Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BİYOMEDİKAL UYGULAMALAR İÇİN MAKROMOLEKÜLER TASARIMLAR 3+0 3 8
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Yasemin YÜKSEL DURMAZ
Dersi Verenler Doç.Dr. Yasemin YÜKSEL DURMAZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders biyomedikal uygulamalar icin siklikla kullanilan bazi polimerlerin sentezlenme tekniklerinin yani sira yaygin kullanilan biyokojugasyon tekniklerini kapsayacak sekilde tasarlanmistir. Sentetik yaklasimlar ve biyokonjugasyon teknikleri disiplinlar arasi pragramlardaki ogrenci profilleri goz onune alinarak temel duzeyde verilecektir. Ders ilk haftalarda polimerizasyon teknikleri ve karakterizasyon metodlari uzerine yogunlasirken, sonraki haftalarda, istenilen fonksiyonel grubu olusturma, bozunabilir gruplarin veya floresans problarin yapiya yerlestirilmesi gibi biyocojugasyon teknikleri ve PEGleme metodlari uzerine yogunlasilacaktir.
Dersin İçeriği Bu ders; Biyomedikal Uygulamalar için Malzemeler, Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri,Polimerik Biyomalzemeler ve Polimerizasyon Teknikleri,Polimerik biyomalzemeler ve polimerizasyon teknikleri,Biyokonjuge Makromoleküllerin Karakterizasyonu,Polimerik Biyomalzemelerin Mekanik ve Isıl Özellikleri,Biyokonjugasyon Stratejieri ve Tasarım,İstenilen Fonksiyonaliteyi Oluşturma,PEGleme,Aynı ve Farklı İkili Fonksiyonaliteye Sahip Çapraz Bağlayıcılar,Bozunabilir Ajanlar,Fluoresens ve İsotop Etiketleme Teknikleri,Mikro ve Nanoparçacıklar,Liposom Konjugasyonu,Seçili Örnekler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Büyük moleküllerin tasarımı/sentezi ve yaygın kullanılan biyokonjugasyon tekniklerini tanır 1, 10, 11, 13, 14, 2, 3 A, D
1.1 Sentez yoluna göre yapı-özellik ilişkisini ayırt eder 1, 10, 11, 13, 14, 2, 3 A, D
1.2 Belirli uygulamalar için gerekli teknikleri anlar 1, 10, 11, 13, 14, 2, 3 D
1.3 İlgili uygulama için gerekli kimyasal modifikasyonu tanımlar 1, 10, 11, 13, 14, 2, 3 A, D
2. Konjugatların ve kimyasal grupların görevini anlar 1, 10, 11, 13, 14, 2, 3 A, D
2.1 Yapılacak biyokonjugasyonu ve kullanılacak linkeri tahmin eder 1, 10, 11, 13, 14, 2, 3 A, D
2.2 Yapılmış modifikasyonları ve çevresel koşullara verecekleri cevabı ayırt eder 1, 10, 11, 13, 14, 2 A, D
3. Biyokonjuge bir makromolekülün gerekliliklerini analiz eder 1, 10, 11, 13, 14, 2, 3 A, D
3.1 Makromoleküler mühendislik için kullanılan teknikleri kıyaslar 1, 10, 11, 13, 14, 2, 3 A, D
3.2 Biyokonjugasyonda kullanılan temel bileşenleri özetler 1, 10, 11, 14, 2 A, D
3.3 Belirli özellikleri kazanmak için sıklıkla kullanılan grupları tanımlar 1, 10, 11, 14, 2 A, D
4. Temel polimerizasyon ve biyokonjuge sistemleri tasarlayıp formule edebilir 1, 10, 11, 13, 14, 2 A, D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 11: Seminer, 13: Deney / Laboratuvar, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Biyomedikal Uygulamalar için Malzemeler, Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri
2 Polimerik Biyomalzemeler ve Polimerizasyon Teknikleri
3 Polimerik biyomalzemeler ve polimerizasyon teknikleri
4 Biyokonjuge Makromoleküllerin Karakterizasyonu
5 Polimerik Biyomalzemelerin Mekanik ve Isıl Özellikleri
6 Biyokonjugasyon Stratejieri ve Tasarım
7 İstenilen Fonksiyonaliteyi Oluşturma
8 PEGleme
9 Aynı ve Farklı İkili Fonksiyonaliteye Sahip Çapraz Bağlayıcılar
10 Bozunabilir Ajanlar
11 Fluoresens ve İsotop Etiketleme Teknikleri
12 Mikro ve Nanoparçacıklar
13 Liposom Konjugasyonu
14 Seçili Örnekler
Kaynaklar
Ders notlari dersin hocasi tarafindan ppt doyasi olarak temin edilecektir
Bioconjugation Techniques, Greg T. Hermanson, 3rd edition

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Temel bilimleri, matematik ve mühendislik bilimlerini üst düzeyde anlar ve uygular, alanında en son gelişmeler dahil olmak üzere genişlemesine ve derinlemesine bilgi sahibidir.
0
Mühendisliğin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar, yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
X
0
Bir alanda en yeni bilgilere ulaşır ve bunları kavrayarak araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerilerde üst düzeyde yeterliğe sahiptir.
X
0
Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapar.
0
Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda yayınlayarak bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.
0
Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirerek bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarır.
0
Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılar, tasarlar, uygular ve sonuçlandırır; bu süreci yönetir.
X
0
Bilimsel bilgi birikimini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade eder, en az bir yabancı dilde Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde iletişim kurar ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
X
0
Uzmanlık alanındaki fikirlerin ve gelişmelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
0
Mühendislik alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtır, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur ve toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlerin gelişimini destekler.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 6 2 12
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 3 20 60
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 3 20 60
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 45 45
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 249
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 8
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu