Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ZAMAN SERİLERİ3+038
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Abdulbari BENER
Dersi VerenlerProf.Dr. Mehmet KOÇAK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilere zaman serileri analizi hakkında bilimsel bir makale yazmayı öğretmek. Öğrenci, iki veya daha fazla zaman serisi olduğunda bu serileri ilgili yöntemlerle nasıl analiz edeceğini E-views ile öğrenir.
Dersin İçeriğiBu ders; Zaman Serisi Analizine Giriş,Zaman Serisi Analizi Varsayımları,Durağanlık ,Spectral Analiz,Zaman Serisi Simülasyon Analizi,Zaman Serisi Simülasyon Analizi-2,Temel Tanımlayıcı Teknikler,Doğrusal Zaman Serisi Modelleri ,Zaman Serisi Modellerinde Uydurma ,Tahmin,İki Değişkenli Modeller,Durum-uzay modelleri ve Kalman Filtresi,Uygulama,Uygulama-2; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu konulardan birini belirler ve bu konuda detaylı bilgiye sahiptir.14, 15, 4C
Zaman serisi analizindeki konuların temellerini açıklar1, 2, 3, 4A, C
Bir makale için zaman serisi analizinde akademik yazımı anlar1, 14, 4C
Zaman serisi analizinde bir programın nasıl kodlanacağını anlar1, 15, 4C
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Zaman Serisi Analizine GirişDers Notları
2Zaman Serisi Analizi VarsayımlarıDers Notları
3Durağanlık Ders Notları
4Spectral AnalizDers Notları
5Zaman Serisi Simülasyon AnaliziDers Notları
6Zaman Serisi Simülasyon Analizi-2Ders Notları
7Temel Tanımlayıcı TekniklerDers Notları
8Doğrusal Zaman Serisi Modelleri Ders Notları
9Zaman Serisi Modellerinde Uydurma Ders Notları
10TahminDers Notları
11İki Değişkenli ModellerDers Notları
12Durum-uzay modelleri ve Kalman FiltresiDers Notları
13UygulamaDers Notları
14Uygulama-2Ders Notları
Kaynak
1.Schelter, B., Timmer, J., Winterhalder, M., 2006, Handbook of Time Series Analysis: Recent Theoretical Developments and Applications,Wiley. 2. Richard A. D., 2009, Time Series: Theory and Methods, Springer Verlag. 3. Tsay, R. S., 2010, Analysis of Financial Time Series, Wiley.
Agung, G.N., 2009, Time Series Data Analysis Using Eviews, Wiley. Enders, W., 1995, Applied Econometric Time Series, John Wiley & Sons Inc. Wei, W.W.S., 1990, Time Series Analysis, Addison-Wesley Publishing Company.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Teorik ve uygulamalı biyoistatisitik alanlarında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
X
0
Temel olasılık ve istatistik kuramları ve uygulamalarına ilişkin bilgilerini uzmanlık düzeyinde kullanabilir.
X
0
Sağlık alanında yapılan her türlü araştırma tasarımı konusunda bilgi sahibidirler.
X
0
Sağlık alanında yapılan araştırmaları tasarlayabilir, kurgulayabilir ve çözüm önerileri getirebilir.
X
0
Sağlık araştırmalarında sorunları tanımlayabilir, analiz edebilir ve bilimsel yöntemlere dayalı çözüm üretebilir
X
0
Alanı ile ilgili öncelikli konularda bilimsel klinik tanımlayıcı veya çözümleyici bir araştırma yapar.
X
0
Biyoistatistik alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve anlatabilir.
X
0
Biyoistatistik alanı ile ilgili veri toplanması, kayıt edilmesi, yorumlanması, raporlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.
X
0
Biyoistatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olmak ve ez az birini etkin şekilde kullanabilmek
X
0
Biyoistatistik alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız veya ekip olarak yürütür.
X
0
Biyoistatistik alanında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, karar verme sürecine katılabilir, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapabilir ve sonuçlandırabilir.
X
0
Biyoistatistik alanı ile yaşam boyu öğrenme ilkelerini kullanarak mesleki gelişiminin sürekliliğini sağlar.
X
0
Bilimsel bir makaleyi ulusal ve uluslararası düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.
X
0
Diğer sağlık alanındaki disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Duyarlı bir birey olarak bütün süreçlerde kalite yönetimi, iş güvenliği ve çevre konularında yeterli bilince sahip olmak ve bilgi birikimini toplum yararına kullanabilir.
X
0
Biyoistatistik alanında sentezlediği bilgileri ve problem çözme yeteneklerini, sağlık araştırmalarında etik ilkeleri göz eterek kullanır.
X
0
Biyoistatistik ve eğitimi alanında ulusal ve uluslararası politika çalışmalarında bulunabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu