Geri
AKADEMİK
Banner

Transkranial Magnetik Stimulasyon (TMS) nöropsikiyatrik hastalıkların tedavisinde son zamanlarda kullanılmaya başlanmış yeni bir alet ve yöntemdir. TMS’nin temel çalışma prensibi; elektromagnetik koilin saçlı deri üzerinden uygulanması ile hastada inaktif olan beyindeki kilit bölgelerin stimüle edilmesidir.

rTMS depresyonda TMS migrende kullanılan FDA onaylı, güvenli noninvazif bir tedavi yöntemidir. Bunlara ek olarak laboratuarımızda TMS’yi demans, kortikobasal demans, epilepsi, parkinson ve alzheimer hastalıklardaki etkinlikleri üzerine araştırmalar için gerçekleştiriyoruz.

​TMS & MR Navigasyon Günümüzde, katılımcıların yapısal MRI görüntüsü ile transkranyal manyetik uyarımın uygulandığı alanı yüksek mekânsal çözünürlükle belirlemeyi sağlayan navigasyonlu transkraniyal manyetik uyarım sistemleri geliştirilmiştir.

​Power Mag for CMS20 measuring Navigasyon sistemine uygun MR kayıtları alınarak, kayıtlar navigasyon sistemine yüklenir, navigasyon sistemindeki MR görüntüsü üzerinde nazion ve sağ, sol olmak üzere preauricular bölgeleri işaretlenir sonrasında hastanın kafasında bu yerler dijital kalem ile işaretlenerek MR görüntüsüyle deneğin gerçek zamanlı uzaydaki kafa pozisyonu 3 boyutta çakıştırılarak, uzaydaki konumu sisteme aktarılır. 2 tane alına ve 1 tane  naziona olmak üzere ses dalgası yayan işaretleyiciler sabitlenir. İlgili işaretleyicilerden yayılan ses dalgaları ve  ses dalgalarını algılayıcı sistem hastanın değişen kafa pozisyonunu algılayarak MR görüntüsünün otomatik olarak değiştirir.

Böylece istenilen beyin bölgesi lokalize edilerek manyetik uyarım yapılır. Navigasyonlu TMS, keskinliği ve hedef alanı uyarma kabiliyeti bakımından navigasyonsuz sistemlere göre oldukça işlevsel, sonuçları daha etkili ve tutarlıdır. Bu sebeple, laboratuvarımızda navigasyonlu TMS uygulaması yapılmaktadır.

Bilgi Talep Formu