Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İLERİ ANALOG DEVRE TASARIMI 3+0 3 8,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Hakan DOĞAN
Dersi Verenler Doç.Dr. Hakan DOĞAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı yarıiletken teorisini ve elektronik devre elemanlarını tanıtmak ve bu elemanların temel devrelerde uygulamalarını değerlendirmektir. Derste devre tasarımında frekans etkileri, gürültü etkileri, doğrusallık ve geri beslemenin bu tasarım parametrelerine etkileri işlenecektir.
Dersin İçeriği Bu ders; MOSFET çalışması ve modelleme özeti.,BJT çalışması ve modelleme. Örnek BJT güçlendiriciler ve MOSFET ile karşılaştırma.,Örnek güçlendiriciler devam Devrelerin frekans davranışı ,Frekans davranışı Referans akım devreleri,Devrelerde gürültü,Devrelerde gürültü,Devrelerde doğrusallık,Devrelerde doğrusallık analizi,Ortak mod geri beslemesi,Bandgap/PTAT/CTAT Devreleri,Linear Voltaj Regülatörleri,Tam diferansiyel OTA,Transkondüktans güçlendiriler,Yüksek güçlü sürücüler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
MOSFET, BJT tranzistör çalışma kuralları, modellemeleri ve örnekler. 1, 14, 15, 2, 3, 4 A, C, D
Geri besleme mimarileri ve örnekleri. 1, 10, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 8, 9 A, C, D
OpAmp, OTA ve geniş band güçlendirici tasarımı. 1, 10, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 8, 9 A, C, D
Devre Gürültüsü 1, 10, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 9 A, C, D
Doğrusallık analizi. 1, 10, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 8, 9 A, C, D
Referans akım oluşumu. 1, 10, 14, 15, 2, 4 A, C, D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 16: Proje Temelli Öğrenme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 8: Grup Çalışması, 9: Benzetim
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
0 MOSFET çalışması ve modelleme özeti. Kitabı oku
1 BJT çalışması ve modelleme. Örnek BJT güçlendiriciler ve MOSFET ile karşılaştırma. Kitabı oku
2 Örnek güçlendiriciler devam Devrelerin frekans davranışı Kitabı oku
3 Frekans davranışı Referans akım devreleri Kitabı oku
4 Devrelerde gürültü Kitabı oku
5 Devrelerde gürültü Kitabı oku
6 Devrelerde doğrusallık Kitabı oku
7 Devrelerde doğrusallık analizi Kitabı oku
8 Ortak mod geri beslemesi Kitabı oku
9 Bandgap/PTAT/CTAT Devreleri Kitabı oku
10 Linear Voltaj Regülatörleri Kitabı oku
11 Tam diferansiyel OTA Kitabı oku
12 Transkondüktans güçlendiriler Kitabı oku
13 Yüksek güçlü sürücüler Kitabı oku
Kaynaklar
Sedra/Smith: Microelectronic Circuits, 7E Gray, Hurst, Lewis, and Meyer: “Analysis and design of Analog Integrated Circuits”, 4th Edition

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
X
0
Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir ve mühendisliğin ilişki kurduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir.
X
0
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları yorumlar, yeni ve özgün fikirler geliştirerek çözümler.
X
0
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
X
0
Mühendislik ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
X
0
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.
X
0
Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır; gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
X
0
Bilimsel bilgi birikimini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade eder, en az bir yabancı dilde Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde iletişim kurar ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
X
0
Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimler.
X
0
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 6 84
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 5 8 40
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 60 60
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 40 40
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 244
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 8,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu