Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KABLOSUZ HABERLEŞME SİSTEMLERİNE GİRİŞ 3+0 3 8,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Hüseyin ARSLAN
Dersi Verenler Prof.Dr. Hüseyin ARSLAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı üçüncü/dördüncü nesil haberleşme sistemlerinin ve gelecek nesil hücresel mobil ve kişisel haberleşme teknolojilerinin teknik boyutlarıyla ilgili geniş bir bilgi birikimini, bunların uygulamasını ve faaliyetlerini değerlendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; 1.Mobil ve Kişisel Haberleşme Sistemlerine giriş 2. Kablosuz haberleşme sistemlerinin temelleri 3. Haberleşme sistemlerinin temelleri 4. Hücresel iletişim 5. Kablosuz mobil radyo kanalları (Büyük ölçekli etkiler) 6. Kablosuz mobil radyo kanalları (Küçük ölçekli etkiler) 7. Kablosuz mobil radyo kanalları (hareketlilik) 8. Zamanda, frekansta, uzayda kanal istatistikleri 9. Kanal etkisini yok etme 10. Modülasyon 11. CDMA teknolojisi 12. Diğer kablosuz haberleşme sistemleri (WLAN, WPAN) 13. Diğer kablosuz haberleşme sistemleri (LTE ve IMT-advanced) 14. Öğrenci Sunumlari; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Kablosuz haberleşme sisteminin esas temellerini ve teknolojisini tanıyabilir.1.1. Kablosuz networklerin temel yapılarını açıklar,1.2. Kablosuz haberleşme teknolojisini ve bilimini, radyo sinyal yayılımı (çok yollu etkiler dahil) temel incelemesiniaçıklar,1.3. Radyo kanal modelleri, girişim limitli haberleşme, kodlama, modülasyon, alıcı ve verici anten çeşitlilikteknikleriyle sönümleme önleme, dengeleme gibi kavramlarını açıklar,1.4. Frekansın tekrar kullanılması, hücresel hiyerarşi, sektörizasyon, hücrelerarası geçişler ve güç kontrolü gibikavramları tanımlar.2. En son haberleşme teknolojilerini ve sistem dizayn uygulamalarının teknik, pratik ve güncel iyileştirmelerinisorgulayabilir.3. Yeni çıkan kişisel haberleşme sistemleri ve iletişim servislerini inceleyebilir.3.1. Önemli terminolojileri ve kavramları (ör. Kablosuz mobil, hücresel, hareketlilik, veri/ses/multimedya, devreanahtarlamalı, paket anahtarlamalı) tanımlar,3.2. Hızla gelişen kişisel haberleşme sistemlerini ve kişisel haberleşme servislerini tanımlar.4. Geliştirilen çeşitli sistem ve standartlarını (4G ve 5G sistemleri dahil), ve temel dizayn sorunlarını açıklayabilir.5. Dördüncü ve beşinci nesil haberleşme sistemlerine geçişte yaşanacak olan problemleri açıklayabilir ve geleceknesil haberleşme sistemleri için çözümler üretebilir.6. Kablosuz iletişim ile ilişkili sistemleri tanımlayabilir.6.1. Yayılan spektrum tekniklerini (doğrudan sıralamalı, kod bölmeli çoklu erişim (CDMA), frekans atlama) açıklar.6.2. Ortagonal frekans bölmeli çoklama (OFDM) ve çoklu taşıyıcılı CDMA (MC-CDMA) gibi çoklu taşıyıcılı sistemleritanımlar.6.3. Ultra geniş bant haberleşme sistemini tanımlar.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1.Mobil ve Kişisel Haberleşme Sistemlerine giriş 2. Kablosuz haberleşme sistemlerinin temelleri 3. Haberleşme sistemlerinin temelleri 4. Hücresel iletişim 5. Kablosuz mobil radyo kanalları (Büyük ölçekli etkiler) 6. Kablosuz mobil radyo kanalları (Küçük ölçekli etkiler) 7. Kablosuz mobil radyo kanalları (hareketlilik) 8. Zamanda, frekansta, uzayda kanal istatistikleri 9. Kanal etkisini yok etme 10. Modülasyon 11. CDMA teknolojisi 12. Diğer kablosuz haberleşme sistemleri (WLAN, WPAN) 13. Diğer kablosuz haberleşme sistemleri (LTE ve IMT-advanced) 14. Öğrenci Sunumlari
Kaynaklar
Wireless Communications: T. Rappaport The Mobile Communications Handbook: Jerry D. Gibson, CRC Press Mobile Cellular Telecommunications: W.C.Y. Lee, McGraw Hill Digital Communications: John Proakis, McGraw Hill B.P. Lathi, Modern Digital and Analog Communication Systems, Oxford Press, 1998 (for communication background) G.L. Stuber, Principles of Mobile Communication, Kluwer Academic Publishers, 1996. V.K. Garg and J.E. Wilkes, Wireless and Personal Communication Systems

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
0
Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir ve mühendisliğin ilişki kurduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir.
0
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları yorumlar, yeni ve özgün fikirler geliştirerek çözümler.
0
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
0
Mühendislik ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
0
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.
0
Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır; gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
0
Bilimsel bilgi birikimini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade eder, en az bir yabancı dilde Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde iletişim kurar ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
0
Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimler.
0
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu