Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
DOKTORA SEMİNER 0+0 - 4
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Mehmet Hikmet ÜÇIŞIK
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Mehmet Hikmet ÜÇIŞIK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin öncelikli amacı doktora öğrenicilerinin sunum ve tartışma becerilerini geliştirmek, onları doktora programları sırasınca kongre ve konferanslarda yapacakları sözlü bildirilere hazırlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Seminer Dersine Giriş,Genel Sunum Teknikleri ve Yapılması/Yapılmaması Gerekenler,Sunulacak Sunum Konularının (Araştırma Makalelerinin) Seçimi,Öğrenci Sunumları,Öğrenci Sunumları,Öğrenci Sunumları,Öğrenci Sunumları,Öğrenci Sunumları,Öğrenci Sunumları,Öğrenci Sunumları,Öğrenci Sunumları,Öğrenci Sunumları,Öğrenci Sunumları,Öğrenci Sunumları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bilimsel ve mühendislik kavramlarının sözlü yayılması ve savunulması, bir mühendislik yüksek lisans öğrencisinin mühendislik kariyeri boyunca kullanacağı temel bir iletişim aracıdır. Bu derste öğrenciler sözlü sunum becerilerini geliştirecek beş etkinliğe katılacaklar: gözlem, soru, eleştiri, araştırma ve sunum.Öğrenciler bu derste araştırma konularının yada proje önerilerini ve yakın zamanda literatürde yer bulan önemli teknik makalelerinin sunumlarını gerçekleştirirler. Öğrenciler ayrıca eğitim üyelerinin ve fakülteyi ziyaret eden araştırmacıların gerçekleştirecekleri sunumlara katılırlar.Öğrenme Çıktısı 1: Öğrenci, teknik ve / veya bilimsel dergilerde sunulan bilgileri analiz ederek, oluşturarak / oluşturarak ve değerlendirerek aktif ve katılımcı bir katılımcı olacaktır.Öğrenme Çıktısı 2: Öğrenci en iyi uygulamaları inceleyecek ve bunları PowerPoint, Prezi veya başka bir bilgisayar yazılımı gibi bir sunum yazılımı kullanarak kaliteli bir bilimsel sunum tasarlamak, geliştirmek ve sunmak için uygulayacaktır. Öğrenme Çıktısı 3: Öğrenci, diğer öğrencilerin çalışmalarının eleştirel değerlendirmesini yapacaktır. 11, 2, 3
Öğretim Yöntemleri: 11: Seminer, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Seminer Dersine Giriş
2 Genel Sunum Teknikleri ve Yapılması/Yapılmaması Gerekenler
3 Sunulacak Sunum Konularının (Araştırma Makalelerinin) Seçimi
4 Öğrenci Sunumları
5 Öğrenci Sunumları
6 Öğrenci Sunumları
7 Öğrenci Sunumları
8 Öğrenci Sunumları
9 Öğrenci Sunumları
10 Öğrenci Sunumları
11 Öğrenci Sunumları
12 Öğrenci Sunumları
13 Öğrenci Sunumları
14 Öğrenci Sunumları
Kaynaklar
"Üniversiteler İçin İngilizce Sunum Konuşma Kılavuzu Presentation Phrasebook" - http://englishforuniversity.com websitesinden eğitim amaçlı ücretsiz indirilmesine izin verilmektedir.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Temel bilimleri, matematik ve mühendislik bilimlerini üst düzeyde anlar ve uygular, alanında en son gelişmeler dahil olmak üzere genişlemesine ve derinlemesine bilgi sahibidir.
0
Mühendisliğin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar, yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
X
0
Bir alanda en yeni bilgilere ulaşır ve bunları kavrayarak araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerilerde üst düzeyde yeterliğe sahiptir.
X
0
Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapar.
0
Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda yayınlayarak bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.
0
Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirerek bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarır.
0
Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılar, tasarlar, uygular ve sonuçlandırır; bu süreci yönetir.
0
Bilimsel bilgi birikimini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade eder, en az bir yabancı dilde Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde iletişim kurar ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
X
0
Uzmanlık alanındaki fikirlerin ve gelişmelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
X
0
Mühendislik alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtır, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur ve toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlerin gelişimini destekler.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 2 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 14 6 84
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 112
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu