Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİNDE TEMEL MEKANİK 3+0 3 8
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Deniz Ufuk ERBULUT
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Elif HOCAOĞLU ÇETİNSOY
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı biyomekaniğin temel konseptlerini öğrenip çeşitli biyomedikal problemlerin analizinde kullanmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; 1- Derse Giriş,1- Gerekli Mathematik,2-4 Statik Kanunları,4-6 Dinamik Kanunları,7-10 Gerilme Teorisi,11-14 Biyolojik Kokuların Mekaniği; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci Ders ile ilgili başlangıç bilgileri anlar Dersin kuralları Gerekli matematik Gerekli olan matematik becerisini alır Skalar, Vektörler, Statik kanunlarının biyomekanikte kullanımını öğrenir Newton kanunları Sistemlerin dengesi Serbest cisim diyagramı Ağırlık merkezi hesplama Dinamik kanunlarının biyomekanikte kullanımını öğrenir Doğrusal kinematik ve kinetik Doğrusal, açısal, ve genel haraketler Hız ve ivmelenme Serbestlik derecesi Açısal kinematik ve kinetik İmpals ve momentum Gerilme teorisini öğrenir Gerilme teorisi Kuvvet ve moment dengesi Gerilme dağılımı Gerilme için Mohr's çemberi Eklem yerleri Kaslar Vucutta bulunan eklemlerin biyomekaniği Biyolojik dokuların mekanik özellikleri Viskoelastisiti Elastisity Biyolojik dokuların genel malzeme karakterleri Kemik, yumuşak doku, tendons, ligament ve kartilej biyomekaniği
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1- Derse Giriş
2 1- Gerekli Mathematik
3 2-4 Statik Kanunları
4 4-6 Dinamik Kanunları
5 7-10 Gerilme Teorisi
6 11-14 Biyolojik Kokuların Mekaniği
Kaynaklar
ppt sunum
“Fundamentals of Biomechanics”, 3th Edition, by Nihat Ozkaya,Margareta Nordin, David Goldsheyder, Dawn Leger from Springer, 2012, ISBN 978-1-4614-1149-9

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
0
Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir ve mühendisliğin ilişki kurduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir.
0
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları yorumlar, yeni ve özgün fikirler geliştirerek çözümler.
0
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
0
Mühendislik ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
0
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.
0
Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır; gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
0
Bilimsel bilgi birikimini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade eder, en az bir yabancı dilde Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde iletişim kurar ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
0
Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimler.
0
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 6 84
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 4 5 20
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 2 15 30
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 3 2 6
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 227
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 8
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu