Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ÇOKLUORTAM İŞLEME 3+0 3 8,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Olasılık; Sinyal ve Sistemler; MATLAB veya Python programlama
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Hasan Fehmi ATEŞ
Dersi Verenler Prof.Dr. Hasan Fehmi ATEŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Çokluortam gösterim, sıkıştırma, depolama, iletim ve işlenmesi. Ses, konuşma, görüntü, grafik, video sinyal ve verilerinin gösterimi. Çokluortam sıkıştırma teknik ve standartları. İçerik-tabanlı görüntü ve video indisleme ve geri çağırma. Çokluortam iletişim ve ağlarında temel teknolojiler. Internet ve telsiz/mobil ağlar üzerinden ses ve video akışlandırma. Hata esnek iletişim. Internet çokluortam içerik dağıtımı.
Dersin İçeriği Bu ders; Çokluortam sistemlerine giriş,Çokluortam veri / bilgi gösterim ve işleme (Grafik ve görüntü veri formatları),Video için temel kavramlar / Sayısal sesin temelleri,Çokluortam veri sıkıştırma (Kayıpsız ve kayıplı sıkıştırma),Yazı ve görüntü sıkıştırma / Video sıkıştırma teknik ve standartları,Ses/konuşma sıkıştırma teknikleri/standartları,Çokluortam ağ iletişimi ve uygulamaları,Vize,IP üzerinden çokluortam ve servis kalitesi (QoS),Telsiz/mobil ağlar,Çokluortam içerik dağıtımı (içerik dağıtım ağları),Bindirmeli ve görevdeş ağlar,Çokluortam veri paylaşımı ve geri erişimi,İleri konular: Çokluortam işleme ve iletişiminde güncel teknolojinin durumu; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Örnekleme teorisi, nicemleme ve kodlamanın temellerini bilmek 1, 15, 16, 4 A, C, E
Dönüşümler uygumak ve dönüşüm katsayılarını hesaplamak 1, 15, 16, 4 A, C, E
Entropi, bithızı ve PSNR hesaplamak 1, 15, 16, 4 A, C, E
Çokluortam veri biçimlerini ve bunların uygulama alanlarını tanımak 1, 15, 16, 4 A, C
Çokluortam kodlama ve iletişiminde güncel eğilim ve ihtiyaçları bilmek 1, 15, 16, 2 C
Entropi kodlama tekniklerini farklı türde verilere uygulamak 1, 15, 16, 4 A, C, E
Farklı kodlama araçlarını tümleştirmek ve sıkıştırma algoritmaları tasarlamak 1, 15, 16, 4 A, C
Güvenli iletişim için hata sezim yöntemleri tasarlamak 1, 15, 16, 4 A, C, E
Internet ve telsiz/mobil ağlarda çokluortam iletişimi protokollerini tanımak 1, 15, 16, 4 A, C
Çokluortam içerik paylaşımı için alternatif yaklaşımları analiz etmek 1, 15, 16, 4 A, C
MATLAB/Python’da çokluortam işleme, dönüşüm, kodlama ve iletim algoritmaları gerçeklemek 1, 14, 15, 16, 4 C, E
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 16: Proje Temelli Öğrenme, 2: Soru - Cevap, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Çokluortam sistemlerine giriş
2 Çokluortam veri / bilgi gösterim ve işleme (Grafik ve görüntü veri formatları)
3 Video için temel kavramlar / Sayısal sesin temelleri
4 Çokluortam veri sıkıştırma (Kayıpsız ve kayıplı sıkıştırma)
5 Yazı ve görüntü sıkıştırma / Video sıkıştırma teknik ve standartları
6 Ses/konuşma sıkıştırma teknikleri/standartları
7 Çokluortam ağ iletişimi ve uygulamaları
8 Vize
9 IP üzerinden çokluortam ve servis kalitesi (QoS)
10 Telsiz/mobil ağlar
11 Çokluortam içerik dağıtımı (içerik dağıtım ağları)
12 Bindirmeli ve görevdeş ağlar
13 Çokluortam veri paylaşımı ve geri erişimi
14 İleri konular: Çokluortam işleme ve iletişiminde güncel teknolojinin durumu
Kaynaklar
Ze-Nian Li, Mark S Drew, J. Liu, Fundamentals of Multimedia, 2nd ed., Springer, 2014.
Fred Halsall, Multimedia Communications: Applications, Networks, Protocols and Standards, Addison-Wesley, 2001. Multimedia over IP and Wireless Networks: Compression, networking, and Systems, by Mihaela van der Schaar. And Philip Chou, Academic Press, 2007.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
X
0
Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir ve mühendisliğin ilişki kurduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir.
X
0
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları yorumlar, yeni ve özgün fikirler geliştirerek çözümler.
X
0
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
X
0
Mühendislik ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
0
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.
0
Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır; gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
X
0
Bilimsel bilgi birikimini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade eder, en az bir yabancı dilde Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde iletişim kurar ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
0
Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimler.
0
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 9 12 108
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 14 3 42
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 242
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 8,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu