Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
DOĞRUSAL DİNAMİK SİSTEMLER 3+0 3 8
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Adaptif Filtre Teorisi
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Mehmet Kemal ÖZDEMİR
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Mehmed Rafet ÖZDEMİR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu derste öğrenciler hem lineer cebir hem de doğrusal dinamik sistemlerin temelleri ile donatılarak bunların devreler, işaret işleme, haberleşme ve kontrol sistemlerindeki uygulamaları ile konuların daha iyi kavranılması sağlanacaktır. Derste bir matrisin çeşitli dönüşümler kullanılarak daha detaylı incelenmesi ve bu şekilde verilen doğrusal dinamik bir sistemin temel işleyiş faktörlerinin daha iyi anlaşılması sağlanacaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Genel Bakış,Doğrusal Fonksiyonlar,Lineer Cebir ,Ortonormal vektör kümesi ve QR faktorizasyon,En küçük kareler metodu,En küçük kareler metodunun uygulamaları,Düzenlenmiş en küçük kareler ve Gauss-Newton metodu,Eksik belirtilmiş denkler için en küçük norm çözümleri,Otonom doğrusal dinamik sistemler,Matrix üsleri ve Laplace dönüşümü ile çözümler,Eigen vektörler ve köşegenleştirme,Simetrik matrisler, karesel ikilenik formlar, matris normu ve SVD.,SVD uygulamaları,Yıl sonu özeti ve son tavsiyeler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Eksik yada fazladan tanımlanmış denklemler için LS yaklaşık metodunun geliştirilmesi. 1, 12, 15, 2, 3, 4, 9 A, C, D
Doğrusal dinamik sistemlerinin ve uygulamalarının temel mimarisinin anlaşılması. 1, 12, 14, 15, 2, 3, 4, 9 A, C, D
Eigenvalue ayrışmasının derin anlamı, normlar, SVD, eigen-vektörler ve dinamik değerlendirilmeleri. 1, 12, 15, 2, 3, 4, 9 A, C, D
Matrisin üssünün anlaşılması, stabil matrisler, ve asimptotik durumlar. 1, 12, 15, 2, 3, 4, 9 A, C, D
Çoklu giriş ve çoklu çıkış sistemlerinin darbe ve basamak matrisleri yaklaşımı ile anlaşılması. 1, 12, 15, 2, 3, 4, 9 A, C, D
Konvolusyon ve transfer matris konularının anlaşılması ve daha sonra bir sistemin kontrol edilebilmesi, ulaşabileceği değerlerin analizleri, durum transferi ve en-küçük-norm girişleri ile incelenmesi. 1, 12, 15, 2, 3, 4, 9 A, C, D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 9: Benzetim
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Genel Bakış Ders slaytları 1'in incelenmesi.
2 Doğrusal Fonksiyonlar Ders slaytları 2'nin üzerinden geçilmesi.
3 Lineer Cebir Ders slaytları 3'ün üzerinden geçiş.
4 Ortonormal vektör kümesi ve QR faktorizasyon Ders slaytları 4'ün üzerinden geçiş.
5 En küçük kareler metodu Ders slaytları 5'in üzerinden geçiş.
6 En küçük kareler metodunun uygulamaları Ders slaytları 6'nın üzerinden geçiş.
7 Düzenlenmiş en küçük kareler ve Gauss-Newton metodu Ders slaytları 7'nin üzerinden geçiş.
8 Eksik belirtilmiş denkler için en küçük norm çözümleri Ders slaytları 8'in üzerinden geçiş.
9 Otonom doğrusal dinamik sistemler Ders slaytları 9'un üzerinden geçiş.
10 Matrix üsleri ve Laplace dönüşümü ile çözümler Ders slaytları 10'un üzerinden geçiş.
11 Eigen vektörler ve köşegenleştirme Ders slaytları 11'in üzerinden geçiş.
12 Simetrik matrisler, karesel ikilenik formlar, matris normu ve SVD. Ders slaytları 12'nin üzerinden geçiş.
13 SVD uygulamaları Ders slaytları 13'ün üzerinden geçiş.
14 Yıl sonu özeti ve son tavsiyeler Ders slaytları 14'ün üzerinden geçiş.
Kaynaklar
http://ee263.stanford.edu/archive/
Linear Systems Corrected Edition Panos J. Antsaklis (Yazar), Anthony N. Michel (Yazar) ISBN-13: 978-0817644345 ISBN-10: 0817644342

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
0
Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir ve mühendisliğin ilişki kurduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir.
0
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları yorumlar, yeni ve özgün fikirler geliştirerek çözümler.
0
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
0
Mühendislik ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
0
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.
0
Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır; gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
0
Bilimsel bilgi birikimini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade eder, en az bir yabancı dilde Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde iletişim kurar ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
0
Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimler.
0
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 5 70
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 172
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu