaylı doğası ve sağlık hizmetleri pazarının kusurları hakkında bir anlayış sağlar.1, 14, 15, 2, 22, 3A, C
3) Sağlık programlarının ekonomik değerlendirme ve öncelik belirleme ihtiyacını tanımlar.1, 14, 15, 16, 3, 4, 8A, C
4) Sağlık sisteminin kurumsal temelini ve diğerlerinin yanı sıra yaşlanma ve teknoloji değişikliği de dahil olmak üzere sağlık harcamalarının başlıca itici güçlerini karakterize eder. 14, 16, 2, 3A, C
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 16: Proje Temelli Öğrenme, 2: Soru - Cevap, 22: probleme dayalı öğrenme, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Sağlık Ekonomisi Temel Kavramlar Ders kitaplarında ilgili bölümler
2SAĞLIK VE SAĞLIK ÇIKTILARININ ÖLÇÜLMESİDers kitaplarında ilgili bölümler
3SAĞLIK ÜRETİMİDers kitaplarında ilgili bölümler
4SAĞLIK TALEBİDers kitaplarında ilgili bölümler
5THE MARKET FOR HEALTH SERVICESDers kitaplarında ilgili bölümler
6SAĞLIK FİNANSMANI VE SAĞLIK SİGORTASIDers kitaplarında ilgili bölümler
7SAĞLIK TEDARİĞİDers kitaplarında ilgili bölümler
8İLAÇ PAZARI Ders kitaplarında ilgili bölümler
9EKONOMİK DEĞERLENDİRMEDers kitaplarında ilgili bölümler
10SAĞLIK SİSTEMLERİ VE YAŞLANMADers kitaplarında ilgili bölümler
11SAĞLIK KURUMLARINDA VERİMLİLİK Ders kitaplarında ilgili bölümler
12KÜRESELLEŞME VE SAĞLIK EKONOMİSİDers kitaplarında ilgili bölümler
13PROJE SUNUMLARI Ders Notları
14PROJE SUNUMLARI-2Ders Notları
Kaynak
Feldstein, Paul J. 2011. Health Care Economics, 7th Edition. Cengage Learning. On reserve at Hagerty. Henderson, James W. 2014. Health Economics and Policy, 6th Edition. Cengage Learning. Feldstein, Paul J. 2011. Health Policy Issues: An Economic Perspective, 5th Edition. Health Administration Press. Bodenheimer, Thomas, and Kevin Grumbach. 2012. Understanding Health Policy: A Clinical Approach, 6th Edition. McGraw Hill Lange. Morrisey, Michael A. 2013. Health Insurance, 2nd Edition. Health Administration Press. Mankiw, N. Gregory. 2014. Principles of Microeconomics, 7th Edition. Cengage Learning.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Teorik ve uygulamalı biyoistatisitik alanlarında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
X
0
Temel olasılık ve istatistik kuramları ve uygulamalarına ilişkin bilgilerini uzmanlık düzeyinde kullanabilir.
X
0
Sağlık alanında yapılan her türlü araştırma tasarımı konusunda bilgi sahibidirler.
X
0
Sağlık alanında yapılan araştırmaları tasarlayabilir, kurgulayabilir ve çözüm önerileri getirebilir.
X
0
Sağlık araştırmalarında sorunları tanımlayabilir, analiz edebilir ve bilimsel yöntemlere dayalı çözüm üretebilir
X
0
Alanı ile ilgili öncelikli konularda bilimsel klinik tanımlayıcı veya çözümleyici bir araştırma yapar.
X
0
Biyoistatistik alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve anlatabilir.
X
0
Biyoistatistik alanı ile ilgili veri toplanması, kayıt edilmesi, yorumlanması, raporlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.
X
0
Biyoistatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olmak ve ez az birini etkin şekilde kullanabilmek
X
0
Biyoistatistik alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız veya ekip olarak yürütür.
X
0
Biyoistatistik alanında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, karar verme sürecine katılabilir, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapabilir ve sonuçlandırabilir.
X
0
Biyoistatistik alanı ile yaşam boyu öğrenme ilkelerini kullanarak mesleki gelişiminin sürekliliğini sağlar.
X
0
Bilimsel bir makaleyi ulusal ve uluslararası düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.
X
0
Diğer sağlık alanındaki disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Duyarlı bir birey olarak bütün süreçlerde kalite yönetimi, iş güvenliği ve çevre konularında yeterli bilince sahip olmak ve bilgi birikimini toplum yararına kullanabilir.
X
0
Biyoistatistik alanında sentezlediği bilgileri ve problem çözme yeteneklerini, sağlık araştırmalarında etik ilkeleri göz eterek kullanır.
X
0
Biyoistatistik ve eğitimi alanında ulusal ve uluslararası politika çalışmalarında bulunabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu