Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ TIP 3+0 3 8
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Omiks ve uygulamaları
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Cüneyd PARLAYAN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Cüneyd PARLAYAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Kişiselleştirilmiş tıp kursu farklı seviyedeki omiks bilgilerini entegre ederek tıbbı alanda kişiye özel sevşyede hassasiyete sahip derinlemesine bir tıbbi bakış açısı sağlar.
Dersin İçeriği Bu ders; Kişisel tıbba giriş-I: Temel tanımlar,Kişiselleştirilmiş Tıbba Giriş-II,Biyobelirteçler ve Omiks,Translasyonel Genomics,Gen-İlaç ilişkileri, Pharmakogenetik,Yeni Nesil Dizileme ve Uygulamaları ,Kişiselleştirilmiş Tıp Vaka Analizi: Nadir kanserler ve teşhisi,Genetik danışmanlık,sosyal ve etik unsurlar,Genetik hastalıklar: Genotip ve fenotip ilişkisi,Multi-omiks: Proteomiks,Multi-omiks:Metabolomiks,Omiks veri analizi ve biyoenformatik araçlar,Kişiselleştirilmiş Tıp vaka analizi: Metabolik hastalıklar,Kişiselleştirilmiş Tıbbı hakkında görüşler ve kurs tekrarı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Kişileştirilmiş Tıp kursunda çağımızda öne çıkan birçok hastalıklar için kişiye özel tedavi yöntemlerini ve bu alandaki araştırmaları derinlemesine incelenir 1, 10, 12, 14, 15, 18, 2, 21, 22, 3 A, C, E
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 22: probleme dayalı öğrenme, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Kişisel tıbba giriş-I: Temel tanımlar
2 Kişiselleştirilmiş Tıbba Giriş-II
3 Biyobelirteçler ve Omiks
4 Translasyonel Genomics
5 Gen-İlaç ilişkileri, Pharmakogenetik
6 Yeni Nesil Dizileme ve Uygulamaları
7 Kişiselleştirilmiş Tıp Vaka Analizi: Nadir kanserler ve teşhisi
8 Genetik danışmanlık,sosyal ve etik unsurlar
9 Genetik hastalıklar: Genotip ve fenotip ilişkisi
10 Multi-omiks: Proteomiks
11 Multi-omiks:Metabolomiks
12 Omiks veri analizi ve biyoenformatik araçlar
13 Kişiselleştirilmiş Tıp vaka analizi: Metabolik hastalıklar
14 Kişiselleştirilmiş Tıbbı hakkında görüşler ve kurs tekrarı
Kaynaklar
Derslerden önce bilidirilecek.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Temel bilimleri, matematik ve mühendislik bilimlerini üst düzeyde anlar ve uygular, alanında en son gelişmeler dahil olmak üzere genişlemesine ve derinlemesine bilgi sahibidir.
X
0
Mühendisliğin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar, yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
X
0
Bir alanda en yeni bilgilere ulaşır ve bunları kavrayarak araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerilerde üst düzeyde yeterliğe sahiptir.
X
0
Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapar.
X
0
Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda yayınlayarak bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.
X
0
Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirerek bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarır.
X
0
Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılar, tasarlar, uygular ve sonuçlandırır; bu süreci yönetir.
X
0
Bilimsel bilgi birikimini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade eder, en az bir yabancı dilde Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde iletişim kurar ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
X
0
Uzmanlık alanındaki fikirlerin ve gelişmelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
X
0
Mühendislik alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtır, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur ve toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlerin gelişimini destekler.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 16 3 48
Rehberli Problem Çözme 16 3 48
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 96
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu