Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ 3+0 3 8,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Mehmet Hikmet ÜÇIŞIK
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Mehmet Hikmet ÜÇIŞIK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Ders, öğrencilere bilimsel etik kural ve uygulamalarında derinlemesine bilgi sahibi olma fırsatı verir. Ders, öğrencileri akademik kariyerlerine en iyi şekilde hazırlamak için etik kod çerçevesinde pratik ve yazma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Dersin kapsamı, akademik alanda gerekli olan etik kod çerçevesinde araştırmaların nasıl yürütüleceği konusunda detaylı bilgiler içerir. Gerçek ve varsayımsal vakalar üzerine yapısal tartışmalar bu yönde fayda sağlar. Öğrencilerin akademik hayatlarında benzer etik sorunlarla karşılaşmalarını önlemeyi amaçlar. Ayrıca, İngilizce makale hazırlama becerilerini geliştirerek öğrencileri akademik çalışmalara hazırlamayı hedefler.
Dersin İçeriği Bu ders; Giriş,Bilimde Etik,Bilimsel Metot,Bilimde Kullanılan Dil,Araştırma Yayınları,Literatür Değişikliği,Makale Yazma: Yapı ve İçerik,Proje Önerisi Hazırlama,Araştırma Projesi Yönetimi,Araştırma Sonuçlarının Değerlendirilmesi,Araştırmalarda İşbirlikleri ve Gerekleri,Tez Organizasyonu ve Kabul Süreci ,Yol Haritası ve Gelecek Planlama ,Tezin İlave Opsiyonel Bölümleri: Biyografi, Özgeçmiş, Önsöz; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1, 10, 12, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Bilimde Etik
3 Bilimsel Metot
4 Bilimde Kullanılan Dil
5 Araştırma Yayınları
6 Literatür Değişikliği
7 Makale Yazma: Yapı ve İçerik
8 Proje Önerisi Hazırlama
9 Araştırma Projesi Yönetimi
10 Araştırma Sonuçlarının Değerlendirilmesi
11 Araştırmalarda İşbirlikleri ve Gerekleri
12 Tez Organizasyonu ve Kabul Süreci
13 Yol Haritası ve Gelecek Planlama
14 Tezin İlave Opsiyonel Bölümleri: Biyografi, Özgeçmiş, Önsöz
Kaynaklar
Turner, A. (2009) English Solutions for Engineering and Sciences Research Writing: A guide for English learners to publish in international journals Wallwork, A. (2011) English for Writing Research Papers, Springer Helping Material: Presentation Phrasebook, Version 1.1 Academic English Material from English Harris, C.E., Pritchard, M.S., Rabins, M.J. (2009) Engineering Ethics: Concepts And Cases, Wadsworth, Belmont, USA Fleddermann, C.B. (2012) Engineering Ethics, Fourth Edition, Prentice Hall, NJ, USA

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
X
0
Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir ve mühendisliğin ilişki kurduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir.
X
0
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları yorumlar, yeni ve özgün fikirler geliştirerek çözümler.
0
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
X
0
Mühendislik ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
X
0
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.
X
0
Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır; gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
X
0
Bilimsel bilgi birikimini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade eder, en az bir yabancı dilde Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde iletişim kurar ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
X
0
Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimler.
X
0
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 7 2 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 4 10 40
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 60 60
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 80 80
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 236
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 8,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu