Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
PARAMETRİK OLMAYAN YÖNTEMLER3+038
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Abdulbari BENER
Dersi VerenlerProf.Dr. Mehmet KOÇAK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıParametrik olmayan yöntemlerin teorisi, uygulanması, parametrik yöntemlerle karşılaştırılması anlatılacaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Parametrik Olmayan Yöntemlere Giriş ,Tek Örneklem Testleri,Normal dağılım ve diğer istatistiksel dağılım testleri,İki Bağımlı Örneklem testleri ,İki Bağımsız Örneklem Testleri,İkiden fazla Bağımsız Örneklem Testleri ,İkiden Fazla Bağımlı Örneklem Testleri,Ordinal ve İkili Değişkenlerin Karşılaştırma Testleri ,Nominal Ölçekli Değişkenler Testleri ,Logliner Modeller ,Yoğunluk Kestrimi ,Uygulamalar ,Uygulamalar-2,Uygulamalar-3; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu yöntemleri parametrik yöntemler ile karşılaştırır 1, 14, 2, 3A, C
Yaygın olarak kullanılan parametrik olmayan yöntemlerin ilkelerini ve uygulamalarını anlar. 1, 14A, C
Çok gözlü tablolar analiz yöntemleri kullanabilir. 14, 2, 4C
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Parametrik Olmayan Yöntemlere Giriş Ders Notları
2Tek Örneklem TestleriDers Notları
3Normal dağılım ve diğer istatistiksel dağılım testleriDers Notları
4İki Bağımlı Örneklem testleri Ders Notları
5İki Bağımsız Örneklem TestleriDers Notları
6İkiden fazla Bağımsız Örneklem Testleri Ders Notları
7İkiden Fazla Bağımlı Örneklem TestleriDers Notları
8Ordinal ve İkili Değişkenlerin Karşılaştırma Testleri Ders Notları
9Nominal Ölçekli Değişkenler Testleri Ders Notları
10Logliner Modeller Ders Notları
11Yoğunluk Kestrimi Ders Notları
12Uygulamalar Ders Notları
13Uygulamalar-2Ders Notları
14Uygulamalar-3Ders Notları
Kaynak
- Hollander,M.,Wolfe,D.A.,andChicken,E.(2014).NonparametricStatisticalMethods,3rdEdition. JohnWiley&Sons,Inc. - Practical Nonparametric Statistics (3rd Edition), by W.J. Conover, Wiley, 1999. - Nonparametric Statistics: A step-by-step Approach, 2nd edition, by Gregory W. Corder & Dale I. Foreman (ISBN: 9781118840313)
- Parametrik Olmayan Yöntemler, Hamza Gamgam, Bülent Altunkaynak, Seçkin Yayıncılık, 2012. ISBN: 9789750241758

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Teorik ve uygulamalı biyoistatisitik alanlarında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
X
0
Temel olasılık ve istatistik kuramları ve uygulamalarına ilişkin bilgilerini uzmanlık düzeyinde kullanabilir.
X
0
Sağlık alanında yapılan her türlü araştırma tasarımı konusunda bilgi sahibidirler.
0
Sağlık alanında yapılan araştırmaları tasarlayabilir, kurgulayabilir ve çözüm önerileri getirebilir.
0
Sağlık araştırmalarında sorunları tanımlayabilir, analiz edebilir ve bilimsel yöntemlere dayalı çözüm üretebilir
X
0
Alanı ile ilgili öncelikli konularda bilimsel klinik tanımlayıcı veya çözümleyici bir araştırma yapar.
0
Biyoistatistik alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve anlatabilir.
0
Biyoistatistik alanı ile ilgili veri toplanması, kayıt edilmesi, yorumlanması, raporlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.
0
Biyoistatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olmak ve ez az birini etkin şekilde kullanabilmek
X
0
Biyoistatistik alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız veya ekip olarak yürütür.
0
Biyoistatistik alanında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, karar verme sürecine katılabilir, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapabilir ve sonuçlandırabilir.
0
Biyoistatistik alanı ile yaşam boyu öğrenme ilkelerini kullanarak mesleki gelişiminin sürekliliğini sağlar.
0
Bilimsel bir makaleyi ulusal ve uluslararası düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.
X
0
Diğer sağlık alanındaki disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
0
Duyarlı bir birey olarak bütün süreçlerde kalite yönetimi, iş güvenliği ve çevre konularında yeterli bilince sahip olmak ve bilgi birikimini toplum yararına kullanabilir.
0
Biyoistatistik alanında sentezlediği bilgileri ve problem çözme yeteneklerini, sağlık araştırmalarında etik ilkeleri göz eterek kullanır.
X
0
Biyoistatistik ve eğitimi alanında ulusal ve uluslararası politika çalışmalarında bulunabilir.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu