Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAĞKALIM ANALİZLERİNE GİRİŞ3+038
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Abdulbari BENER
Dersi VerenlerProf.Dr. Abdulbari BENER
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıSağ kalım analizi tanımını ve teorik alt yapısını vermek, sansürlü verileri ve sansürlü veri türlerini öğretmek, sağ kalım eğrilerini ve çeşitlerini karşılaştırmak için testleri , hayatta kalma analizinde önemli modelleri tanıtmak, yaşam kalitesini değerlendirmek için genel yaklaşımları öğretmek. orantılı tehlikeler varsayımı, parametrik regresyon modelleri vermek, sınıf ortamında ve bilgisayarda öğrenilen konuların uygulamalarını yapmak.
Dersin İçeriğiBu ders; Sağ Kalım Analizine Giriş ,Sağ Kalım Analizi Temel Kavramlar ,Sansürlü Veriler,Teorik Kavramlar ,Sağ Kalım Eğrileri ,Sağ Kalım Eğritleri Karşılaştırma Testleri,Cox regresyon modeli,Orantılı tehlikeler varsayımının değerlendirilmesi,Tabakalı Cox regresyon modeli,Genişletilmiş Cox regresyon modeli,Parametrik Regresyon Modelleri ,Hızlandırılmış başarısızlık (ölüm) zamanı modelleri,Zayıflık Modelleri,Yarışan Riskler ; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Sağ kalım analizi kavramını öğrenir1, 14, 2, 4C
2. Sağ kalım analizinde tanım ve teorisi hakkında bilgi sahibi olur.1, 3, 4C
3. Sağ Kalım eğrilerini çizebilir ve karşılaştırır1, 2, 4C
4. Cox regresyon modelini çizer ve yorumlar.1, 2, 3, 4C
5. Orantılı tehlike yaklaşımımı değerlendirir için genel yaklaşımları öğrenir.1, 2, 3, 4C
6. Tabakalı ve genişletilmiş Cox regresyon modellerini uygular ve yorumlar.1, 2, 3, 4A, C
7. Sağ kalım analizinde kullanılan parametrik regresyon modellerini tanır.1, 2, 3, 4A, C
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Sağ Kalım Analizine Giriş Ders Notları
2Sağ Kalım Analizi Temel Kavramlar Ders Notları
3Sansürlü VerilerDers Notları
4Teorik Kavramlar Ders Notları
5Sağ Kalım Eğrileri Ders Notları
6Sağ Kalım Eğritleri Karşılaştırma TestleriDers Notları
7Cox regresyon modeliDers Notları
8Orantılı tehlikeler varsayımının değerlendirilmesiDers Notları
9Tabakalı Cox regresyon modeliDers Notları
10Genişletilmiş Cox regresyon modeliDers Notları
11Parametrik Regresyon Modelleri Ders Notları
12Hızlandırılmış başarısızlık (ölüm) zamanı modelleriDers Notları
13Zayıflık ModelleriDers Notları
14Yarışan Riskler Ders Notları
Kaynak
- Collett, 2003, Modelling Survival Data in Medical Research, Chapman&Hall, New York. - Kleinbaum, D.G., 1996, Survival Analysis. Springer-Verlag, New York. - Lawless, J.F., 1982, Statistical Models and Methods for Life Time Data, Wiley, New York. - Lee, E.T. and Wang, J.W., 2003, Statistical Methods for Survival Data Analysis. John Wiley and Sons, New Jersey.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Teorik ve uygulamalı biyoistatisitik alanlarında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
X
0
Temel olasılık ve istatistik kuramları ve uygulamalarına ilişkin bilgilerini uzmanlık düzeyinde kullanabilir.
X
0
Sağlık alanında yapılan her türlü araştırma tasarımı konusunda bilgi sahibidirler.
X
0
Sağlık alanında yapılan araştırmaları tasarlayabilir, kurgulayabilir ve çözüm önerileri getirebilir.
X
0
Sağlık araştırmalarında sorunları tanımlayabilir, analiz edebilir ve bilimsel yöntemlere dayalı çözüm üretebilir
X
0
Alanı ile ilgili öncelikli konularda bilimsel klinik tanımlayıcı veya çözümleyici bir araştırma yapar.
0
Biyoistatistik alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve anlatabilir.
X
0
Biyoistatistik alanı ile ilgili veri toplanması, kayıt edilmesi, yorumlanması, raporlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.
0
Biyoistatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olmak ve ez az birini etkin şekilde kullanabilmek
X
0
Biyoistatistik alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız veya ekip olarak yürütür.
X
0
Biyoistatistik alanında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, karar verme sürecine katılabilir, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapabilir ve sonuçlandırabilir.
0
Biyoistatistik alanı ile yaşam boyu öğrenme ilkelerini kullanarak mesleki gelişiminin sürekliliğini sağlar.
X
0
Bilimsel bir makaleyi ulusal ve uluslararası düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.
X
0
Diğer sağlık alanındaki disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
0
Duyarlı bir birey olarak bütün süreçlerde kalite yönetimi, iş güvenliği ve çevre konularında yeterli bilince sahip olmak ve bilgi birikimini toplum yararına kullanabilir.
X
0
Biyoistatistik alanında sentezlediği bilgileri ve problem çözme yeteneklerini, sağlık araştırmalarında etik ilkeleri göz eterek kullanır.
X
0
Biyoistatistik ve eğitimi alanında ulusal ve uluslararası politika çalışmalarında bulunabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu