Geri
AKADEMİK
Banner

Beyin ve kognisyon, emosyon ve davranışsal fonksiyon arasındaki ilişkiyi inceler. Nöropsikolojik testler; travmatik beyin hasarı, demans, nörolojik durumlar ve psikiyatrik hasarların teşhis ve değerlendirilmesinde çok önemlidir. Tipik nöropsikolojik bir inceleme; his ve algılama, kaba ve ince motor yetenekler, basit ve karmaşık dikkat, vizüo-spasyal yetenekler, dilin anlaşılması ve üretilmesi, geri çağırma ve tanıma belleği, kognitif fleksibilite ve soyutlama gibi yürütücü işlevlerin değerlendirilmesini içerir.

Nöropsikoloji laboratuvarımız nöroloji ve psikiyatri polikliniklerine hizmet vermektedir. Ayrıca, eğitimsel amaçlarla stajyerlik imkanı sağlamakta ve araştırma laboratuvarını desteklemektedir.

Bilgi Talep Formu