Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TEKNOLOJİ-YENİLİK YÖNETİMİ VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ HAZIRLAMA 3+0 3 8,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. İlker KÖSE
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. İlker KÖSE
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Yenilik ve teknoloji ile ilgili kavramları ve yenilik türlerini tanımak, yenilik geliştirme yaratıcı düşünme yöntem ve süreçlerini yorumlamak, fikri haklar ile ilgili konuları yorumlamak ve bilimsel proje önerisi hazırlama aşamalarını uygulamak, özellikle tez ve bitirme projelerinin bilimsel araştırma projesi haline getirilmesini uygulamak.
Dersin İçeriği Bu ders; Kavramlar: Teknoloji, Teknolojik Yenilik, Yenilikçilik, Yenilik Yönetimi, Buluş, Teknoloji-Yenilik ilişkisi, Buluş-Yenilik ilişkisi,Günümüz İşletmeciliğinde Yenilik Yönetiminin Yeri Ve Önemi: Avrupa Birliği ve Yenilikçilik Gereksinmesi, Lizbon Stratejisi, Oslo Bildirgesi Türkiye’de Yenilikçilik,Yenilik Türleri, Yenilik Oluşturma Çevresi ve Süreçleri: Ürün ve Hizmet Yeniliği • Süreç Yeniliği • Örgütsel Yenilik • İş Modeli Yeniliği • Strateji Yeniliği; Ekonomik Faktörler • Teknolojik Faktörler • Sosyo-Kültürel Faktörler • Hukuki-Politik Faktörler • Doğal Faktörler; Doğrusal Modeller, 3. Nesil Yenilik Yaratma Süreci, 4. Nesil Yenilik Yaratma Süreci,Yaratıcı Düşünme Teknikleri: • Beyin Fırtınası • Yanal Düşünme • İkili Çağrıştırma • Morfolojik Analiz • La Salle Matrisleri • Yaratıcı Problem Çözme Teorisi (TRIZ),Fikri Mülkiyet Hakkının Korunması Ve Desteklenmesi: • Telif Hakkı, Marka, Patent ve Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım, Coğrafi İşaretler • Fikri Mülkiyetin teşvik edilmesi ve desteklenmesi,Ulusal Bilimsel Araştırma Destekleri,Uluslar Arası Bilimsel Araştırma Destekleri,Girişimcilik Destekleri,Ulusal Bilimsel Araştırma Destekleri İçin Örnek Başvuru Formu Çalışması,Grup Çalışması: Örnek Proje Hazırlığı,Grup Çalışması: Örnek Proje Hazırlığı,Grup Çalışması: Örnek Proje Hazırlığı,Grup Çalışması: Örnek Proje Hazırlığı,Grup Sunumları: Proje Dosyası Kritiği,Grup Sunumları: Proje Dosyası Kritiği,Grup Sunumları: Proje Dosyası Kritiği; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Yenilik ve teknoloji ile ilgili kavramları, yöntemleri ve süreçleri açıklayabilecektir: 1, 19 A
1.1. Teknoloji, teknolojik yenilik, yenilikçilik, yenilik yönetimi, buluş, teknoloji-yenilik ilişkisini ve buluş-yenilik ilişkisini tanımlar. 1, 14, 19 A
1.2. Günümüz işletmeciliğinde yenilik yönetiminin yeri ve önemini açıklar. 1, 14, 3 A
1.3. Yenilik türleri, yenilik oluşturma çevresi ve süreçlerini ifade eder. 1, 14, 3 A
2. Yaratıcı düşünme tekniklerini tasvir edebilecektir 1, 10, 12, 8 A
2.1. Beyin fırtınası, yanal düşünme, ikili çağrıştırma, morfolojik analiz, la salle matrisleri, yaratıcı problem çözme teorisi (TRIZ) yöntemlerini açıklar. 1, 10, 12 A
2.2. Bu yöntemlerin en az birini uygular 8 A
3. Fikri mülkiyet hakkının korunması ve desteklenmesi ile ilgili ulusal mevzuatı ve süreçleri açıklayabilecektir 1, 2, 3 A
3.1. Telif hakkı, marka, patent ve faydalı model, endüstriyel tasarım ve coğrafi işaretler kavramlarını açıklar ve farklarını ayırt eder. 1, 2, 3 A
3.2. Fikri mülkiyetin desteklenmesine dair süreçleri açıklar. 1, 2, 3, 4 A
4. Ulusal ve uluslararası bilimsel Ar-Ge desteklerinin başlıcasını tasvir edebilecek ve bilimsel Ar-Ge başvurusu uygulayabilecektir. 1, 11 D
4.1. ARDEB, BİDEB ve sanayi desteklerini tanır 1, 11 D
4.2. Avrupa Birliği desteklerini tanır 1, 11 D
4.3. Bilimsel Ar-Ge proje başvurusu uygular 1, 11 D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 11: Seminer, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 19: Kavram Haritası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Kavramlar: Teknoloji, Teknolojik Yenilik, Yenilikçilik, Yenilik Yönetimi, Buluş, Teknoloji-Yenilik ilişkisi, Buluş-Yenilik ilişkisi
2 Günümüz İşletmeciliğinde Yenilik Yönetiminin Yeri Ve Önemi: Avrupa Birliği ve Yenilikçilik Gereksinmesi, Lizbon Stratejisi, Oslo Bildirgesi Türkiye’de Yenilikçilik Oslo, Frascati ve Canberra kılavuzlarına göz atılmalı. Kılavuzların yapısı, içerikleri ve özellikle temel tanımlar incelenmeli.
3 Yenilik Türleri, Yenilik Oluşturma Çevresi ve Süreçleri: Ürün ve Hizmet Yeniliği • Süreç Yeniliği • Örgütsel Yenilik • İş Modeli Yeniliği • Strateji Yeniliği; Ekonomik Faktörler • Teknolojik Faktörler • Sosyo-Kültürel Faktörler • Hukuki-Politik Faktörler • Doğal Faktörler; Doğrusal Modeller, 3. Nesil Yenilik Yaratma Süreci, 4. Nesil Yenilik Yaratma Süreci H2020 sitesi ve destek programları incelenmeli. H2020 stratejisi gözden geçirilmeli.
4 Yaratıcı Düşünme Teknikleri: • Beyin Fırtınası • Yanal Düşünme • İkili Çağrıştırma • Morfolojik Analiz • La Salle Matrisleri • Yaratıcı Problem Çözme Teorisi (TRIZ) Yaratıcı düşünme ile kritik ve analitik düşünme arasındaki farklar konusunda metinler okunmalı.
5 Fikri Mülkiyet Hakkının Korunması Ve Desteklenmesi: • Telif Hakkı, Marka, Patent ve Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım, Coğrafi İşaretler • Fikri Mülkiyetin teşvik edilmesi ve desteklenmesi Patent veritabanları (google patent, vb.) üzerinde basit bazı taramalar yapılmalı ve birkaç patent detaylıca incelenmeli.
6 Ulusal Bilimsel Araştırma Destekleri TÜBİTAK web sitesi, destek programları ve başvuru süreçleri incelenmeli. Projelerin değerlendirme kriterleri okunmalı.
7 Uluslar Arası Bilimsel Araştırma Destekleri
8 Girişimcilik Destekleri
9 Ulusal Bilimsel Araştırma Destekleri İçin Örnek Başvuru Formu Çalışması
10 Grup Çalışması: Örnek Proje Hazırlığı 3001, 1001, 1512, vb. destek programlarının birine göre bir proje öneri dosyası hazırlanmalı.
11 Grup Çalışması: Örnek Proje Hazırlığı
12 Grup Çalışması: Örnek Proje Hazırlığı
13 Grup Çalışması: Örnek Proje Hazırlığı
14 Grup Sunumları: Proje Dosyası Kritiği
15 Grup Sunumları: Proje Dosyası Kritiği
16 Grup Sunumları: Proje Dosyası Kritiği
Kaynaklar
Ders sunum notları (düzenli olarak ders sayfasında paylaşılacaktır)
Ar-Ge Mucizesi, TÜBİTAK Yayınları Yenilikçilik, Harward Business Review, MESS Yayınları Alan Barker - Yenilikçiliğin Simyası, MESS Yayınları Chris Freeman, Luc Soete - Yenilik İktisadı, TÜBİTAK Yayınları Paul Trott - Innovation Management and New Product Development, Prentice Hall Tom Burns, G.M. Stalker - The Management of Innovation, Tavistock Publications Tom Kelley - Yenilikçilik Sanatı, Eczacıbaşı Yayınları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
X
0
Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir ve mühendisliğin ilişki kurduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir.
0
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları yorumlar, yeni ve özgün fikirler geliştirerek çözümler.
X
0
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
X
0
Mühendislik ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
X
0
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.
0
Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır; gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
0
Bilimsel bilgi birikimini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade eder, en az bir yabancı dilde Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde iletişim kurar ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
X
0
Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimler.
0
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 3 42
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 70 70
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 32 32
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 56 56
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 242
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 8,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu