Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
NANOİLAÇLAR VE NANOMALZEMELER 3+0 3 8
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Biyomalzemeler, Biyomedikal Mühendisliği için Makromoleküler Tasarım
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Yasemin YÜKSEL DURMAZ
Dersi Verenler Doç.Dr. Yasemin YÜKSEL DURMAZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders nanoilaçlar ve onlar için kullanılan nanomateryalleri inceler. Polimerik malzemelerin insan yaşamını tehdit eden hastalıkların tanı, görüntüleme ve tedavisinde kullanılacak tedavi ve tanı kitleri geliştirilmesindeki önemi üzerine yoğunlaşır. Bu derste nano boyuttaki makromolekül sistemlerinin çok amaçlı kullanımları örneklendirilecektir. Ayrıca derste, akıllı nanomalzemeler, çok fonksiyonlu nanoparçacıklar, magnetik nanoparçacıklar ve kuantum dotlarla ilgili örnekler incelenecektir. Derse hidrojeller, şekil hafızalı polimerler, biyosensorler, gen taşıma ajanları ve karbon türevi nanomalzemeler ile devam edilecek, incelenen sistemler literatürdeki güncel makalelerin tartışılması ile pekiştirilecektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Nanoilaçlar ve nanomalzemelere giriş,Doğal polimerlerin nanoilaç uygulamaları,Doğal polimerlerin nanoilaç uygulamaları,Kendi organize olabilen yapılar,Kendi organize olabilen yapılar,"Akıllı" nanomalzemeler,Tedavi ve görüntüleme amaçlı çok fonksiyonlu nanomalzemeler,Hedefli kanser tedavisinde quantum dots,Hidrojeller,Gen taşıma sistemleri,Şekil hafızalı polimerler,Biyosensor uygulamaları için nanomalzemeler,Karbon türevi nanomalzemeler,Proje sunumları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Nanoilaçlar ve ilgili nanomalzemeleri tanır 1, 10, 11, 14, 2, 3 C, D
1.1 Sentetik ve doğal makromoleküllerin yapı-özellik ilişkisini ayırt eder 1, 10, 11, 14, 2, 3 C, D
1.2 Malzeme bilgisini yeni ilaç taşıma sistemleri dizayn etme ve değerlendirmeye uygular 1, 10, 11, 14, 2, 3 C, D
1.3 Gelişmiş ilaç taşıma sistemlerinin ilaç tedavisi optimize etmek üzerine etkilerini değerlendirir 1, 10, 11, 14, 2, 3 C, D
2. Polimerlerin biyolojik ortam ile etkileşimini anlar 1, 10, 11, 14, 2, 3 C, D
2.1 Kontrollu bir ilaç salım sistemindeki polimerin biyolojik bir sistemdeki yolculuğunu tahmin edebilir 1, 10, 11, 14, 2, 3 C, D
2.2 Etkin bir hedefli ilaç taşıma sisteminin başarısından sorumlu faktorleri tanımlar 1, 10, 11, 14, 2, 3 C, D
3. Farklı ilaç taşıma sistemlerinin gereksinimlerini analiz eder 1, 10, 11, 14, 2, 3 C, D
3.1 Çevresel etkilere karsı duyarlı polimerik ilaç salım sistemlerinin temel bileşenlerini özetleyebilir 1, 10, 11, 14, 2, 3 C, D
3.2 Akıllı polimerik ilaç taşıma sistemlerinin temel bileşenlerini özetleyebilir 1, 10, 11, 14, 2, 3 C, D
3.3 Yapay gen ve nükleik asit taşıma sistemlerinin temel bileşenlerini tanımlar 1, 10, 11, 14, 2, 3 C, D
4. Spesifik bir hastalık için nanoilaç tasarlayıp formüle edebilir 1, 10, 11, 14, 2, 3 C, D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 11: Seminer, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Nanoilaçlar ve nanomalzemelere giriş
2 Doğal polimerlerin nanoilaç uygulamaları
3 Doğal polimerlerin nanoilaç uygulamaları
4 Kendi organize olabilen yapılar
5 Kendi organize olabilen yapılar
6 "Akıllı" nanomalzemeler
7 Tedavi ve görüntüleme amaçlı çok fonksiyonlu nanomalzemeler
8 Hedefli kanser tedavisinde quantum dots
9 Hidrojeller
10 Gen taşıma sistemleri
11 Şekil hafızalı polimerler
12 Biyosensor uygulamaları için nanomalzemeler
13 Karbon türevi nanomalzemeler
14 Proje sunumları
Kaynaklar
Ders notları dersin hocası tarafından ppt doyası olarak temin edilecektir
İlgili konulardaki güncel makaleler ve derlemeler

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Temel bilimleri, matematik ve mühendislik bilimlerini üst düzeyde anlar ve uygular, alanında en son gelişmeler dahil olmak üzere genişlemesine ve derinlemesine bilgi sahibidir.
X
0
Mühendisliğin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar, yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
X
0
Bir alanda en yeni bilgilere ulaşır ve bunları kavrayarak araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerilerde üst düzeyde yeterliğe sahiptir.
X
0
Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapar.
X
0
Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda yayınlayarak bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.
0
Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirerek bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarır.
0
Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılar, tasarlar, uygular ve sonuçlandırır; bu süreci yönetir.
X
0
Bilimsel bilgi birikimini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade eder, en az bir yabancı dilde Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde iletişim kurar ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
X
0
Uzmanlık alanındaki fikirlerin ve gelişmelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
X
0
Mühendislik alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtır, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur ve toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlerin gelişimini destekler.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 30 30
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 3 25 75
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 60 60
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 237
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 8
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu