Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İLERİ MALZEME KARAKTERİZASYONU 3+0 3 8
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Hasan KURT
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Hasan KURT
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Yapı-özellik-işleme-performans ilişkileri hakkında sezgisel bir anlayış geliştirmek için, bu dersin odak noktası mühendislik malzemelerinin analizi ve karakterizasyonu olacaktır. Bu amaçla, yaygın olarak kullanılan karakterizasyon araçlarından oluşan geniş bir seçim, tartışmaların ve uygulamalı araştırmanın konusu olacaktır. Bunların hepsinde, malzeme yapısını incelemek için kullanılan ısı, ışık, elektron, x-ışınları ve manyetik alanları kullanacağız. Her bir teknik için, incelenen malzemenin yapısal özelliklerine değinilecek, malzemedeki yapı-özellik ilişkisi hakkında bilgi çıkarmak için analiz sonuçlarının yorumlanması ve enstrümanların nasıl çalıştığı ele alınacaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Atomik komposizyonlarına göre malzemelerin sınıflandırılması,Uygulama alanına göre malzemelerin sınıflandırılması,Malzemelerin fiziksel ve kimyasal özellikleri; kimyager, fizikçi ve mühendislere yönelik malzeme özellikleri,Malzemelerin yüzey özelliklerinin bulk özellikleri ile karşılaştırması,Malzemelerin fizikokimyasal özelliklerinin moleküler ve morfolojik olarak değerlendirilmesi,DSC analizi,TGA analizi,Statik kontak açısı analizi,Reometrik analiz, FT-IR analizi,X-ray difraktometrik analiz,Katı hal NMR analizi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Isı, ışık, x-ışını ve manyetik alanların malzemenin yapısının tayininde kullanılması 1, 10, 14 A, C, D
Yapısal, morfolojik, termal ve mekanik karakterizasyon analizlerinin temellerinin, yeterliliklerinin ve kısıtlı kaldığı noktaların öğrenilmesi 1, 10, 12, 2 A, C
Karakterize edilen malzemelerin yapısal özelliklerinin açıklanması ve modellenmesi 1, 10, 12, 14, 2 A, C
Karakterizasyon problemlerine uygun iş planlarının geliştirilmesi 1, 10, 12, 14 A, C
Karakterizasyon problemlerine uygun deneysel metotların bulunması 1, 10, 12, 14, 2 A, C
Materyal karakterizasyonunda kullanılan temel enstrümanların kullanımı 1, 10, 12, 13, 14 A, C
Materyal karakterizasyon deneyleri sonucu elde edilen verilerin analizi ve yapı-özellik ilişkisi içinde değerlendirilmesi 1, 10, 11, 12, 14 A, C
Sert materyallerde yapı, özellik, işleme ve performans bağıntılarının tartışılması 1, 10, 11, 12, 14, 2 A, B, D
Yumuşak materyallerde yapı, özellik, işleme ve performans bağıntılarının tartışılması 1, 10, 11, 12, 14, 2 A, C, D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 11: Seminer, 12: Örnek Olay, 13: Deney / Laboratuvar, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Atomik komposizyonlarına göre malzemelerin sınıflandırılması
2 Uygulama alanına göre malzemelerin sınıflandırılması
3 Malzemelerin fiziksel ve kimyasal özellikleri; kimyager, fizikçi ve mühendislere yönelik malzeme özellikleri
4 Malzemelerin yüzey özelliklerinin bulk özellikleri ile karşılaştırması
5 Malzemelerin fizikokimyasal özelliklerinin moleküler ve morfolojik olarak değerlendirilmesi
6 DSC analizi
7 TGA analizi
8 Statik kontak açısı analizi
9 Reometrik analiz, FT-IR analizi
10 X-ray difraktometrik analiz
11 Katı hal NMR analizi
Kaynaklar
* Microstructural characterization of materials / by D. Brandon, W.D. Kaplan, Wiley, 1999 * Materials science and engineering : an introduction / by William D. Callister, Wiley, 2003 * Electronic Properties of Engineering Materials / by James D. Livingston, Wiley, 1999 * Introduction to Solid State Physics / by Charles Kittel * Thermodynamics of Engineering Materials / by David V. Ragone, Wiley, 1997 * The Structure of Materials / by Samuel M. Allen and Edwin L. Thomas, Wiley, 1999
* Introduction to the Optical Spectroscopy of Solids / by J. Garcia-Sole, Wiley, 2005 * Polymer characterization : physical techniques / D. Campbell, J.R. White. United Kingdom, Stanley Thornes (publishers) Ltd. * Spectroscopy of polymers / by Jack L. Koenig. Amsterdam ; New York : Elsevier, 1999. * Polymer Characterization: Lab techniques and analysis/ N.P. Cheremisinoff; Noyes Publications NJ-USA

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Temel bilimleri, matematik ve mühendislik bilimlerini üst düzeyde anlar ve uygular, alanında en son gelişmeler dahil olmak üzere genişlemesine ve derinlemesine bilgi sahibidir.
0
Mühendisliğin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar, yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
0
Bir alanda en yeni bilgilere ulaşır ve bunları kavrayarak araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerilerde üst düzeyde yeterliğe sahiptir.
0
Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapar.
0
Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda yayınlayarak bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.
0
Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirerek bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarır.
0
Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılar, tasarlar, uygular ve sonuçlandırır; bu süreci yönetir.
0
Bilimsel bilgi birikimini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade eder, en az bir yabancı dilde Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde iletişim kurar ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
0
Uzmanlık alanındaki fikirlerin ve gelişmelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
0
Mühendislik alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtır, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur ve toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlerin gelişimini destekler.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 3 4 12
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 48 96
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 3 6 18
Proje Sunumu / Seminer 2 4 8
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 5 2 10
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Performans Görevi, Bakım Planı 1 10 10
Toplam İş Yükü (Saat) 236
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 8
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu