Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BİYOTEKNOLOJİ 3+0 3 8
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Mehmet Hikmet ÜÇIŞIK
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Mehmet Hikmet ÜÇIŞIK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders, Biyoteknoloji ve 21. yüzyıl uygulamaları bağlamında eleştirel düşünme, mantık ve planlama becerilerini geliştirmek üzere tasarlanmıştır. Kapsam dahilinde, özellikle genetik mühendisliği, adli tıp, tarım, biyoenerji, biyomedikal mühendislik ve tıp alanlarında biyoteknolojinin ve uygulamalarının yeri incelenecektir. Ders içeriğinin amacı, biyomedikal mühendisliği alanındaki biyoteknoloji araştırmalarını yürütmede öğrencilere daha geniş değerlendirme, analiz etme ve uygulama becerisi aşılamak; lisansüstü öğrencilerin mevcut veya gelecekteki çalışmalarında biyoteknolojide uygulanan yöntemleri kullanma becerisi sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Biyoteknoloji: Günümüz ve Gelecekteki Yeri,Hücre Membranı, Proteinler ve Hücre Nakliyesi ,Genler ve Gen Manipulasyonu: rekombinant DNA Technolojisi,Hücre Büyümesi ve Mikropların Öldürülmesi,Hücre Kültürü ve Biyoteknolojide Kullanılan Ökaryot Hücreler,Biyoteknoloji Ürünü Biyomoleküller,Biyoteknolojide Floresans Kullanımı; Transkripsiyonel Kontrol Bölgeleri ve Silme Analizi; Agaroz Jel Uygulamaları,Polimeraz Zincir Reaksiyonu ve Genetik Mühendisliği,Gen Terapisi; RNAi; DNA Parmak İzi Analizleri,Fermentasyon Teknolojisi,Kök Hücreler ve Doku Mühendisliği; Transgenler,Biyoürünlerin Karakterizasyonu: HPLC, MS, Peptid Haritalama, Pirojen Tespiti,Patentler ve Lisanslar,Vaka Analizi: Biyomedikal Araştırmaların Belirli Alanlarında Biyoteknoloji Ürünleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1, 10, 12, 18, 3 A, B, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 18: Vaka Çalışması, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Biyoteknoloji: Günümüz ve Gelecekteki Yeri
2 Hücre Membranı, Proteinler ve Hücre Nakliyesi
3 Genler ve Gen Manipulasyonu: rekombinant DNA Technolojisi
4 Hücre Büyümesi ve Mikropların Öldürülmesi
5 Hücre Kültürü ve Biyoteknolojide Kullanılan Ökaryot Hücreler
6 Biyoteknoloji Ürünü Biyomoleküller
7 Biyoteknolojide Floresans Kullanımı; Transkripsiyonel Kontrol Bölgeleri ve Silme Analizi; Agaroz Jel Uygulamaları
8 Polimeraz Zincir Reaksiyonu ve Genetik Mühendisliği
9 Gen Terapisi; RNAi; DNA Parmak İzi Analizleri
10 Fermentasyon Teknolojisi
11 Kök Hücreler ve Doku Mühendisliği; Transgenler
12 Biyoürünlerin Karakterizasyonu: HPLC, MS, Peptid Haritalama, Pirojen Tespiti
13 Patentler ve Lisanslar
14 Vaka Analizi: Biyomedikal Araştırmaların Belirli Alanlarında Biyoteknoloji Ürünleri
Kaynaklar
Godbey W.T., An Introduction to Biotechnlogy: The Science, Technology and Medical Applciations, Woodhead Publishing Series in Biomedicine, Academic Press, Elsevier 2014
Gary Walsh, Pharmaceutical Biotechnology: Concepts and Applications, John Willey and Sons, 2007 Oliver Kayser, Heribert Warzecha. Pharmaceutical Biotechnology: Drug Discovery and Clinical Applications, Wiley-VCH, 2012 Ghasem Najafpour. Biochemical Engineering and Biotechnology, Elsevier, 2015 Lee Yuan Kun, Microbial Biotechnology: Principles and Applications, World Scientific, 2006

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
0
Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir ve mühendisliğin ilişki kurduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir.
0
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları yorumlar, yeni ve özgün fikirler geliştirerek çözümler.
0
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
0
Mühendislik ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
0
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.
0
Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır; gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
0
Bilimsel bilgi birikimini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade eder, en az bir yabancı dilde Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde iletişim kurar ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
0
Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimler.
0
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 25 50
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 75 75
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 40 40
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 237
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 8
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu