Geri
AKADEMİK
Banner

MR

Fonksiyonel beyin bölgelerini lokalize etmek ve beyin fonksiyonunu anlamak sinirbilimin temel amaçlarından biridir. Bu amaca hizmet eden en güçlü metotlardan biri olan fMRI lokal beyin aktivitesini gösteren kandaki lokal oksijen değişimlerini saptayarak beyin aktivitesini ölçmemizi sağlar.

​fMRI beyin bölgelerinin lokalizasyonunun incelendiği geniş ölçekteki klinik uygulamanın ötesinde, bilişsel sinirbilimde alanı içinde tanımlı uyanıklık, bilginin kazanılması ve davranış gibi pek çok mental prosesin tüm yönlerinin değerlendirilmesine imkan sağlar. Noninvazif ve güvenli uygulaması sayesinde uzamsal ve zamansal resolüsyonda laboratuarımızda kullandığımız en etkili çalışma tekniklerinden biridir.

​Çalışmalarımızda; istirahat durumu fonksiyonel networkleri rest-fMR ve tarktografi/ DTI analizleri, segmentasyon ve volümetrik MR analizleri gerçekleştirilmektedir.

PET

Her geçen gün hastaların daha doğru tanılara daha erken ve rahat bir şekilde ulaşabilmelerine imkan sağlayan teknolojik yenilikler keşfedilmektedir. Bu yeniliklerden biri olan Beyin PET incelemesi, radyofarmasötik diye adlandırdığımız eser seviyede radyasyon içeren ajanlar ile beyin glukoz (Şeker) metabolizmasının araştırılmasıdır. Vücudumuzun ana enerji metaboliti olan şeker, beyin dokusundaki metabolik değişikliklerin gösterilmesinde de kullanılmaktadır. Yıllar önce psikolojik olarak adlandırdığımız bir çok hastalığın moleküler sebepleri ve beyinde yarattıkları değişiklikler yapılan araştırmalar ile her geçen gün daha da netlik kazanmakta olup, nörospikiatrik hastalıkların fizyopatolojik sebeplerinin anlaşılması bu hastalıkların daha erken tanına bilmesine ve tedavi yöntemlerinin geliştirilebilmesine olanak sağlamaktadır.

Beyin PET görüntülenmesinde beyin dokusunun metabolik çalışma hızı incelenmektedir. Beyin dokusunda gözlenen metabolik değişiklikler, anatomik değişikliklerden çok önce başlamaktadır. Bu nedenle fonksiyonel görüntüleme BT veya MR gibi anatomik görüntülemelerden daha erken tanı konmasına olanak sağlayabilmektedir.

Merkezimizde Philips Gemini TF 16 kesit PET/BT cihazı kullanılmakta olup, time of flight teknolojisi sayesinde daha düşük dozlar ile daha yüksek uzaysal çözünürlükte görüntü elde etmemize olanak sağlamaktadır.

fNIRS

Fonksiyonle nörogörüntüleme ve kognitif-afektif sinirbilim laboratuvarımız (functional imaging and cogntive-affective neuroscience lab) çalışmalardan elde edilen görüntülerin işlenmesi ve analiz edilmesi amacıyla güçlü bilgisayarlarla donatılmıştır. Bu labotaruvarımızın deney odasında ayrıca taşınabilir NIRS cihazı da bulunmakta, bilişsel ödevler sırasındaki hemodinamik yanıtın incelenmesi mümkün olabilmektedir.

Son zamanlara kadar beyin görüntüleme çalışmalarında sıklıkla fMRI, EEG ve MEG kullanılıyorken bugünlerde NIRS kognitif sinirbilim çalışmaları için yeni bir olanak sağladı. NIRS, fNIRS görüntülme sistemi NIR spektroskopik çalışmalarından bir adım ileri giderek 3-D topogrofik imajlar sağlamamıza imkan tanıdı. Böylece nöroaktivasyonun çeşitli formlarına verilen dinamik vasküler cevabı detaylı olarak görüntüleyebiliyoruz.

Fonksiyonel Magnetik Rezonans Görüntülme’nin (fMRI) aksine NIRS’taki optikal metot kandaki oksihemoglobin ve deoksihemoglobin değişimlerini ayırt edebilmemizi sağlamakta. Ek olarak, optikal metot diğer fonksiyonel görüntüleme tekniklerinin aksine hastanın hareket özgürlüğünü kısıtlamamakta ve sınırlanmış hastalar ile çalışma yapma konusunda imkanlar sunmaktadır.

NIRS özellikle motor ve dil paradigmalarının hem erişkin hem çocukta çalışılmasında non-invasif ve pratik bir metot olarak laboratuvarımızda kullanılmaktadır.

fNIRS Uygulama Alanları:

BCI/Neurofeedback

Kognitif Hasarlar

Gelişimsel Hastalıklar

Hipergörüntüme (multi-subject measurements)

Hareket/Balans

Infant Görüntüleme

Nöropatoloji

Nöropsikiyatri

Sosyal İnteraksiyon

Konuşma/Dil

Strok ve Rehabilitasyon

Travmatik Beyin Hasarı

Görsel Hasar ve Stimülasyon

Bilgi Talep Formu