Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ARAŞTIRMA TASARIMI VE ARAŞTIRMA ETİĞİ 3+0 3 10,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ayşe Zeynep SÖZEN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Fahrettin Ersin ALACA
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bilim ve araştırmayla ilgili temel kavramlar, bilimsel araştırmanın yapısı, nedensellik, araştırma sorununun tanımlanması, araştırma tasarımları (nicel ve nitel yöntemler) denence kurma, kavramsallaştırma, işlemselleştirme, ölçme, evren ve örneklem, örnekleme teknikleri, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), tanımlayıcı ve çıkarımsal istatistikler, verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması, kaynakça hazırlama, etik ihlaller ve intihal.
Dersin İçeriği Bu ders; Araştırmanın temelleri,Araştırma kuramı,Araştırma projesinin yapılandırılması,Araştırma etiği,Literatür tarama,Verilerin doğası,İkincil verilerin toplanması ve analizi,Birincil verilerin toplanması,Yıliçi sınavı,Niceliksel verilerin analizi,Niteliksel verilerin analizi,Önerinin yazılması; araştırmanın tamamlanması,Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Araştırmanın temelleri
2 Araştırma kuramı
3 Araştırma projesinin yapılandırılması
4 Araştırma etiği
5 Literatür tarama
6 Verilerin doğası
7 İkincil verilerin toplanması ve analizi
8 Birincil verilerin toplanması
9 Yıliçi sınavı
10 Niceliksel verilerin analizi
11 Niteliksel verilerin analizi
13 Önerinin yazılması; araştırmanın tamamlanması
14 Değerlendirme
Kaynaklar
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Felsefe – Yöntem – Analiz Doç. Dr. Sait Gürbüz, Doç. Dr. Faruk Şahin Seçkin 2016 Filiz Ekim Çevik , Dursun Kırbaş Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Araştırma Etiği, Nobel, 2017

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu