Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TASARIMI3+038
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Abdulbari BENER
Dersi VerenlerProf.Dr. Abdulbari BENER
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıSağlık alanında araştırmaların sınıflandırılması, kesitsel, vaka-kontrol, kohort, deneysel araştırmaların tasarımı, yöntemleri ve örnekleri.
Dersin İçeriğiBu ders; Bilimsel Araştırma ve temel kavramlar ,Bilim Felsefesi,Sağlık Araştırmaları ve Sınıflandırılması ,Gözlemsel Araştırmalar,Deneysel Araştırmalar ,Kesitsel Araştırmalar ve makale örnekleri ,Vaka Kontrol çalışmalar ve makale örnekleri ,Kohort çalışmalar ve makale örnekleri ,Deney öncesi araştırmalar ve örnekleri ,Yarı Deneysel Araştırmalar ve örnekleri ,Tam Deneysel Araştırmalar ve Örnekleri ,Nitel Araştırmalar ve örnekleri ,Makale Sunumları-1,Makale sunumları-2; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
2- Deneysel Araştırmaları bilir ve tasarlar. 1, 15, 2, 22C
1- Gözlemsel Araştırmaları bilir ve tasarlar.1, 11, 2, 4C
3- Sağlık alanında araştırma tasarımlarında kullanılan biyoistatisik ile ilgili kavramları bilir, açıklar ve yorumlar. 1, 14, 15, 22, 4C
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 11: Seminer, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 22: probleme dayalı öğrenme, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri:C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Bilimsel Araştırma ve temel kavramlar Ders kitaplarında ilgili bölümler
2Bilim FelsefesiDers kitaplarında ilgili bölümler
3Sağlık Araştırmaları ve Sınıflandırılması Ders kitaplarında ilgili bölümler
4Gözlemsel AraştırmalarDers kitaplarında ilgili bölümler
5Deneysel Araştırmalar Ders kitaplarında ilgili bölümler
6Kesitsel Araştırmalar ve makale örnekleri Ders kitaplarında ilgili bölümler
7Vaka Kontrol çalışmalar ve makale örnekleri Ders kitaplarında ilgili bölümler
8Kohort çalışmalar ve makale örnekleri Ders kitaplarında ilgili bölümler
9Deney öncesi araştırmalar ve örnekleri Ders kitaplarında ilgili bölümler
10Yarı Deneysel Araştırmalar ve örnekleri Ders kitaplarında ilgili bölümler
11Tam Deneysel Araştırmalar ve Örnekleri Ders kitaplarında ilgili bölümler
12Nitel Araştırmalar ve örnekleri Ders kitaplarında ilgili bölümler
13Makale Sunumları-1Ders Notları
14Makale sunumları-2Ders kitaplarında ilgili bölümler
Kaynak
1. 1. Aschengrau A & Seage GR. Essentials of Epidemiology in Public Health. 3 rd Edition (2014). 2.Elliott P, Cuzick J, English D, Stern R. Geographical and Environmental Epidemiology: Methods for Small-Area Studies. New York: Oxford University Press, 1993. 3.Elwood J M. Critical Appraisal of Epidemiological Studies and Clinical Trials, 2nd ed. Oxford, New York, Melbourne: Oxford University Press, 1998. 4. Beaglehole, R. Bonita, R., Kjellstrom, T. Basic Epidemiology ,World Health Organization, 2007 5. Brownson, R.C., Petitti, D.B.Applied Epidemiology, 2nd ed. Oxford University Press, 2006

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Teorik ve uygulamalı biyoistatisitik alanlarında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
X
0
Temel olasılık ve istatistik kuramları ve uygulamalarına ilişkin bilgilerini uzmanlık düzeyinde kullanabilir.
X
0
Sağlık alanında yapılan her türlü araştırma tasarımı konusunda bilgi sahibidirler.
X
0
Sağlık alanında yapılan araştırmaları tasarlayabilir, kurgulayabilir ve çözüm önerileri getirebilir.
X
0
Sağlık araştırmalarında sorunları tanımlayabilir, analiz edebilir ve bilimsel yöntemlere dayalı çözüm üretebilir
X
0
Alanı ile ilgili öncelikli konularda bilimsel klinik tanımlayıcı veya çözümleyici bir araştırma yapar.
X
0
Biyoistatistik alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve anlatabilir.
X
0
Biyoistatistik alanı ile ilgili veri toplanması, kayıt edilmesi, yorumlanması, raporlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.
X
0
Biyoistatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olmak ve ez az birini etkin şekilde kullanabilmek
X
0
Biyoistatistik alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız veya ekip olarak yürütür.
X
0
Biyoistatistik alanında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, karar verme sürecine katılabilir, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapabilir ve sonuçlandırabilir.
X
0
Biyoistatistik alanı ile yaşam boyu öğrenme ilkelerini kullanarak mesleki gelişiminin sürekliliğini sağlar.
X
0
Bilimsel bir makaleyi ulusal ve uluslararası düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.
X
0
Diğer sağlık alanındaki disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Duyarlı bir birey olarak bütün süreçlerde kalite yönetimi, iş güvenliği ve çevre konularında yeterli bilince sahip olmak ve bilgi birikimini toplum yararına kullanabilir.
X
0
Biyoistatistik alanında sentezlediği bilgileri ve problem çözme yeteneklerini, sağlık araştırmalarında etik ilkeleri göz eterek kullanır.
X
0
Biyoistatistik ve eğitimi alanında ulusal ve uluslararası politika çalışmalarında bulunabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu