Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
LİNEER MODELLERE GİRİŞ3+0310
Ders Programı Çarşamba 17:30-18:15 Çarşamba 18:30-19:15 Çarşamba 20:30-21:15 Perşembe 17:30-18:15 Perşembe 18:30-19:15 Perşembe 20:30-21:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Abdulbari BENER
Dersi VerenlerProf.Dr. Abdulbari BENER
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBİOS-9002 LİNEER VE LİNEER OLMAYAN SABİT VE KARMA MODELLER (LINEAR and NON-LINEAR FIXED and MIXED EFFECTS MODELS): Basit regresyon, çok değişkenli regresyon, lineer olmayan basit regresyon, Poisson regresyon, sıfırı-şişirilmiş Poisson regresyon, Negatif-Binomial regresyon, sıfırı-şişirilmiş Negatif-Binomial, Lojistik regresyon, karma-etkili lineer (mixed-effect linear) modeller, genelleştirilmiş karma-etkili lineer (generalized mixed-effect linear) modeller, karma-etkili lineer-olmayan (mixed-effect non-linear) modeller, karma-modellerde kovaryans yapısı karşılaştırması ve değerlendirmesi.
Dersin İçeriğiBu ders; Ders ön bilgilendirmesi, Liner cebir ve normal dağılım,Doğrusal Regresyon Modelleri ,Doğrusal Regresyon Modelleri Varsayımları ,Doğrusal Olmayan Regresyon Modelleri ,Poisson Regresyon ,Sıfırı-Şişirilmiş Poisson Regresyon,Negattif Binomial Regresyon Modeli,Lojistik Regresyon ,Doğrusal Karma Modeller ,Genelleştirilmiş Karma Modeller,Karma Etkili Doğrusal Olmayan Modeller,Karma Modellerde Koveryans Yapısı ,Uygulamalar ,Uygulamalar-2; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Doğrusal modeller analiz çıktılarını yorumlayabilir, rapor yazabilir. 2, 3, 4C
Doğrusal Modellerin teorisini, matematiksel alt yapısını, tahmin ve çıkarımını bilir14, 15, 16A, C
Doğrusal Modelleri bir istatistiksel paket programda uygulayabilir. 1, 14, 3, 4C
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 16: Proje Temelli Öğrenme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Ders ön bilgilendirmesi, Liner cebir ve normal dağılımDers notları
2Doğrusal Regresyon Modelleri Ders notları
3Doğrusal Regresyon Modelleri Varsayımları Ders Notları
4Doğrusal Olmayan Regresyon Modelleri Ders Notları
5Poisson Regresyon Ders Notları
6Sıfırı-Şişirilmiş Poisson RegresyonDers Notları
7Negattif Binomial Regresyon ModeliDers notları
8Lojistik Regresyon Ders Notları
9Doğrusal Karma Modeller Ders Notları
10Genelleştirilmiş Karma ModellerDers Notları
11Karma Etkili Doğrusal Olmayan ModellerDers Notları
12Karma Modellerde Koveryans Yapısı Ders Notları
13Uygulamalar Ders Notları
14Uygulamalar-2Ders Notları
Kaynak
LİNEER MODELLER- FİKRİ AKDENİZ - FİKRİ ÖZTÜRK Lineer Modellere Giriş- Mesut Balıbey Linear Models- S.R. Searle
Sheather, S.J. (2009). A Modern Approach to Regression with R. New York: Springer James, G., Witten, D., Hastie, T., & Tibshirani, R. (2013). An introduction to statistical learning: with applications in R. New York: Springer Gelman, A. & Hill, J. (2007). Data Analysis Using Regression and Multilevel/Hierarchical Models. NY: Cambridge Univ Press. Lynch, S. M. (2007). Introduction to applied Bayesian statistics and estimation for social scientists. Springer Science & Business Media LLC.∗ Weisberg, S. (2013). Applied Linear Regression. John Wiley & Sons

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Teorik ve uygulamalı biyoistatisitik alanlarında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
X
0
Temel olasılık ve istatistik kuramları ve uygulamalarına ilişkin bilgilerini uzmanlık düzeyinde kullanabilir.
X
0
Sağlık alanında yapılan her türlü araştırma tasarımı konusunda bilgi sahibidirler.
X
0
Sağlık alanında yapılan araştırmaları tasarlayabilir, kurgulayabilir ve çözüm önerileri getirebilir.
0
Sağlık araştırmalarında sorunları tanımlayabilir, analiz edebilir ve bilimsel yöntemlere dayalı çözüm üretebilir
X
0
Alanı ile ilgili öncelikli konularda bilimsel klinik tanımlayıcı veya çözümleyici bir araştırma yapar.
0
Biyoistatistik alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve anlatabilir.
0
Biyoistatistik alanı ile ilgili veri toplanması, kayıt edilmesi, yorumlanması, raporlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.
X
0
Biyoistatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olmak ve ez az birini etkin şekilde kullanabilmek
X
0
Biyoistatistik alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız veya ekip olarak yürütür.
0
Biyoistatistik alanında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, karar verme sürecine katılabilir, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapabilir ve sonuçlandırabilir.
0
Biyoistatistik alanı ile yaşam boyu öğrenme ilkelerini kullanarak mesleki gelişiminin sürekliliğini sağlar.
X
0
Bilimsel bir makaleyi ulusal ve uluslararası düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.
X
0
Diğer sağlık alanındaki disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
0
Duyarlı bir birey olarak bütün süreçlerde kalite yönetimi, iş güvenliği ve çevre konularında yeterli bilince sahip olmak ve bilgi birikimini toplum yararına kullanabilir.
0
Biyoistatistik alanında sentezlediği bilgileri ve problem çözme yeteneklerini, sağlık araştırmalarında etik ilkeleri göz eterek kullanır.
X
0
Biyoistatistik ve eğitimi alanında ulusal ve uluslararası politika çalışmalarında bulunabilir.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu