Geri
AKADEMİK

Dijital hastaneye geçiş için çalışmalar yürüten ve dünyadaki gelişmeleri yakından izleyen Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ‘’Hastanelerimizde Dijital Dönüşüm Projesi’’ olarak adlandırılan dijital/kâğıtsız hastane projesini 2012 yılında hayata geçirmiştir. Bu çalışmaların bir uzantısı olarak TKHK ve SBSGM ile HIMSS Avrupa arasında, 15 Kasım 2013 tarihinde İstanbul’da 5 yıllık bir protokol imzalandı. Protokol kapsamında pilot hastane olarak Ankara GMK Devlet Hastanesi seçildi ve 2013 yılı başında hastanenin işleyişi değerlendirildikten sonra akreditasyon için HIMSS Avrupa’ya başvuru yapıldı. Ankara GMK Devlet Hastanesi, aynı yılın Nisan ayında HIMSS tarafından Türkiye’deki ilk EMRAM 6. Seviye Dijital hastane olarak belgelendirildi. Bu tarihten 2017 yılı başına kadar 16 devlet hastanesi Seviye 6 ve İzmir Tire Devlet Hastanesi Seviye 7 olarak sertifikalandırılmıştır.

İstanbul Medipol Üniversitesi ile HIMSS arasında imzalanan ve 1 Ocak 2017 itibariyle devreye alınan protokol ile Türkiye’deki kamu hastanelerinde bilişim teknolojileri kullanım oranlarını ölçme ve değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi konusunda Medipol Ünivesitesi HIMSS Analitik tarafından yetkilendirilmiştir. Bu protokolde Bakanlığa bağlı hastanelerin mevcut durumunu ortaya koyan ve EMRAM Seviye 6 belgesi alabilmek için gerekli olan parametreleri içeren detaylı bir Gap Analizi Raporu hazırlandıktan sonra Seviye 6 olmaya hak kazanan hastaneler Medipol Üniversitesi yetkilileri tarafından belgelendirilmektedir. EMRAM Seviye 7 değerlendirmesi için başvuracak olan hastaneler ise HIMSS değerlendiricilerinin yanı sıra ziyarete katılacak olan bağımsız uzmanlar tarafından yerinde değerlendirilmektedir.

Mayıs 2017’de gerçekleştirilen HIMSS EMRAM Eğitim ve Bilişim Fuarına katılan Prof. Dr. Recep Akdağ’ın koyduğu hedefler sonrasında Türkiye’deki HIMSS çalışmaları hızını arttırdı. Türkiye’deki kamu hastanelerinde bilişim teknolojilerini yaygınlaştırmak için yapılan ‘Dijital Hastane Projesi’ kapsamında Türkiye’nin her bölgesinde toplamda 13 çalıştay düzenlenmiş ve bu çalıştaylara kamu hastaneleri başhekimleri ile ekibi davet edilerek süreç anlatılmış ve eğitim verilmiştir. Gerçekleştirilen çalıştaylar sonrasında konuya ilişkin bilgi ve farkındalığın artması sebebi ile hastanelerden gelen HIMSS Seviye 6 olma talebi de arttı. HIMSS’in Türkiye’deki çalışmalarını yürüten Medipol Üniversitesi, 2017 yılı içerisinde 153 kamu hastanesinin HIMSS EMRAM Seviye 6 kriterlerine uygun olduğunu teyit ederek sertifikalandırdı. Türkiye’de HIMSS EMRAM Seviye 6 hastane sayısı Ocak 2018 itibari ile 166 toplamda olmuştur.

(http://www.himssinsights.eu/more-150-hospitals-turkey-achieve-himss-analytics-emram-stage-6-one-year  )

Bu kapsamda bazı illerde Kamu Hastaneler Kurumu Genel Sekreterlikleri talebi ile 15 Gap (Fark) Analizi toplantıları düzenlendi. Söz konusu genel sekreterliklerdeki her bir hastanenin yönetim kadrosu ve bu süreçte görev alacak olan ekibi davet edilerek özel bir eğitim verildi. Eğitimin içeriğinde ise tüm hastanelerin EMRAM Seviye 6 için ihtiyaçları tespit edildi ve hastanelerin mevcut durumlarını analiz eden bir rapor iletildi. Yoğun ve verimli geçen eğitim döneminden sonra ise HIMSS Seviye 6 validasyonlarının sayısı hız kazandı. HIMSS EMRAM modelindeki seviyelerin gereksinimleri 2018 yılı itibariyle tüm dünyada geçerli olmak koşulu ile değişti. Yeni kriterlerin ve gereksinimlerin paylaşılması için 2017’de olduğu gibi bölge çalıştaylarının yapılması, bu sayede yeni standartlarla ilgili farkındalığın artırılması ve hazırlıkların koordine edilmesi planlanmaktadır.