Geri
AKADEMİK
Banner

Fonksiyonle nörogörüntüleme ve kognitif-afektif sinirbilim laboratuvarımız (functional imaging and cogntive-affective neuroscience lab) çalışmalardan elde edilen görüntülerin işlenmesi ve analiz edilmesi amacıyla güçlü bilgisayarlarla donatılmıştır. Bu labotaruvarımızın deney odasında ayrıca taşınabilir NIRS cihazı da bulunmakta, bilişsel ödevler sırasındaki hemodinamik yanıtın incelenmesi mümkün olabilmektedir.

Son zamanlara kadar beyin görüntüleme çalışmalarında sıklıkla fMRI, EEG ve MEG kullanılıyorken bugünlerde NIRS kognitif sinirbilim çalışmaları için yeni bir olanak sağladı. NIRS, fNIRS görüntülme sistemi NIR spektroskopik çalışmalarından bir adım ileri giderek 3-D topogrofik imajlar sağlamamıza imkan tanıdı. Böylece nöroaktivasyonun çeşitli formlarına verilen dinamik vasküler cevabı detaylı olarak görüntüleyebiliyoruz.

Fonksiyonel Magnetik Rezonans Görüntülme’nin (fMRI) aksine NIRS’taki optikal metot kandaki oksihemoglobin ve deoksihemoglobin değişimlerini ayırt edebilmemizi sağlamakta. Ek olarak, optikal metot diğer fonksiyonel görüntüleme tekniklerinin aksine hastanın hareket özgürlüğünü kısıtlamamakta ve sınırlanmış hastalar ile çalışma yapma konusunda imkanlar sunmaktadır.

NIRS özellikle motor ve dil paradigmalarının hem erişkin hem çocukta çalışılmasında non-invasif ve pratik bir metot olarak laboratuvarımızda kullanılmaktadır.

fNIRS Uygulama Alanları:

 • BCI/Neurofeedback
 • Kognitif Hasarlar
 • Gelişimsel Hastalıklar
 • Hipergörüntüme (multi-subject measurements)
 • Hareket/Balans
 • Infant Görüntüleme
 • Nöropatoloji
 • Nöropsikiyatri
 • Sosyal İnteraksiyon
 • Konuşma/Dil
 • Strok ve Rehabilitasyon
 • Travmatik Beyin Hasarı
 • Görsel Hasar ve Stimülasyon

​fMRI görüntü analizi için Dr. Zübeyir Bayraktaroğlu ile, fNIRS için Dr. Erol Yıldırım ile iletişime geçebilirsiniz.

Bilgi Talep Formu