Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SEMİNER0+0-10
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Abdulbari BENER
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Kıvanç KÖK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin temel amacı biyoistatistik alanında Tez sürecinde öğrencilere yol göstermektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Bilimsel Araştırmaya Giriş ,Literatür Taraması ,Araştırma Amacının ve Hipotezlerinin Yazılması ,Araştırmanın Örneklemi ,Veri Toplama Araçları ,Bilimsel Araştırmaların Raporlanması ,Bilimsel Araştırma Örnekleri Analizi ,Bilimsel Araştırma Örnekleri Analizi-2,Bilimsel Araştırma Örnekleri Analizi-3,Öğrenci Sunumları-1,Öğrenci Sunumları-2,Öğrenci Sunumları-3,Öğrenci Sunumları-4,Öğrenci Sunumları-5; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bilimsel araştırma ve tezleri uygun şekilde raporlar.14, 2, 3C, D
Obtain the necessary theoretical background for scientific research and theses.1, 2, 3C, D
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:C: Ödev, D: Proje / Tasarım

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Bilimsel Araştırmaya Giriş Ders Notları
2Literatür Taraması Ders Notları
3Araştırma Amacının ve Hipotezlerinin Yazılması Ders Notları
4Araştırmanın Örneklemi Ders Notları
5Veri Toplama Araçları Ders Notları
6Bilimsel Araştırmaların Raporlanması Ders Notları
7Bilimsel Araştırma Örnekleri Analizi Ders Notları
8Bilimsel Araştırma Örnekleri Analizi-2Ders Notları
9Bilimsel Araştırma Örnekleri Analizi-3Ders Notları
10Öğrenci Sunumları-1Ders Notları
11Öğrenci Sunumları-2
12Öğrenci Sunumları-3
13Öğrenci Sunumları-4
14Öğrenci Sunumları-5
Kaynak
Öğrencilerin ders aşamasında kullandığı bütün kaynaklar ve YÖKSİS sisteminde alan tezleri.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Teorik ve uygulamalı biyoistatisitik alanlarında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
X
0
Temel olasılık ve istatistik kuramları ve uygulamalarına ilişkin bilgilerini uzmanlık düzeyinde kullanabilir.
0
Sağlık alanında yapılan her türlü araştırma tasarımı konusunda bilgi sahibidirler.
X
0
Sağlık alanında yapılan araştırmaları tasarlayabilir, kurgulayabilir ve çözüm önerileri getirebilir.
X
0
Sağlık araştırmalarında sorunları tanımlayabilir, analiz edebilir ve bilimsel yöntemlere dayalı çözüm üretebilir
X
0
Alanı ile ilgili öncelikli konularda bilimsel klinik tanımlayıcı veya çözümleyici bir araştırma yapar.
X
0
Biyoistatistik alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve anlatabilir.
X
0
Biyoistatistik alanı ile ilgili veri toplanması, kayıt edilmesi, yorumlanması, raporlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.
X
0
Biyoistatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olmak ve ez az birini etkin şekilde kullanabilmek
0
Biyoistatistik alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız veya ekip olarak yürütür.
X
0
Biyoistatistik alanında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, karar verme sürecine katılabilir, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapabilir ve sonuçlandırabilir.
X
0
Biyoistatistik alanı ile yaşam boyu öğrenme ilkelerini kullanarak mesleki gelişiminin sürekliliğini sağlar.
X
0
Bilimsel bir makaleyi ulusal ve uluslararası düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.
X
0
Diğer sağlık alanındaki disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Duyarlı bir birey olarak bütün süreçlerde kalite yönetimi, iş güvenliği ve çevre konularında yeterli bilince sahip olmak ve bilgi birikimini toplum yararına kullanabilir.
X
0
Biyoistatistik alanında sentezlediği bilgileri ve problem çözme yeteneklerini, sağlık araştırmalarında etik ilkeleri göz eterek kullanır.
X
0
Biyoistatistik ve eğitimi alanında ulusal ve uluslararası politika çalışmalarında bulunabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu