Geri
AKADEMİK

MAKALE
Güntekin, B., Hanoğlu, L., Aktürk, T., Fide, E., Emek‐Savaş, D. D., Ruşen, E., Yıldırım, E. & Yener, G. G. (2019). Impairment in recognition of emotional facial expressions in Alzheimer's disease is represented by EEG theta and alpha responses. Psychophysiology [Doi]​

​Yener, G. G., Fide, E., Özbek, Y., Emek-Savaş, D. D., Aktürk, T., Çakmur, R., & Güntekin, B. (2019). The difference of mild cognitive impairment in Parkinson's disease from amnestic mild cognitive impairment: Deeper power decrement and no phase-locking in visual event-related responses. International Journal of Psychophysiology, 139, 48-58. [Doi]

​Yulug, B., Ozansoy, M., Alokten, M., Muzaffer Beyza, C., Cankaya, S., Hanoglu, L., Kilic, E. (2019). Minocycline Increases in-vitro Cortical Neuronal Cell Survival after Laser Induced Axotomy. Current Clinical Pharmacology, 1-5 [Link]

​​Demirgan, S., Akyol, O., Temel, Z., Şengelen, A., Pekmez, M., Demirgan, R., ... & Selcan, A. (2019). Isoflurane exposure in infant rats acutely increases aquaporin 4 and does not cause neurocognitive impairment. Bosnian Journal of Basic Medical Sciences [Doi]

 

TEZ
Ece Ruşen,, 2018. Erişkin Tip DEHB'de Sosyal Kognisyon ve Yürütücü İşlevlerin İlişkisinin Elektrofizyolojik Yöntemle Araştırılması. İstanbul Medipol Üniversitesi, Sinir Bilim Yüksek Lisans Programı, Yüksek Lisans Tezi [Tez]

​Merve Alökten, 2018. İn vitro aksotomi modelinde minosiklinin nörorejenerasyona etkisinin araştırılması. İstanbul Medipol Üniversitesi, Sinir Bilim Yüksek Lisans Programı, Yüksek Lisans Tezi [Tez]

​Zeyep Temel. 2017. İşaret dili ve konuşma dili kullanıcılarında düşünce ve emosyona ilişkin nörofizyolojik süreçlerin NIRS ve elektrofizyolojik yöntemler yolu ile araştırılması. İstanbul Medipol Üniversitesi, Sinir Bilim Yüksek Lisans Programı, Yüksek Lisans Tezi [Tez kapalı]

​Güven Toprak, 2013. Transkraniyal Manyetik Uyarımın Frontotemporal Lobar Demansın İzole Semptomları Üzerine Etkilerinin Araştırılması. İstanbul Medipol Üniversitesi, Sinir Bilim Yüksek Lisans Programı, Yüksek Lisans Tezi [Tez]

Sultan Yıldız, 2016. Vizüel Halüsinasyonlu Charles Bonnet Sendromu’nda Kantitatif EEG Analizi. İstanbul Medipol Üniversitesi, Sinir Bilim Yüksek Lisans Programı, Yüksek Lisans Tezi [Tez]​

 

BİLDİRİ(Sözel-Poster)
Yalçın E. M., Aslan S., Söğüt V. & Hanoğlu L., ''Parkinson Hastalığı’nda Amnestik Hafif Bilişsel Bozukluk Alt Tipleri ile Bilişsel, Duygudurum ve Motor Semptomların Ilişkisi'' 17. Ulusal Sinirbilim Kongresi. 5 Nisan 2019, Trabzon, Türkiye.

​Işıldar, H., Alökten, M., & Hanoğlu, L. (2019). Davranışsal Varyant Frontotemporal Demansta Yeme ve İştah Değişiklikleri Tedavisinde Yüksek Frekanslı rTMS Uygulamasının Etkileri. 17. Ulusal Sinirbilim Kongresi. Trabzon.​

Yalçın E. M., Hanoğlu T., Arslan A. & Hanoğlu L., ''Nöropsikometrinin NBH’ye Eşlik Eden Demansiyel Süreçleri LP Öncesi ve Sonrası Değerlendirmede Önemi'' 16. Ulusal Sinirbilim Kongresi. 21 Mayıs 2018, İstanbul, Türkiye.

Aslan S., Yalçın E.M., Kardeş F.G. & Hanoğlu L. ''Kafa Travmalı Hastada TMS ile Birlikte Bilişsel Tedavinin EEG ve Bilişsel İşlevler Üzerine Etkisi'' 16. Ulusal Sinirbilim Kongresi. 21 Mayıs 2018, İstanbul, Türkiye.

​Demirgan, S., Akyol, O., Temel, Z., Sengel, A., Pekmez, M., Demirgan, R., Şevdi, M.S., Erkalp, K., Selcan, A. (Oct, 2017) The Effect of Isoflurane Anesthesia on Aquaporin 4 Expression and Cognitive Functions in Newborn Rats. 51. National Anesthesiology and Reanimation Congress, Antalya, Turkey.

​Kahraman, T., Güntekin, B., Aktürk, T., Temel, Z., & Hanoğlu, L. (May, 2017). Examination of The Effect of Transcranial Direct Current Stimulation On Minimal Consciousness By Means of EEG- Single Case Study. 15. National Neurology Congress, Sakarya, Turkey.

​Sezgin F. B., Ergen G., Kahraman T., Uysal R., Köybaşı Ş. L., Arıcı Düz Ö., Birday E. & Hanoğlu L.  “Klinik İzole Sendrom ve Uzun Süreli Hafıza İlişkisi” Ulusal Sinirbilim Kongresi. 27 Mayıs 2016, Ankara, Türkiye.

Ruşen, E., Temel, Z., Kahraman, T., Ergen, G., Kurt, A., Çiçek, G., Hanoğlu, L., (2016, Mayıs). Unutkanlık Polikliniğine Başvuran Erişkin Tip DEHB Hastalarının Klinik ve Nöropsikometrik Profil Özellikleri. 14. Ulusal Sinirbilim Kongresi Poster Sunumu, Ankara.

​​Çadırcı F., Mantar N., Helvacı Yılmaz N., Göral F., Güntekin B. & Hanoğlu L.,” Parkinson Hastalığında Kognitif Durumdaki Bozulma ile Görsel Algısal İşlevlerin İlişkisi Ulusal Sinirbilim Kongresi. 27 Mayıs 2016, Ankara, Türkiye.

​​Hanoglu L., Yamanoglu M., Yildiz S., Yilmaz N., Cadirci F., Mantar N, Toprak G., Suzgun E., Yildirim E., Yalciner B., “The differences and similarities between the consciousness of dream andwakefulness: A phenomenological and electrophysiological study”, Toward a Science ofConsciousness, 10 June 2015, Helsinki, Finlandiya. 

​​Yamanoglu M., Yilmaz N., Erdogan C., Hizarci B., Yildiz S., Tezcan G., Kizilaslan D.,CanpolatG., Toprak G., O. Huseyin, Hanoglu L., “Resting-state EEG study of hpoxic coma patients; A preliminary report”, Toward a Science of Consciousness, 10 June 2015, Helsinki, Finlandiya. 

​Mantar N, Çadırcı F, Hanoğlu L, Yılmaz N, Yamanoğlu M, Toprak G, Velioğlu H.A, Kadak K., “Migrenli Hastalarda Genç Yaşta İzlenen REM Uyku Davranış bozukluğunda nöropsikometrik profil özellikleri (Ön Bildiri)”, Ulusal Sinirbilim Kongresi, 2 Mayıs 2015, Konya, Türkiye.

​​Tunckol, E., Alpat, B., Temel, Z., Oz, P., Sireci, S., Gokcelioglu, G., & Canbeyli, R. (Sep,2015). NMDA Lesions of the PVT do not Differentially Affect Forced Swimming in Male Rats.European Brain and Behavior Society & European Behavioral Pharmacology Society JointMeeting, Verona, Italy.

Dergi Yazısı

Ruşen E., Hanoğlu L. (2017, Haziran). Yeni Bir Ahlaki Tartışma: Beyinde Doping. Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, s. 32-37.

Bilgi Talep Formu