Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAĞLIK BİLİMLERİNDE NEDENSELLİK VE ANALİZİ3+038
Ders Programı Pazartesi 20:30-21:15 Pazartesi 21:30-22:15 Pazartesi 22:30-23:15 Salı 20:30-21:15 Salı 21:30-22:15 Salı 22:30-23:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Abdulbari BENER
Dersi VerenlerProf.Dr. Abdulbari BENER
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrenciye, sağlık bilimleri araştırmalarında, kaliteli, etkin ve verimli araştırıcı olma bilgi ve becerisi kazandırmak.
Dersin İçeriğiBu ders; Sağlık Araştırmalaında Temel Kavramlar ,Sağlık Araştırmalaında Temel Kavramlar-2,Sağlık Araştırmalarında Nedensellik Tanımı ,Gözlemsel Araştırma Tasarımları-1,Gözlemsel Araştırma Tasarımları-2,Deneysel Araştırma Tasarımları-1,Deneysel Araştırma Tasarımları-2,Kanıta Dayalı Tıp-1,Kanıta Dayalı Tıp-2,Sağlık Araştırmalarında Kullanılan İstatistiksel Nedensellik Analizleri-1,Sağlık Araştırmalarında Kullanılan İstatistiksel Nedensellik Analizleri-1,Makale Analizi-1,Makale Analizi-2,Makale okumaları-3; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1- Bilimsel araştırma stratejilerinin, yöntem ve tekniklerinin farkına varır.1, 2, 3, 4A, C
2-Bilim ve bilimsel araştırmanın temel ilke ve kavramlarını tanımlar.1, 2, 3, 4C
3-Bilimsel araştırma için gereken bilgiyi ve onun kaynaklarını arama ve bulma stratejilerini kavrar; bilgi örgütü ve bilgi kaynağı türlerini tanır. 1, 2, 3, 4C
4-Bilimsel araştırma için gereken bilgiyi ve onun kaynaklarını eleştirel olarak değerlendirir ve seçilen bilgiyi kendi bilgi temeline ve değer sistemine katar. 1, 2, 3, 4C
5- Araştırma tasarımlarında nedensel etkileri değerlendirmek için popüler yöntemlerin tanıtılması.1, 2, 3, 4C
6- Öğrencilerin çeşitli araştırma tasarımlarında nedensel etkiyi analiz edebilmek için kullanılan çeşitli istatistiksel yöntemleri anlamalarına yardımcı olmak. 1, 2, 3, 4A, C
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Sağlık Araştırmalaında Temel Kavramlar Ders Notları
2Sağlık Araştırmalaında Temel Kavramlar-2Ders Notları
3Sağlık Araştırmalarında Nedensellik Tanımı Ders Notları
4Gözlemsel Araştırma Tasarımları-1Ders Notları
5Gözlemsel Araştırma Tasarımları-2Ders Notları
6Deneysel Araştırma Tasarımları-1Ders Notları
7Deneysel Araştırma Tasarımları-2Ders Notları
8Kanıta Dayalı Tıp-1Ders Notları
9Kanıta Dayalı Tıp-2Ders Notları
10Sağlık Araştırmalarında Kullanılan İstatistiksel Nedensellik Analizleri-1Ders Notları
11Sağlık Araştırmalarında Kullanılan İstatistiksel Nedensellik Analizleri-1Ders Notları
12Makale Analizi-1Makale okumaları
13Makale Analizi-2Makale okumaları
14Makale okumaları-3Makale okumaları
Kaynak
Arıkan, Rauf. Araştırma teknikleri ve Rapor Hazırlama. 5.bs. Ankara: Asil Yayın, 2005. Aziz, Aysel. Araştırma Yöntemleri, Teknikleri ve İletişm. 3.bs. Ankara: Turhan, 2003. Bayet, Albert. Bilim Ahlakı. Çev. Vedat Günyol. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2000. Medawar, P. B. Genç Bilim Adamına Öğütler. Çev.Nermin Arık, 11.bs. Ankara: TÜBİTAK, 1997. Nagel, Ernest. The Structure of Science: Problems in the Logic of Scientific Explanation. Indianapolis: Hackett , 1979. Özdamar, Kazım. Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Eskişehir: Kaan, 2003. Philosophy of Science, Logic and Mathematics in the Twentieth Century. Ed.by. Stuart G. Shanker. 9th. Vol. London: Routledge, 2004. Seyidoğlu, Halil. Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı. İstanbul: Güzem, 2006. Sümbüloğlu, V. ve Sümbüloğlu, K. (2013). Sağlık bilimlerinde araştırma yöntemleri. 6. bs. Ankara: Hatiboğlu Yayınları. The Sage handbook of qualitative research. (2005). Ed. by N.K. Denzin and Y.S. Lincoln Thousand Oaks, CA: Sage Publications Türkbal, Aydın. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yazma Teknikleri. İstanbul: Aktif, 2003. Türkdoğan, Orhan. Bilimsel Değerlendirme ve Araştırma Metodolojisi. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı, 1989. Karasar, Niyazi. Bilimsel araştırma Yöntemi. 15.bs. Ankara: Nobel, 2005. Yalvaç, Mesut. Kütüphane ve Bilgi Merkezlerinde Sistem Analizinin Önemi, Uygulanabilirliği: Bir Örnek: İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Bağlı Birimlere Yayın Sağlama Alt Sistemi’nde Sistem Analizi Çalışması. İstanbul: Çantay Kitabevi, 2000, xix, 250 s. Yıldırım, Cemal. Science: Its Meaning and Method. Ankara: METU, 1971.
Zechmeister, Jeanne S. - Zechmeister, Eugene B. – Shaughnessy, John J. Essentials of Research Methods in Psychology. Boston: McGraw-Hill, 2001. Beins, Bernard C. Research Methods: A Tool for Life. Boston: Pearson, 2004 Creswell, John W. Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Method Approaches. 2nd.ed. Thousand Oaks: Sage, 2003. Davis, Stephen F. – Smith, Randolph A. An Introduction to Statistics and Research Methods. Pearson/Prentice Hall, 2004. Day, Robert A. Bilimsel Makale Nasıl Yazılır, Nasıl Yayımlanır? çev. Gülay Aşkar Altay. Ankara: TÜBİTAK, 2006. Introduction to reference sources in the health sciences. Ed. Jo Anne Boorkman, Jeffrey T.Huber, Fred W.Roper., 4th ed., Chicago: Medical Library Association, 2004. Baker, L.M. – Pettigrew K.E. “Theories for practitioners: Two frameworks for studying consumer health information-seeking behavior”. Bulletin of Medical Library Association, 87 (4), 1999, pp.444-450 Barzun, Jacques - Graff, Henry F. Modern Araştırmacı. Çev. Fatoş Dilber, 4.bs.-Ankara: TÜBİTAK,1997. World Health Organization. (2001). Health research methodology: a Guide for training in research methods. 2nd ed. Phillipines: The World Health Organization Regional Office for the Western Pacific (WPRO).

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Teorik ve uygulamalı biyoistatisitik alanlarında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
X
0
Temel olasılık ve istatistik kuramları ve uygulamalarına ilişkin bilgilerini uzmanlık düzeyinde kullanabilir.
X
0
Sağlık alanında yapılan her türlü araştırma tasarımı konusunda bilgi sahibidirler.
X
0
Sağlık alanında yapılan araştırmaları tasarlayabilir, kurgulayabilir ve çözüm önerileri getirebilir.
X
0
Sağlık araştırmalarında sorunları tanımlayabilir, analiz edebilir ve bilimsel yöntemlere dayalı çözüm üretebilir
X
0
Alanı ile ilgili öncelikli konularda bilimsel klinik tanımlayıcı veya çözümleyici bir araştırma yapar.
X
0
Biyoistatistik alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve anlatabilir.
X
0
Biyoistatistik alanı ile ilgili veri toplanması, kayıt edilmesi, yorumlanması, raporlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.
X
0
Biyoistatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olmak ve ez az birini etkin şekilde kullanabilmek
X
0
Biyoistatistik alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız veya ekip olarak yürütür.
X
0
Biyoistatistik alanında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, karar verme sürecine katılabilir, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapabilir ve sonuçlandırabilir.
X
0
Biyoistatistik alanı ile yaşam boyu öğrenme ilkelerini kullanarak mesleki gelişiminin sürekliliğini sağlar.
X
0
Bilimsel bir makaleyi ulusal ve uluslararası düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.
X
0
Diğer sağlık alanındaki disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Duyarlı bir birey olarak bütün süreçlerde kalite yönetimi, iş güvenliği ve çevre konularında yeterli bilince sahip olmak ve bilgi birikimini toplum yararına kullanabilir.
X
0
Biyoistatistik alanında sentezlediği bilgileri ve problem çözme yeteneklerini, sağlık araştırmalarında etik ilkeleri göz eterek kullanır.
X
0
Biyoistatistik ve eğitimi alanında ulusal ve uluslararası politika çalışmalarında bulunabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu