Geri
AKADEMİK
Banner

Elektroensefalografi (EEG) saçlı deriye elektrotların bir pasta aracılığıyla yerleştirilmesi aracılığıyla beynin sinirsel aktivitesinin kaydedilmesi esasına dayanır. Zamansal çözünürlüğünün yüksek olmasından dolayı günümüz kognitif sinirbilim çalışmalarında sıklıkla kullanılan bir yöntemdir.
EEG  özellikle epilepsi kliniğinde kullanılan bir yöntem olmasının ötesinde laboratuvarımızda kantitatif EEG analizi ile alzheimer, parkinson, kortikobazal dejenerasyon gibi diğer nörolojik hastalıklar üzerine çalışılmaktadır. Çalışmalarda EEG, fMR(fonksiyonel magnetik rezonans) ve TMS(Transkraniyal Magnetik Rezonans) aletleri ile ortak olarak kullanılabilmektedir.
EEG cihazı;

64 kanal EEG-TMS, 64 kanal MR/EEG kepler

BrainProducts GmbH Amplifiers:

BrainAmp MR plus amplifier:
• 32 channel per unit
• 16 bit A/D conversion
• Max 128 channel (for use in fMRI ) and max 256 channel for use other application fields.
• Reference channel unipolar.
• A rechargeable battery is used
• Low pass (Hz) : DC and AC ( 10 s) mode
• High pass (Hz): 250/1000 switchable.
BrainAmp ExG amplifier:
• 8 bipolar (sensors cannot be connected!)
• 16 bipolar OR 8 bipolar + 8 AUX (to connect sensors)
• 16 bit A/D conversion
• A rechargeable battery is used
• Low pass (Hz) : DC and AC ( 10 s) mode
• High pass (Hz) : 250/1000 switchable.
•    BrainProducts GmbH Software
Used for analyzing of various electrophysiological data.
BrainVision Analyzer 2.04 version:
• pre- processing functions,
• time- frequency analysis options,
• ICA,
• LORETA,
• MRI correction
• a direct interface to MATLAB ®.

Bilgi Talep Formu