Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
NANO-OPTİK 3+0 3 8
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Hasan KURT
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Hasan KURT
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders nano-optik cihazlar, transdüserleri ve nano ölçekteki ışığın manipüle edilmesine yönelik uygulamalarını kapsayacaktır. Işığın, nano yapılarla, ince filmlerle, metalik nano antenlerle etkileşimi birçok potansiyel uygulamaya sahiptir. Bu ders öğrencilere farklı uygulamalarda karşılaşılan nano-optik prensiplerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle, bu ders birçok bölümdeki öğrenciler için ilgi çekici olabilir. Ödev ve sınavlara ek olarak, farklı uygulamalarda yeni nano optik sistemleri bilgisini uygulamaya yönelik bireysel projeler verilecektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Teorik Temeller,Optik alanların yayılımı ve odaklanması,Yeral çözünürlük ve pozisyon hassasiyeti,Nanoboyutta optik mikroskopi,Yakın-alan optik problar,Prob-numune mesafe kontrolü,Nanoboyutta ışık emisyonu ve optik etkileşimler,Kuantum emitörleri,Düzlemsel yüzeylerin yakınında dipol emisyonu,Fotonik kristaller ve rezonatörler,Yüzey plazmonları,Sınırlı alanlarda kuvvetler,Dalgalanma ile oluşan etkileşimler,Nano-optikte teorik metotlar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Klasik optik sistemlerin limitlerinin analizi 1, 10, 12, 15 A, C
Süregelen ve yeni geliştirilen nano-optik uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak 1, 10, 12, 15 A, C
Yüzey plazmonların potensiyel uygulamaları ve teorik temelleri hakkında bilgi sahibi olmak 1, 10, 12, 15 A, C
Nano-optik sistemlerin çeşitli uygulamalardaki limitleri 1, 10, 12, 15 A, C, D
Basit nano-optik sistemlerin tasarımı ve modellenmesinde tecrübe kazanmak 1, 10, 12, 14 A, C, D
Nano-optik sistemlerin tam-dalga çözücü yazılımlar ile simülasyonu ve analizi 1, 10, 12, 13, 14 A, C, D
Ray-tracing metodları kullanarak Matlab ortamında difraksiyon-limitli sistemlerin analizi 1, 10, 12, 13, 14 A, C, D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 13: Deney / Laboratuvar, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Teorik Temeller
2 Optik alanların yayılımı ve odaklanması
3 Yeral çözünürlük ve pozisyon hassasiyeti
4 Nanoboyutta optik mikroskopi
5 Yakın-alan optik problar
6 Prob-numune mesafe kontrolü
7 Nanoboyutta ışık emisyonu ve optik etkileşimler
8 Kuantum emitörleri
9 Düzlemsel yüzeylerin yakınında dipol emisyonu
10 Fotonik kristaller ve rezonatörler
11 Yüzey plazmonları
12 Sınırlı alanlarda kuvvetler
13 Dalgalanma ile oluşan etkileşimler
14 Nano-optikte teorik metotlar
Kaynaklar
Principles of Nano-Optics (II Edition) by L. Novotny and B. Hecht (Cambridge)
Theory and computation of electromagnetic fields by Jian-Ming Jin (Wiley) Scattering of electromagnetic waves (vol. 1-3) by L. Tsang, J. A. Kong, K. Ding (Wiley) Optical properties of photonic crystals by K. Sakoda (Springer) Introduction to wave scattering and mesoscopic phenomena by P. Sheng (Springer) Geometry and Light by U. Leonhardt and T. Philbin (Dover) Cavity Quantum Electrodynamics by Sergio M. Dutra (Wiley)

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
0
Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir ve mühendisliğin ilişki kurduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir.
0
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları yorumlar, yeni ve özgün fikirler geliştirerek çözümler.
0
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
0
Mühendislik ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
0
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.
0
Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır; gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
0
Bilimsel bilgi birikimini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade eder, en az bir yabancı dilde Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde iletişim kurar ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
0
Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimler.
0
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 5 2 10
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 10 5 50
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 2 20 40
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 5 2 10
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 32 32
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 35 35
Performans Görevi, Bakım Planı 1 10 10
Toplam İş Yükü (Saat) 229
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 8
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu