Geri
AKADEMİK

Doçentlik Sınavlarında Görev Alan Öğretim Üyeleri

13.12.2012

Doçentlik Sınavlarında Görev Alan Öğretim Üyeleri

SÜRELİ VE ÖNEMLİDİR
 
Doçentlik sınavlarında görev alanöğretim üyelerine yapılacak ödemeye esas teşkil edecek bilgilerin toplanması İşlemleri ,YÖKSİS üzerinden 12.12.2012-21.12.2012tarihleri arasında gerçekleştirecektir.
 
Jüri üyesi olarak görev yapan öğretim üyesi gerekli bilgi girişiniYÖKSİS’de “Genel İşlemler”menüsü altında bulunan “Jüri Üyeliği Görev Bilgisi” Modülü üzerinden yapıp, “Doçentlik Sınavı Jüri Üyeliği Görev Bilgi Formu” düzenleyerek yazdırıp imzalayacak ve Üniversite yetkilisine onaylatarak teslim edecektir.
 
Bu tarihe kadar bilgi girişlerinin yapılması gerekmektedir.
 
Not: Konuyla ilgili Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının yazıları ekte sunulmuş olup, YÖKSİS–Duyurular’ da açıklamalı bilgiler bulunabilir.
 
[Galery]Docentlik Sınavı Hakkında[/Galery]
Online GörüşmeBilgi Talep FormuWebinar