Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
BİYOİSTATİSTİK-I-Güz Dönemi3+0310
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Abdulbari BENER
Dersi VerenlerProf.Dr. Abdulbari BENER
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilere, tıbbi verileri derlemek, analiz etmek ve bu temelde istatistiksel çıkarım ve karar vermek için temel istatistik bilgisi kazandırmak.
Dersin İçeriğiBu ders; Temel Kavramlar,Tanımlayıcı İstatistikler,Olasılık,Olasılık Dağılımları,Tahmin,Örnekleme Yöntemleri ve Örneklem Sayısının Belirlenmesi ,Hipotez testleri ,Tek Yönlü Varyans Analizi,Basit Regresyon ve Korelasyon Analizi ,Ki-kare,Parametrik Olmayan Testler,İstatistik Program Uygulamaları,İstatistik Program Uygulamaları,İstatistik Program Uygulamaları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Ders, temel olasılığa giriş, tıp bilimlerinde deney tasarımı, örnekleme teknikleri, verilerin grafiksel ve diğer tanımlayıcı sunumu, temel istatistiksel analiz, çıkarım ve karardan oluşur. Ders probleme dayalıdır.10, 12, 14, 16, 18, 6, 9A, E
Sorun örnekleri, tıp ve sağlık bilimlerinin çeşitli alanlarından alınacaktır. Örnekleri göstermek ve problemleri çözmek için ilgili istatistiksel yöntemler tanıtılacaktır.10, 14, 16, 6, 9A
Öğrenciler aynı zamanda hipotez kurmanın yollarını ve aynı problem için istatistiksel çıkarımlara ulaşmak için alternatif yöntemlerin uygulamalarını da öğreneceklerdir.10, 16, 4, 6, 9
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 18: Mikro Öğretim Tekniği , 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Temel KavramlarDers kitabının ilgili sayfaları
2Tanımlayıcı İstatistiklerDers kitabının ilgili sayfaları
3OlasılıkDers kitabının ilgili sayfaları
4Olasılık DağılımlarıDers kitabının ilgili sayfaları
5TahminDers kitabının ilgili sayfaları
6Örnekleme Yöntemleri ve Örneklem Sayısının Belirlenmesi Ders kitabının ilgili sayfaları
7Hipotez testleri Ders kitabının ilgili sayfaları
8Tek Yönlü Varyans AnaliziDers kitabının ilgili sayfaları
9Basit Regresyon ve Korelasyon Analizi Ders kitabının ilgili sayfaları
10Ki-kareDers kitabının ilgili sayfaları
11Parametrik Olmayan TestlerDers kitabının ilgili sayfaları
12İstatistik Program UygulamalarıDers Tekrarı
13İstatistik Program UygulamalarıDers Tekrarı
14İstatistik Program UygulamalarıDers tekrarı
Kaynak
Biostatistics: A Foundation for Analysis in the Health Sciences, 11th Edition Wayne W. Daniel, Chad L. Cross. John Wiley & Sons

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Teorik ve uygulamalı biyoistatisitik alanlarında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
X
2
Temel olasılık ve istatistik kuramları ve uygulamalarına ilişkin bilgilerini uzmanlık düzeyinde kullanabilir.
X
3
Sağlık alanında yapılan her türlü araştırma tasarımı konusunda bilgi sahibidirler.
X
4
Sağlık alanında yapılan araştırmaları tasarlayabilir, kurgulayabilir ve çözüm önerileri getirebilir.
X
5
Sağlık araştırmalarında sorunları tanımlayabilir, analiz edebilir ve bilimsel yöntemlere dayalı çözüm üretebilir
X
6
Alanı ile ilgili öncelikli konularda bilimsel klinik tanımlayıcı veya çözümleyici bir araştırma yapar.
X
7
Biyoistatistik alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve anlatabilir.
X
8
Biyoistatistik alanı ile ilgili veri toplanması, kayıt edilmesi, yorumlanması, raporlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.
X
9
Biyoistatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olmak ve ez az birini etkin şekilde kullanabilmek
X
10
Biyoistatistik alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız veya ekip olarak yürütür.
X
11
Biyoistatistik alanında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, karar verme sürecine katılabilir, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapabilir ve sonuçlandırabilir.
X
12
Biyoistatistik alanı ile yaşam boyu öğrenme ilkelerini kullanarak mesleki gelişiminin sürekliliğini sağlar.
X
13
Bilimsel bir makaleyi ulusal ve uluslararası düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.
X
14
Diğer sağlık alanındaki disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
15
Duyarlı bir birey olarak bütün süreçlerde kalite yönetimi, iş güvenliği ve çevre konularında yeterli bilince sahip olmak ve bilgi birikimini toplum yararına kullanabilir.
X
16
Biyoistatistik alanında sentezlediği bilgileri ve problem çözme yeteneklerini, sağlık araştırmalarında etik ilkeleri göz eterek kullanır.
X
17
Biyoistatistik ve eğitimi alanında ulusal ve uluslararası politika çalışmalarında bulunabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(0/30)0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
BİYOİSTATİSTİK-I-Güz Dönemi3+0310
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Abdulbari BENER
Dersi VerenlerProf.Dr. Abdulbari BENER
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilere, tıbbi verileri derlemek, analiz etmek ve bu temelde istatistiksel çıkarım ve karar vermek için temel istatistik bilgisi kazandırmak.
Dersin İçeriğiBu ders; Temel Kavramlar,Tanımlayıcı İstatistikler,Olasılık,Olasılık Dağılımları,Tahmin,Örnekleme Yöntemleri ve Örneklem Sayısının Belirlenmesi ,Hipotez testleri ,Tek Yönlü Varyans Analizi,Basit Regresyon ve Korelasyon Analizi ,Ki-kare,Parametrik Olmayan Testler,İstatistik Program Uygulamaları,İstatistik Program Uygulamaları,İstatistik Program Uygulamaları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Ders, temel olasılığa giriş, tıp bilimlerinde deney tasarımı, örnekleme teknikleri, verilerin grafiksel ve diğer tanımlayıcı sunumu, temel istatistiksel analiz, çıkarım ve karardan oluşur. Ders probleme dayalıdır.10, 12, 14, 16, 18, 6, 9A, E
Sorun örnekleri, tıp ve sağlık bilimlerinin çeşitli alanlarından alınacaktır. Örnekleri göstermek ve problemleri çözmek için ilgili istatistiksel yöntemler tanıtılacaktır.10, 14, 16, 6, 9A
Öğrenciler aynı zamanda hipotez kurmanın yollarını ve aynı problem için istatistiksel çıkarımlara ulaşmak için alternatif yöntemlerin uygulamalarını da öğreneceklerdir.10, 16, 4, 6, 9
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 18: Mikro Öğretim Tekniği , 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Temel KavramlarDers kitabının ilgili sayfaları
2Tanımlayıcı İstatistiklerDers kitabının ilgili sayfaları
3OlasılıkDers kitabının ilgili sayfaları
4Olasılık DağılımlarıDers kitabının ilgili sayfaları
5TahminDers kitabının ilgili sayfaları
6Örnekleme Yöntemleri ve Örneklem Sayısının Belirlenmesi Ders kitabının ilgili sayfaları
7Hipotez testleri Ders kitabının ilgili sayfaları
8Tek Yönlü Varyans AnaliziDers kitabının ilgili sayfaları
9Basit Regresyon ve Korelasyon Analizi Ders kitabının ilgili sayfaları
10Ki-kareDers kitabının ilgili sayfaları
11Parametrik Olmayan TestlerDers kitabının ilgili sayfaları
12İstatistik Program UygulamalarıDers Tekrarı
13İstatistik Program UygulamalarıDers Tekrarı
14İstatistik Program UygulamalarıDers tekrarı
Kaynak
Biostatistics: A Foundation for Analysis in the Health Sciences, 11th Edition Wayne W. Daniel, Chad L. Cross. John Wiley & Sons

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Teorik ve uygulamalı biyoistatisitik alanlarında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
X
2
Temel olasılık ve istatistik kuramları ve uygulamalarına ilişkin bilgilerini uzmanlık düzeyinde kullanabilir.
X
3
Sağlık alanında yapılan her türlü araştırma tasarımı konusunda bilgi sahibidirler.
X
4
Sağlık alanında yapılan araştırmaları tasarlayabilir, kurgulayabilir ve çözüm önerileri getirebilir.
X
5
Sağlık araştırmalarında sorunları tanımlayabilir, analiz edebilir ve bilimsel yöntemlere dayalı çözüm üretebilir
X
6
Alanı ile ilgili öncelikli konularda bilimsel klinik tanımlayıcı veya çözümleyici bir araştırma yapar.
X
7
Biyoistatistik alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve anlatabilir.
X
8
Biyoistatistik alanı ile ilgili veri toplanması, kayıt edilmesi, yorumlanması, raporlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.
X
9
Biyoistatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olmak ve ez az birini etkin şekilde kullanabilmek
X
10
Biyoistatistik alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız veya ekip olarak yürütür.
X
11
Biyoistatistik alanında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, karar verme sürecine katılabilir, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapabilir ve sonuçlandırabilir.
X
12
Biyoistatistik alanı ile yaşam boyu öğrenme ilkelerini kullanarak mesleki gelişiminin sürekliliğini sağlar.
X
13
Bilimsel bir makaleyi ulusal ve uluslararası düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.
X
14
Diğer sağlık alanındaki disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
15
Duyarlı bir birey olarak bütün süreçlerde kalite yönetimi, iş güvenliği ve çevre konularında yeterli bilince sahip olmak ve bilgi birikimini toplum yararına kullanabilir.
X
16
Biyoistatistik alanında sentezlediği bilgileri ve problem çözme yeteneklerini, sağlık araştırmalarında etik ilkeleri göz eterek kullanır.
X
17
Biyoistatistik ve eğitimi alanında ulusal ve uluslararası politika çalışmalarında bulunabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:19Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:22