Geri
AKADEMİK

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ’ne OKUTMAN ALINACAKTIR

18.08.2012

14-28 Ağustos 2012

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN
Üniversitemiz Rektörlüğüne, 2547 sayılı Kanun ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca  Okutman alınacaktır.

Bölüm

İlan Kodu

Açıklama

Adet

Hazırlık Koordinatörlüğü

40816

İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans mezunu olmak,
Yükseköğretim Kurumlarında alanında en az beş yıl deneyime sahip olmak

1

Hazırlık Koordinatörlüğü

40817

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı lisans mezunu olmak,
Yükseköğretim Kurumlarında alanında en az beş yıl deneyime sahip olmak,
TOEFL ve Çeviri Dersi öğretmenliği deneyim belgesine sahip olmak 

1

 

Duyuru Başlama Tarihi

14 Ağustos 2012

Son Başvuru Tarihi

28 Ağustos 2012

Ön Değerlendirme Tarihi

31 Ağustos 2012

Giriş Sınav Tarihi

3 Eylül 2012

Sonuç Açıklama Tarihi

5 Eylül 2012

Genel Şartlar
31.07.2008 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan  "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerinde yer alan şartları taşımaları
ALES'den en az 70 puan almaları,
Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmaları gerekmektedir.

Başvuruda İstenen Belgeler;
Başvuru Dilekçesi
Özgeçmiş
Lisans Diploması
ALES sonuç belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı
KPDS, ÜDS veya Eşdeğeri sınav belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı
Lisans transkript belgesi (Asıl)
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)
Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge (terhis veya en az 1 yıl süreli tecil belgesi)
Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi
Yüksek lisans diploma örneği ve denklik belgesi
Varsa doktora öğrenci ve transkript belgesi
Varsa bilimsel çalışma ve yayınlar

Başvuru Adresi
Başvuruda istenen belgeler son başvuru tarihinden önce ulaşmak kaydı ile şahsen veya posta yoluyla,
Atatürk Bulvarı No:27 Unkapanı Fatih İstanbul
adresine gönderilecektir