Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İNŞAAT YÖNETİMİ 3+0 3 9,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Hüseyin Atilla DİKBAŞ
Dersi Verenler Prof.Dr. Hüseyin Atilla DİKBAŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İnşaat endüstrisi, inşaat süreci, inşaat süreci katılımcılarının aralarındaki ilişkiler, inşaat sürecinin aşamaları, inşaat sürecinde sorumluluk ve riskler, proje teslim sistemleri (konvansiyonel, tasarım-yapım, tasarım-tedarik-yapım, EPCT,…), fiyatlandırma anlaşmaları (Birim fiyat, sabit fiyat, anahtar teslimi, maliyet artı ve varyantları, YİD;…), süre, maliyet ve kalite yönetimi
Dersin İçeriği Bu ders; İnşaat Yönetimine Genel Bakış,Proje yöneticisinin rolü,İnşaat projesinin yönetilmesi,Proje Amaçlarının Geliştirilmesi,Proje risk planı,Proje planlamasında iş kırılım yapısı,İşin programlanması,Proje denetimi ve değerlendime,Yıliçi sınavı,Değişikliklerin kontrolü,Kazanılmış Değer Analizi ile proje kontrolü,Proje ekibinin yönetimi,Projenin bitirilmesi,Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ -1 İnşaat yönetimi alanında temel bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve mühendislik alanları ile de disiplinler arası etkileşimi kavramak. ÖÇ-2 İnşaat Yönetimi alanında özel konu alanlarını kavrama ve ilgili problemleri çözme becerisi ÖÇ-3 İnşaat Yönetimi alanında temel teknikleri bilme ve kullanabilmeyi sağlamak. ÖÇ-4 İnşaat yönetimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri proje düzeyinde kavramak ve farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle birleştirerek alanla ilgili sektörel sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözebilmek. ÖÇ-4 Ulusal ve uluslararası ilgili kaynaklara ulaşabilme ve bu kaynakları alanla ilgili problemleri çözmede ve rapor yazmada kullanabilme becerisine sahip olmak. ÖÇ-5 İnşaat yönetimi alanındaki ulusal ve uluslararası konular hakkında bilgili olma ve bu doğrultuda olaylara disiplinler arası bir yaklaşımla bakabilmeyi öğrenmek. ÖÇ-6 Edinilen çalışma disiplini, mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile İnşaat yönetimi alanında özgün bilimsel eserler oluşturabilmek.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 İnşaat Yönetimine Genel Bakış
2 Proje yöneticisinin rolü
3 İnşaat projesinin yönetilmesi
4 Proje Amaçlarının Geliştirilmesi
5 Proje risk planı
6 Proje planlamasında iş kırılım yapısı
7 İşin programlanması
8 Proje denetimi ve değerlendime
9 Yıliçi sınavı
10 Değişikliklerin kontrolü
11 Kazanılmış Değer Analizi ile proje kontrolü
12 Proje ekibinin yönetimi
13 Projenin bitirilmesi
14 Değerlendirme
Kaynaklar
Daniel W. Halpin Construction Management John Wiley & Sons, 2010 A. Griffith, Paul Watson Construction Management: Principles and Practice,Macmillan Education UK, 2003

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Yüksek lisans yeterliklerine dayalı olarak İnşaat yönetimi ve hukuku alanlarında alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirmek, derinleştirmek ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşmak, - İnşaat yönetimi ve hukuku alanıyla ilgili çeşitli disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşmak.
0
- İnşaat yönetimi ve hukuku alanlarında bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek; uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek. - Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilmek ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilmek, özgün bir konuyu araştırabilmek, kavrayabilmek, tasarlayabilmek, uyarlayabilmek ve uygulayabilmek, -Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilmek.
0
Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan yayınlanabilir özgün bir çalışmayı ortaya koyarak, bilime katkıda bulunmak, - İnşaat yönetimi ve hukuku alanı ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilmek. - Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilmek
0
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirebilmek.
0
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilmek , - Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunmada yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilmek, - En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek ve tartışabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level C1).
0
Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmak, - Sorun çözmede stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilmek, - Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretebilmek ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilmek

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 2 10 20
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 40 80
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 2 10 20
Proje Sunumu / Seminer 2 20 40
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 8 8
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 40 40
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 270
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 9,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu