Geri
AKADEMİK

Medipol Üniversitesi ile Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri Derneği (HIMSS) arasında 1 Ocak 2017 itibariyle imzalanan işbirliği protokolü kapsamında Türkiye’deki kamu hastanelerinde bilişim teknolojileri kullanım oranlarını ölçme ve değerlendirme süreçlerini HIMSS adına İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Sistemleri ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SASPAM)  çatısı altındaki ekip yürütmektedir.

HIMSS Hakkında

HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society) 1961 yılında ABD’de kurulmuş olan, kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. HIMSS vizyonunu ‘’Better health through information and technology (teknoloji ve bilginin daha iyi kullanımını sağlayarak sağlığı iyileştirmek)’’ olarak belirlemiştir.

HIMSS’in Çalışma Alanı

Sağlık hizmet sunumunda elektronik ve analitik sistemlerin kullanım seviyelerini ölçen uluslararası standartlar belirlemektedir. Bu standartlar ile sağlık hizmet sunucularının, ne seviyede (olgunlukta) olduklarını ölçmekte ve bu sonuçları tüm sağlık sektörü ile paylaşmaktadır. Bunun yanı sıra, bölgesel ve küresel çapta sağlık bilişim kongreleri ve zirveleri düzenleyerek sektörün çeşitli paydaşlarını bir araya getirir.

Bu doğrultuda HIMSS geliştirdiği standartlara dayalı anket modelleri ile bilgi ve teknolojinin, hasta güvenliğinin ve sağlık hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik kullanım seviyelerini ölçmektedir. Bilgi ve teknolojinin kullanım seviyesini, sağlık kurumları tarafından doldurulan ve HIMSS Analitik ekibi tarafından değerlendirilen anketler üzerinden belirlemektedir. Belirlenen seviyenin, örneğin EMRAM için Seviye 6 ve 7 olması halinde, yerinde ziyaret gerçekleştirilerek hastanenin seviyesi teyit edilip sertifikalandırılmaktadır.


HIMSS Analitik tarafından düzenli olarak geliştirilen bu modeller şunlardır:

1. EMRAM: Yatışlı tedavi kurumlarında elektronik sağlık kaydının benimsenme düzeyini ölçen anket modeli,
2. O-EMRAM: Ayakta tedavi merkezilerinde elektronik sağlık kaydının benimsenme düzeyini ölçen anket modeli,
3. CCMM: Hastanın farklı yerlerde (ev, hastane, ambulans, vb.) aldığı sağlık hizmetinin sürekliliğinde bilgi ve teknolojinin kullanım düzeyini ölçen model,
4. AMAM: Kişiselleştirilmiş tıp yaklaşımlarının kullanım düzeyini ve hastanenin analitik kapasitesini ölçen anket modeli,
5. Value Score: Finansal, operasyonel ve klinik karar destek sistemlerinin kullanım düzeyini ve etkinliğini ölçen anket modeli,
6. DIAM: Tüm tıbbi görüntülerin elektronik sağlık kaydı ile etkin kullanım düzeyini ölçen anket modeli.


Hastaneler, bu anketler sayesinde elektronik sağlık kaydının etkin ve anlamlı kullanım seviyelerini farklı perspektiflerden ölçebilmekte ve daha iyi bir düzeye erişmek için atacakları adımlara da bu anket sonucu edindikleri analiz üzerinden karar verebilmektedirler. Bu anketler ile hastaneler 0 -7 arasında derecelendirmekte, seviyesi 6 ve 7 çıkan hastaneler de talep etmeleri durumunda HIMSS değerlendiricileri tarafından yerinde ziyaret gerçekleştirilerek sertifikalandırılmaktadır. Bu sertifikalar 3 yıl geçerli olmakta ve yeniden valide olmayan hastanelerin sertifikaları 3 yılın sonunda geçerliliğini yitirmektedir.