Geri
AKADEMİK

Fen Bilimleri Enstitüsü 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Eğitim Başvuruları

18.11.2020

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

BAHAR YARIYILI

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU

 KILAVUZU

Sevgili Adaylar,

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılında Üniversitemizde Lisansüstü eğitim görmek üzere yapacağınız başvurular bu kılavuzda belirtilen esaslara göre yapılacaktır.

Başvuru ve kayıt işlemlerinin hatasız ve süratle gerçekleştirilebilmesi için, kılavuzu dikkatle inceleyerek istenilenleri eksiksiz yapmanız gerekmektedir.

Üniversitemizde lisansüstü Eğitim-Öğretim görme tercihinizden dolayı sizleri kutluyor, başarılarınızın devamını diliyoruz.

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

                                                                                                         

                                                             FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ONLINE BAŞVURU İŞLEMLERİ

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılı için kontenjan açılan Enstitümüz Lisansüstü programlarına başvuru işlemleri Online sistem üzerinden yapılacaktır.

Online başvuru işlemine başlamadan önce aşağıdaki linklerden; Başvuru takvimi, Lisansüstü programlar ve kontenjanlar ile ücretler ve indirim oranlarına ilişkin bilgileri dikkatlice inceleyiniz.

 • İngilizce Programlara Başvuru Dilekçesi için Tıklayınız     

   BAŞVURU KOŞULLARI

 1. Mezuniyet Koşulu:
 • Yüksek lisans programlarına başvuru yapabilmek için adayların en az bir lisans derecesine sahip olması gerekir. Doktora programlarına lisans derecesi ile başvuran adaylardan; lisans mezuniyet not ortalamasının 3.00/4.00 ya da eşdeğeri veya mezuniyette ilk üç (3) dereceye girmiş olmak.
 • Doktora programlarına başvurabilmek için; Tezli Yüksek Lisans derecesine sahip olmak, ya da 06/02/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıt olup mezun durumda olmak.

 1. ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) Şartları:
 • Doktora programlarına Tezli Yüksek Lisans derecesi ile başvuran adaylardan sayısal puan türünde en az

55 standart puana, Lisans derecesi ile başvuran adaylardan en az 80 standart puana sahip olmak.

 • Tezli Yüksek Lisans programları için sayısal puan türünde en az 55 standart puana sahip olmak.
 • Tezsiz yüksek lisans için ALES sınavına girmiş olma şartı aranmaz.
 • ALES sınav belgesinin geçerlilik süresi beş (5) yıldır.
 • Yabancı uyruklu adaylarda ALES sınavına girmiş olma şartı aranmaz.

 1. Yabancı Dil Koşulu:

 • Tezli/Tezsiz yüksek lisans programları için yabancı dil belge sunma zorunluğu olmamakla birlikte, Üniversitemizin yapacağı kurumsal yabancı dil yazılı sınavından en az 60/100 puan alma zorunluğu vardır. (İlgili ABD Başkanlığı, kabul edeceği öğrencilerin kurumsal yabancı dil sınav sonucunu belirleme yetkisine sahiptir.)
 • Doktora programları için yabancı dil belge zorunluluğu vardır. YDS ya da YÖKDİL için en az 55 puan ve üzeri ile Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen diğer sınavların sonuçlarından birinin belgelenmesi gerekmektedir.
 • Yabancı Dil sınav belgelerinin geçerlilik süresi beş (5) yıldır.

 1. Yatay Geçiş Koşulu:

Yatay Geçiş kontenjanlarına online başvuru yapılmayacak olup, başvurular doğrudan ilgili Enstitü Müdürlüğü’ne yapılacaktır.

 Yatay Geçiş başvurusu için gerekli belgeler:

 1. Başvuru Dilekçesi
 2. Adayların kayıtlı oldukları Enstitü’den aldıkları hangi aşamada olduklarını belirtir yeni tarihli öğrenim durum belgesinin onaylı sureti,
 3. Resmi Transkript (Not durum belgesi) onaylı sureti,
 4. ALES sınav sonuç belgesinin internet çıktısı,
 5. TOEFL-IBT, YDS, YÖKDİL veya eşdeğeri sınav sonuç belgesinin internet çıktısı.
 6. T.C. Kimlik Kartı fotokopisi

        ONLINE BAŞVURU SIRASINDA SİSTEME YÜKLENECEK BELGELER

 • Başvuru Dilekçesi
 • Özgeçmiş/CV
 • Diploma veya Mezuniyet Belgesi
 • Transkript Belgesi
 • ALES Belgesi
 • Yabancı Dil Belgesi (TOEFL-IBT, YÖKDİL, YDS, ÜDS ve eşdeğeri)
 • T.C. Kimlik Kartı 
 • Erkek adaylar için yeni tarihli Askerlik Durum Belgesi
 • Referans Mektubu (2 adet)
 • Niyet Mektubu
 • Çalışma Belgesi (Medipol Üniversitesi çalışanları için)
 • Fotoğraf: JPEG formatında başvuru sistemine yüklenecektir. Yüklenen fotoğraf sadece adayın tanınmasını sağlayacak şekilde vesikalık formatında olacaktır.

Önemli Not: Başvuruda istenilen belgeler, sisteme taranmış ve okunabilir şekilde yüklenmelidir. Aksi halde, adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.

          KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar, aşağıda yazılı belgeleri ilan edilen süre içinde ilgili Enstitü Müdürlüğüne şahsen teslim etmek zorundadırlar.

 1. Yüksek Lisans programına başvuru için Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin, Doktora programlarına başvuru için Lisans ve Yüksek Lisans diplomaları veya mezuniyet belgelerinin aslı ile bir (1) adet fotokopisi. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar diploma ya da mezuniyet belgelerinin Türkçe tercümelerini de birlikte ibraz etmek zorundadır.
 2. Lisans ve Yüksek Lisans öğrenimi boyunca alınan bütün derslerin başarı notlarını ve mezuniyet not ortalamasını gösteren not dökümü (Transkript) belgelerinin aslı ve bir (1) adet fotokopisi. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar transkript belgelerini Türkçe tercümesiyle birlikte ve not ortalamasını içerecek şekilde ibraz etmek zorundadır.
 3. ALES sınav sonuç belgesinin internet çıktısı.
 4. TOEFL-IBT, YDS, YÖKDİL veya eşdeğeri sınav sonuç belgesinin internet çıktısı. (Doktora programları için Yabancı Dil belgesinin sınav geçerlilik süresi beş (5) yıldır. TOEFL-IBT puanının geçerlilik süresi iki (2) yıldır.
 5. T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi (Yabancı uyruklu adaylar için pasaport fotokopisi)
 6. Erkek adayların askerlik şubelerinden alınacak yeni tarihli Askerlik Durum Belgesi (Yabancı uyruklu adaylardan istenmeyecektir.)
 7. Eğitimini yurt dışında tamamlayan Türk ve yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara kabulünde tamamen yabancı dilde eğitim veren programlar dışında lisansüstü eğitim için başvuran adayların, TÖMER’in Türkçe yeterlik sınavını C1 düzeyinde başarmaları veya Yunus Emre Enstitüsünden alınacak Türkçe Yeterlik belgesine sahip olmaları veya Üniversite tarafından yapılan Türkçe yeterlik sınavından Başarılı olmaları gerekir.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Tezli Yüksek Lisans programlarına giriş notunun belirlenmesinde;

 • ALES sınav notunun                                    % 50’si
 • Lisans not ortalamasının                             % 20’si
 • Mülakat puanının                                         % 30’u

Tezsiz Yüksek Lisans programlarına giriş notunun belirlenmesinde;

 • Lisans not ortalamasının                               % 50’si
 • Mülakat puanının                                        % 50’si

 Yüksek Lisans derecesiyle Doktora programlarına giriş notunun belirlenmesinde;

 • ALES sınav notunun                                    % 50’si
 • Yüksek Lisans not ortalamasının                  % 20’si
 • Mülakat puanının                                         % 30’u

  Lisans derecesiyle Doktora programlarına giriş notunun belirlenmesinde;

 • ALES sınav notunun                                   % 50’si
 • Lisans not ortalamasının                             % 20’si
 • Mülakat puanının                                        % 30’u

ADAYLARIN DİKKATİNE!!!

 • Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir. Başvurular Online yapılacaktır.
 • Online başvuruda sisteme girilen bilgiler kaydedildikten sonra değiştirilemez.
 • Öğrencinin transkriptinde ya da diplomasında 100’lük sisteme göre not ortalaması bulunmadığı takdirde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın not dönüşüm tablosu esas alınacaktır.
 • Gerçeğe aykırı/yanlış beyanda bulunanlar ile belgelerinde noksanlık veya tahrifat olanların kesin kayıtları yapılmaz, kesin kayıtları yapılmış olsa bile kayıtları iptal edilir.
 • Medipol Üniversitesi çalışanlarına uygulanan indirim oranlarından yararlanabilmek için; çalışma belgesinin başvuru sırasında sisteme yüklenmesi zorunlu olup, sonradan yapılan indirim başvuruları dikkate alınmayacaktır.
 • 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılı kontenjan tablolarında belirtilen özel şartlar dikkate alınarak başvuruların yapılması gerekmektedir. Özel koşullara uygun olarak başvurmayan adaylar mülakata alınmayacak ve başvuruları iptal edilecektir.
 • Bu kılavuzda belirtilmemiş olan hususlar hakkında İstanbul Medipol Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.


Bilgi Talep Formu