Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BİYOENFORMATİKTE SEÇİLİ KONULAR 3+0 3 8
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Guvanchmyrat OVEZMYRADOV
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders biyoenformatik ile ilgilenen öğrencilere lisans üstü seviyede güncel ve belirlenmiş araştırmalardan bahseder ve öğrencilere gelecek için araştırma fikirleri verir.
Dersin İçeriği Bu ders; Temel Biyoenformatiğe giriş,Linux e giriş,Primer Biyoenformatik veri tabanları ve veri formatları,Bilimsel programlama ve biyoenformatik işakışları,Biyoenformatikte statistiksel sonuçlar ve veri tabanı madenciliği,Sekans dizilemesi ve metif araştıma metotları ,Filogenetik yapılandırma ve karsilaştırmalı genomiks,Proteinlerin yapısal biyoenformatiği,Genom veri analizi,Transkriptom veri analizi,Proteom veri analizi,Mıkrobiyom verı analızı,Ağ analizi ve sistemler biyolojisi,Biyoenformatikte öne çıkan hususlar ve güncel konular; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
2, 21, 4 A, C, E
21, 22, 4, 8 A, C, E
15, 2, 21, 3, 4 A, C, E
2, 21, 3, 4 A, C, E
12, 14, 2, 3, 4 A, C, E
Öğretim Yöntemleri: 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 22: probleme dayalı öğrenme, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Temel Biyoenformatiğe giriş
2 Linux e giriş
3 Primer Biyoenformatik veri tabanları ve veri formatları
4 Bilimsel programlama ve biyoenformatik işakışları
5 Biyoenformatikte statistiksel sonuçlar ve veri tabanı madenciliği
6 Sekans dizilemesi ve metif araştıma metotları
7 Filogenetik yapılandırma ve karsilaştırmalı genomiks
8 Proteinlerin yapısal biyoenformatiği
9 Genom veri analizi
10 Transkriptom veri analizi
11 Proteom veri analizi
12 Mıkrobiyom verı analızı
13 Ağ analizi ve sistemler biyolojisi
14 Biyoenformatikte öne çıkan hususlar ve güncel konular
Kaynaklar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
X
0
Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir ve mühendisliğin ilişki kurduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir.
X
0
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları yorumlar, yeni ve özgün fikirler geliştirerek çözümler.
X
0
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
X
0
Mühendislik ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
X
0
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.
X
0
Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır; gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
X
0
Bilimsel bilgi birikimini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade eder, en az bir yabancı dilde Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde iletişim kurar ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
X
0
Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimler.
X
0
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu